Kiikarin kauppa. Etämyynti. Kylkiäisen arvo

etämyynti
kylkiäinen

Diaarinumero: 3336/36/05
Antopäivä: 18.04.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 3.10.2005 Internetin kautta elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) kaksi tähtäinkiikaria. Kummankin kiikarin hinta oli 79 euroa ja lisäksi tulivat toimituskulut 12,89 euroa. Lehti-ilmoituksen mukaan K:n piti kiikarien lisäksi saada kaksi 49 euron arvoista leditaskuvalaisinta. Hän sai kuitenkin ensin kaksi otsalamppua. Sittemmin K sai kaksi leditaskuvalaisinta, mutta hän on tyytymätön siihen, että valaisinten arvo ei hänen mukaansa vastaa ilmoituksessa mainittua hintaa.

Vaatimukset

K vaatii 78,20 euroa. Hänelle luvattiin kaksi 49 euron arvoista taskuvalaisinta, mutta valaisimet ovat EH:n liikkeessä myynnissä hintaan 9,90 euroa, joten hän vaatii hintojen erotusta.

Ensin kiikarien mukana tuli kaksi otsalamppua, joiden arvoksi ilmoitettiin 29 euroa ja jotka eivät toimineet. K:n valitettua asiasta hän sai kaksi taskuvalaisinta. Kuluttajaa johdetaan harhaan, kun valaisinten arvoksi ilmoitetaan 49 euroa ja kun kiikarien arvoksi ilmoitetaan 249 euroa ja niitä myydään 79 eurolla. Kylkiäisen ilmoitettu arvo, 49 euroa, ei ole oikeassa suhteessa itse tuotteeseen, jonka hinta oli 79 euroa. Kylkiäisen pitää vastaa luvattua ja sillä pitää olla takuu.

Vastaus

EH on ilmoittanut, että se on valmis purkamaan kaupan ja palauttamaan K:lle hinnan postikuluineen, koska se ei saa enää lisää taskuvalaisimia. Se lupasi etuna taskulampun arvoltaan 49 euroa. Mainos on varattava lehteen reilu kuukausi ennen sen ilmestymistä. Kun luvattu taskuvalaisin oli loppunut, EH toimitti asiakkaalle otsalampun.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut EH:lta 78,20 euroa, koska hänen mukaansa tähtäinkiikarien kylkiäisenä tulleiden taskulamppujen arvo sen verran markkinoinnissa ilmoitettua pienempi.

EH on tarjoutunut purkamaan K:n kanssa tekemänsä kaupan. K:lla on kuitenkin oikeus vaatia myyjää pysymään sopimuksessa. Asiassa on arvioitava, onko EH rikkonut sopimuksen ja jos on, mitä siitä seuraa.

K on saanut tilaamansa kiikaritähtäimet ja sittemmin myös kylkiäisenä luvatut taskulamput. Selvityksen mukaan taskulamput ovat ominaisuuksiltaan sellaiset kuin markkinoinnissa on ilmoitettu eikä niiden toimivuudessa tai käyttökelpoisuudessa ole puutteita. Ilmeisesti niiden hinta on kuitenkin markkinoinnissa ilmoitettu todellista suuremmaksi.

Kuluttajansuojalain 5 luvun virhesäännökset lähtevät siitä periaatteesta, että tavaran virhe on sellainen tavaran ominaisuus, joka vaikuttaa sen käyttöön, käyttökelpoisuuteen tai toimivuuteen. Taskulampuille ilmoitettu hinta ei ole sellainen tavaran ominaisuus, joka tekisi siitä kuluttajansuojalain 5 luvussa tarkoitetulla tavalla virheellisen, vaikka markkinointi olisikin harhaanjohtavaa tältä osin.

Koska K on saanut tilaamansa kiikaritähtäimet ja ilmoitetunlaiset taskulamput, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2007