Optikkopalvelu. Silmälasien kauppa. Lukulasit. Tyytyväisyystakuu.

optikkopalvelu
tyytyväisyystakuu

Diaarinumero: 125/36/06
Antopäivä: 18.04.2007

Kuluttajalle (jäljempänä K) tehtiin 5.2.2005 elinkeinonharjoittajalla (jäljempänä EH) näöntarkastus, jonka perusteella K tilasi lukulasit. Hän sai ne 25.2.2005. Lasien hinta oli 208 euroa kehyksineen. K otti yhteyttä liikkeeseen 3.3.2005, koska laseilla pystyi lukemaan vain vähän aikaa. Optikko tutki K:n näön uudelleen ja totesi piilokarsastuksen rasittavan lukemista. K:lle määrättiin uudet linssit, joissa oli yhteisnäköä korjaava prismahionta. Linsseistä veloitettiin niiden ja edellisten linssien hintojen erotus, 130 euroa.

Marraskuussa 2005 K kertoi laseista tyttärilleen, jolloin toinen heistä vaati liikkeeltä selvitystä siitä, miksi laseista oli veloitettu lisähintaa. Hän katsoi, että lasit olisi pitänyt saada veloituksetta tyytyväisyystakuun perusteella.

Tyytyväisyystakuun linssejä koskevien ehtojen mukaan optikkoliike sitoutuu vaihtamaan asiakkaalle määrätyt linssit 4 viikon totutteluajan jälkeen muihin vastaaviin linsseihin, mikäli asiakas ei niihin jostain syystä totu.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan linssien hinnaneron 130 euroa ja matkakuluja 19,20 euroa (12 kilometriä x 0,40 euroa, kaksi kertaa).

K:lle ei kerrottu ensimmäisen näöntutkimuksen yhteydessä tai laseja maksettaessa ja haettaessa, että hän mahdollisesti voisi joutua maksamaan lisää, jos linssit eivät sovellu hänelle.

Vastaus

Optikko kiistää K:n vaatimukset. Näöntutkimuksessa hän totesi entiset lukulasit heikoiksi ja määräsi uudet vahvemmat linssit. Tällöin hän havaitsi myös jonkin verran piilokarsastusta. Useimmiten henkilön silmien lihakset pystyvät korjaamaan kyseisen määrän piilokarsastusta. Kun asiakas kertoi näkevänsä laseilla jonkin ajan, mutta ei pitkään, optikko tarkasti näön uudelleen. Hän kertoi asiakkaalle, että piilokarsastuksen korjaamiseen on teetettävä yksilölliset linssit linssihiomolla. Tällaisten linssien hinta on kalliimpi. Asiakas joutui maksamaan vain erotuksen, mikä hänelle kerrottiin. Ensimmäisten linssien hinta hyvitettiin tyytyväisyystakuuna.

Ratkaisu

Kysymys on siitä, oliko K:lla oikeus saada tyytyväisyystakuun perusteella veloituksetta hänen ensiksi ostamiaan linssejä kalliimmat linssit.

Takuu on ostajalle annettu vapaaehtoinen lisäetu eikä sillä saa rajoittaa kuluttajalle lain mukaan kuuluvia vähimmäisoikeuksia. Tässä tapauksessa näin ei olekaan. Linssien veloitukseton vaihto ei edellytä virhettä näöntarkastuksessa tai linsseissä vaan asiakas saa uudet vastaavat linssit, jos hän jostain syystä ei niihin totu. Ostajalla on takuun perusteella laissa säädettyä parempi oikeus vaihtaa linssit veloituksetta.

Asiassa on lähemmin kysymys siitä, mitä tarkoitetaan muilla vastaavilla linsseillä.

Optikon antaman selvityksen mukaan K:lla havaittu piilokarsastus oli sellainen, jonka silmän lihakset yleensä itse korjaavat. Lautakunnalla ei ole syytä epäillä tätä selvitystä. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei näöntarkastuksessa tai linsseissä ole ollut virhettä. On ollut K:n edun mukaista, että näköä on ensin asianmukaisesti yritetty korjata halvemmilla linsseillä. Sittemmin kävi ilmi, että K tarvitsi yksilöllisesti valmistetut prismahiotut linssit, koska piilokarsastus haittasi hänen näkemistään. Nämä linssit olivat kalliimmat kuin alun perin varastovahvuuksilla määrätyt.

Lautakunta katsoo, että K:n toiset linssit eivät ole olleet tyytyväisyystakuussa tarkoitetulla tavalla vastaavat linssit, koska ne on valmistettu yksilöllisesti toisin kuin ensimmäiset linssit. K on saanut tyytyväisyystakuussa luvatun edun, kun ensimmäisten linssien hinta on hyvitetty hänelle toisten linssien hinnassa.

Lautakunta ei suosita vaadittua hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2007