Moottoripyörän takarenkaan kauppa. Renkaan repeytyminen. Myyjän mahdollisuus todeta virhe.

Diaarinumero: 1489/33/05
Antopäivä: 10.05.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 28.6.2004 XX:ltä moottoripyörään uuden 180/55 ZR 17-tyypin takarenkaan, jonka on maahantuonut elinkeinonharjoittaja NN (jäljempänä EH). Renkaan hinta oli asennettuna 260 euroa.

K valittaa siitä, että renkaasta irtosi 3 200 kilometrin ajon jälkeen noin 35 senttimetriä pitkä ja 10 senttimetriä leveä pala kulutuspintaa Saksassa. Myyjäliikkeen mukaan irtoamisen on täytynyt saada alkunsa vahinkotapahtumasta. Lisäksi myyjäliike vetoaa siihen, ettei sillä ole ollut mahdollisuutta tarkastaa rengasta. Asianosaiset ovat erimielisiä renkaan virheellisyydestä

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa yhteensä 548,47 euroa. Vaatimus muodostuu 480,47 euron renkaan vaihtokuluista sisältäen kuljetuskulut sekä 68 euron ylimääräisistä majoituskuluista.

K:n mielestä renkaissa on valmistus- tai materiaalivirhe. K on toimittanut rikkoutuneesta renkaasta valokuvia lautakunnalle.

K tarkkaili renkaan kulumista päivittäin, mutta ei havainnut mitään normaalista poikkeavaa kulumista uudessa renkaassa. Palan irtoaminen ei ole johtunut teiden epätasaisuudesta tai jonkin terävän esineen yliajamisesta. Pyörän kuormana oli kaksi henkilöä matkavarusteineen.

Uuden renkaan hankinnasta ja asentamisesta Saksassa aiheutui kuluja 480,47 euroa, jotka ilmenevät laskusta. Lisäksi renkaan rikkoutumisesta aiheutui ylimääräisiä majoituskuluja hotellissa yöpymisestä 68 euroa. Rengasrikon vuoksi ei päästy ystävien luokse Rostockiin yöpymään.

Vastaus

EH kiistää valittajan vaatimukset.

Renkaan rikkoutuminen on todennäköisesti johtunut ulkopuolisesta vauriosta. Valittaja on kertonut ajaneensa Saksaan Baltian maiden, Puolan, Slovakian ja Tsekin kautta, joten moottoripyörällä on ajettu huonokuntoisia teitä pitkin. Maahantuojalle ei ole annettu mahdollisuutta tarkastaa rengasta. Vauriosta on esitetty pelkästään valokuvat, joiden perusteella ei voida todeta vaurion aiheuttajaa.

Ratkaisu

Asiakirja-aineiston perusteella vaurio on tapahtunut takuuaikana. Renkaan virheellisyys tulee siten ensi vaiheessa arvioitavaksi kuluttajansuojalain takuuta koskevan virhesäännöksen perusteella. Lain 5 luvun 15 a §:n 1 momentin mukaan, jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tavarassa katsotaan olevan virhe, mikäli tavara tänä aikana huonontuu sitoumuksen tarkoittamassa suhteessa. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Asiasta saadun selvityksen perusteella moottoripyörän takarengas on rikkoutunut takuuaikana Saksassa kesken lomamatkan. Renkaasta on repeytynyt leveähkö pala noin 30 senttimetrin matkalta. Valittajan toimittamien kuvien perusteella on jäänyt epäselväksi renkaan rikkoutumisen syy. Lautakunnan käsityksen mukaan rikkoutuminen on voinut olla joko ulkopuolisen tekijän aiheuttamaa tai renkaan valmistus- tai materiaaliviasta. Rengasta ei voi enää tarkastaa.

Lautakunta toteaa, että takuu on ostajalle annettu vapaaehtoinen lisäetu. Ostaja on tässä tapauksessa hävittämällä renkaan tehnyt myyjälle mahdottomaksi esittää näyttöä, jonka mukaan tavaran huonontuminen todennäköisesti johtuisi ostajan puolella olevasta seikasta. Tämän vuoksi K ei voi vedota takuuseen. Koska saadun selvityksen perusteella ei muutoinkaan voida todeta renkaassa olleen virhettä, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.5.2007