Leikkikiväärin kauppa. Etämyynti. Kiväärin palautus. Katoaminen postissa.

etämyynti

Diaarinumero: 3035/36/05
Antopäivä: 18.04.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi huhtikuussa 2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) leikkikiväärin, jonka hinta oli 117,90 euroa. K haki aseen postista 29.4.2005 ja kertomansa mukaan huomasi heti, että ase oli viallinen eikä sillä voinut ampua. Hän toimitti aseen takaisin myyjälle asiakaspalautuksena. Paketti katosi sen ollessa postissa. Posti ei korvannut sitä K:lle. Myöskin EH kieltäytyy korvaamasta asetta.

Vaatimukset

K vaatii EH:a purkamaan kaupan ja palauttamaan leikkiaseen 117,90 euron hinnan ja korvaamaan 21 eurolla puhelin- ja matkakustannukset.

Havaittuaan virheen K soitti myyjälle 2.5.2005 ja halusi palauttaa aseen. Hän palautti sen samana päivänä ja otti postista kuitin palauttamisesta. Noin kaksi kuukautta myöhemmin posti ilmoitti, ettei pakettia ole löytynyt. Tämän jälkeen K jätti postille korvaushakemuksen. K sai postista tiedon, jonka mukaan liikkeen on haettava korvausta. Sen jälkeen hän lähetti kuitit EH:lle. Korvausta ei maksettu.

Vastaus

Asiakkaan EH:lle lähettämä paketti on kadonnut postikuljetuksen aikana. Sekä asiakas että liike ovat tehneet paketista katoamisilmoituksen ja korvausvaatimuksen. Posti on vastannut vaatimuksiin kieltävästi. Asiakas lähetti paketin liikkeelle kirjeenä, josta ei jää postin järjestelmään seurantakoodia.

Liike ei tiedä, miksi paikallinen posti on antanut asiakkaan lähettää asiakaspalautuksen kirjeitse. Paketti ei missään vaiheessa ole ollut liikkeen vaikutusmahdollisuuksien piirissä, joten liike ei ole voinut vaikuttaa sen katoamiseen. Liike ei myöskään voi tehdä mitään paketin löytämiseksi. Tuotteen korvaaminen asiakkaalle ei kuulu liikkeelle, vaikka posti on kieltäytynyt korvaamasta kadonnutta pakettia.

EH:n mielestä kyseessä on postin ja asiakkaan välinen asia.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on etämyynnissä oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta elinkeinonharjoittajalle. Saman luvun 17 §:n mukaan hänen on tällöin palautettava vastaanotettu tavara elinkeinonharjoittajalle.

K on esittänyt luotettavan selvityksen siitä, että hän on jättänyt leikkikiväärin postin kuljetettavaksi EH:lle. EH:n mukaan se ei ole saanut leikkikivääriä postista, joten se on ilmeisesti kadonnut, kun se on ollut postin kuljetettavana.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 23 §:n 2 momentin mukaan tavaran tuhoutuminen, huonontuminen tai vähentyminen ilman kuluttajan syytä ei johda peruuttamisoikeuden menettämiseen. Tämän vuoksi lautakunta on katsonut, että tavaran palauttaminen tapahtuu myyjän riskillä, mikä tarkoittaa sitä, että jos tavara katoaa tai vahingoittuu sen jälkeen, kun se on annettu postin kuljetettavaksi, on myyjän siitä huolimatta palautettava kauppahinta.

Edellä olevan perusteella EH:n on joko palautettava K:lle aseen hinta, 117,90 euroa.

K on vaatinut kulujensa korvaamista. Tässä tapauksessa aseen katoaminen ei ole johtunut EH:n huolimattomuudesta. Aseen virheellisyyttä ei ole myöskään voinut todeta sen katoamisen vuoksi. K:lla ei näin ollen ole oikeutta saada korvausta kuluistaan.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 117,90 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2007