Bulgarian matka. Hotelli Villa Oasis. Hotellin rauhattomuus. Ilmastointi. Lämpimän veden jakelu. Reklamaatiovelvollisuus.

Diaarinumero: 3445/35/05
Antopäivä: 10.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) oli elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) järjestämällä matkalla Bulgarian kultarannikolla

24.7.-31.7.2006. K:n mukaan matkaesitteen ja matkanjärjestäjän internetsivujen perusteella hotellin piti olla rauhallinen. Paikan päällä kävi ilmi, että hotellialueella juhlittiin äänekkäästi läpi yön ja uima-allas sekä osittain allasbaari olivat käytössä yöllä. Lisäksi hotellihuoneesta puuttui ilmastointi ja lämpimän veden jakelussa oli häiriöitä.

Vaatimukset

K vaatii hinnanalennuksena 20 prosenttia maksamansa matkan hinnasta.

Matkaesitteessä useiden muiden hotellien kohdalla mainittiin yöelämän aiheuttamista häiriöistä, mutta ko. hotellia mainostettiin rauhallisena. K oli matkakumppaninsa kanssa varannut kaksi hotellihuonetta ja he olivat toivoneet vierekkäisiä huoneita, eli yhteistä bungalowia. He joutuivat kuitenkin majoittautumaan erillisiin bungaloweihin. Ensimmäisenä yönä K:n seinänaapuri aiheutti häiritsevää meteliä. Seuraavana päivänä K sai kuulla mahdollisuudesta vaihtaa 26.7.2006 huonetta matkakumppaninsa seinänaapuriksi.

K oletti tilanteen korjaantuvan, eikä valittanut metelistä.

Tilanne ei kuitenkaan korjaantunut, koska hotellialueella juhlittiin läpi yön ja K:n bungalowin vieressä sijainnut uima-allas oli ympärivuorokautisessa käytössä. Yöllä 27.7.2006 K:n matkakumppani kävi hiljentämässä juhlijat ja seuraavana yönä henkilökunta puuttui meteliin K:n valitettua vastaanottoon. Matkanjärjestäjän oppaalla ei ollut päivystystä 28.7.2006 ja seuraavana päivänä matkustajat eivät voineet tavoittaa opasta koska he olivat retkellä.

Huoneessa, jossa K oli kolme ensimmäistä päivää, ei ilmastointi toiminut. Ilmastointilaite puhalsi ilmaa, joka ei ollut viileää. Hotellin henkilökunta piti laitetta kuitenkin toimivana. Vaihdettuaan huonetta K oli kaksi päivää ilman lämmintä vettä. Huomautettuaan asiasta kahteen otteeseen vastaanottoon K:lle kerrottiin, että hänen tulee itse aktivoida lämminvesivaraaja.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. K ei ollut ilmoittanut huoneeseen ja yölliseen meteliin liittyvistä epäkohdista matkakohteessa olleille oppaille. Yleisten valmismatkaehtojen 14.4. kohdan mukaan matkustaja ei saa jälkikäteen vedota virheeseen, joka voitaisiin korjata matkakohteessa, ellei hän ole ilmoittanut virheestä matkanjärjestäjälle matkakohteessa. Matkajärjestäjällä ei ole ollut mahdollisuutta korjata virhettä. Hotellin henkilökunta ei ole matkanjärjestäjän edustaja.

K oli toivonut vierekkäisiä huoneita matkakumppaninsa kanssa. Kyseessä oli toive, joka pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta matkanjärjestäjä ei voi aina vaikuttaa huonejakoon.

Ratkaisu

Valmismatkalain 18 §:n mukaan matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Matkustaja saa 1 momentin estämättä vedota virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Valmismatkalain esitöiden mukaan (HE 237/1992) ilmoitus matkanjärjestäjän apunaan käyttävän muun elinkeinonharjoittajan, esimerkiksi hotellinpitäjän tai kuljetuksen suorittajan henkilökunnalle ei sen sijaan riitä täyttämään reklamaatiovelvollisuutta. Virheilmoituksen tekemiseen varattua kohtuullista aikaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon paitsi matkustajan mahdollisuudet käytännössä tehdä ilmoitus myös virheen laatu ja matkanjärjestäjän tarve saada siitä tieto. Matkanjärjestjälle voi olla tärkeää saada ilmoitus virheestä mahdollisimman pian, jotta hänellä olisi tilaisuus myös korjata virhe. Tämän vuoksi virheestä, joka voitaisiin viivytyksettä korjata matkan aikana, tulisi myös ilmoittaa jo matkan aikana. Jos matkustaja ei ilmoita tällaisesta virheestä matkakohteessa, voidaan hänen katsoa hyväksyneen matkanjärjestäjän suorituksen ja menettäneen oikeutensa vedota virheeseen enää matkan jälkeen.

Myös lautakunnan ratkaisukäytäntö ja sopimukseen sovellettava yleisten valmismatkaehtojen kohta 14.4. vastaa säännöksen esitöissä sanottua, mitä sinänsä voidaan joissakin tilanteissa pitää kuluttajan kannalta ankarana.

Muiden asiakkaiden aiheuttama häiriö sekä ongelmat ilmastoinnissa ja lämpimän veden jakelussa ovat puutteita, jotka olisi voinut korjata matkan aikana, joten niistä olisi pitänyt ilmoittaa oppaalle esimerkiksi puhelimitse.

Koska K ei ole ilmoittanut virheestä edellä olevan mukaisesti, hänellä ei ole oikeutta hyvitykseen.

Esitetty toivomus huoneiden sijainnista ei ole matkanjärjestäjää sitova.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.5.2007