Piilolinssien tilaus. Tilauksen peruuttaminen. Lähetyksen noutamatta jättäminen. Myyjän kustannusten laskuttaminen.

Diaarinumero: 1223/36/06
Antopäivä: 10.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi postiennakolla elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) värilliset piilolinssit. Hän perui tilauksensa 14 päivän kuluessa eikä noutanut pakettia postista. EH laskutti häntä 15 euroa lähetyskuluista, koska sen toimitusehdoissa todetaan: "Jos et nouda pakettia 2-3 viikon kuluessa siitä, kun olet tehnyt tilauksen, paketti lähetetään takaisin meille. Paketista, joka on lähetetty, mutta jota ei ole noudettu, veloitetaan 15 €."

Vaatimukset

K vaatii EH:a luopumaan perimästä laskua.

Vastaus

EH viittaa myyntiehtoihinsa, jotka K on hyväksynyt kaupanteon yhteydessä. Lasku, jonka K sai, ei ollut tilauksesta, vaan tarkoitettu kattamaan osin liikkeen kulut rahdista, postiennakosta ja kirjatusta kirjeestä. Nämä kulut aiheutuivat K:n tilauksesta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan etämyynnissä kuluttajalla on tavaran kaupassa oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Saman luvun 17 §:n 2 momentin mukaan elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tai suorituksen takaisin saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu, sekä korvattava kuluttajalle palauttamisesta aiheutuneet kulut, jos tavara tai suoritus voidaan palauttaa tavanomaisella tavalla postitse.

Luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, ellei toisin ole säädetty.

K on ilmoituksensa mukaan peruuttanut tilauksensa 14 päivän kuluessa sen tekemisestä. Myyjä on vedonnut sopimusehtoon, jonka mukaan noutamattomista lähetyksistä veloitetaan 15 euroa.

Koska myyjän on korvattava kuluttajalle myös tavaran palauttamisesta aiheutuneet kulut, on sopimusehto, jonka mukaan noutamattomista lähetyksistä veloitetaan 15 euroa kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n perusteella mitätön, koska se poikkeaa luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi. Tarkoituksena on ollut, ettei kuluttajalle pääsääntöisesti saa aiheutua kuluja tavaran palauttamisesta etämyynnissä, tapahtuipa se niin, että se palautuu postista tai niin, että kuluttaja itse lähettää sen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH luopuu perimästä K:lta 15 euron postiennakkokuluja.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.5.2007