Kiikarin kauppa. Etämyynti. Kylkiäinen

etämyynti
kylkiäinen

Diaarinumero: 3069/36/05
Antopäivä: 18.04.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti lokakuussa 2005 Internetin välityksellä elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) tähtäinkiikarin. Kiikarin hinta oli 79 euroa ja sen lisäksi tulivat toimituskulut 12,89 euroa. Lehti-ilmoituksen mukaan K:n olisi pitänyt saada lisäksi 49 euron arvoinen leditaskuvalaisin, mutta hänelle lähetettiin otsalamppu.

Vaatimukset

K vaatii 20 euroa. Lehti-ilmoituksen mukaan kiikarilla piti olla viiden vuoden takuu, mutta takuuta ei mainita kiikarin mukana tulleessa lähetteessä eikä K saanut takuutodistusta. Ilmoituksessa luvatun kylkiäislahjan sijasta K sai otsalampun, jonka hinnaksi ilmoitettiin pakkauksessa 29 euroa.

Vastaus

EH katsoo toimineensa kuluttajansuojalain mukaisesti. Se on ilmoittanut K:lle, että hänellä on oikeus purkaa kauppa, jos hän on tyytymätön palveluun tai tuotteeseen. EH on antanut hänelle poikkeuksellisesti harkinta-aikaa marraskuun 2005 loppuun saakka yleisen 14 päivän sijasta. Tilauskuponkietuna ollut valaisin oli loppunut, joten EH ilmoitti asiakkaalle kirjallisesti, että he ovat joutuneet vaihtamaan tämän ilmaisen lahjan toiseen tuotteeseen. EH myöntää kiikareille viiden vuoden takuun ostopäivästä kuittia vastaan.

Ratkaisun perustelut

EH on ilmoittanut kiikarilla olevan viiden vuoden takuun, joten asiassa ei ole riitaa tältä osin.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Myös markkinointitiedot tulevat sopimuksen osaksi, jos niitä ei ole ennen sopimuksen tekemistä oikaistu. K:n sopimukseen kuului, että hän saa ilman eri veloitusta kiikaritähtäimen kylkiäisenä taskulampun, jota hän ei saanutkaan. EH:n suorituksessa on siten virhe.

EH on tarjoutunut purkamaan K:n kanssa tekemänsä kaupan. K:lla on kuitenkin oikeus vaatia myyjää pysymään sopimuksessa. K on vaatinut hyvityksenä otsalampun pakkauksessa ilmoitetun ja taskulampun markkinoinnissa ilmoitetun hinnan erotusta.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Hinnan-alennuksen suuruutta harkitessa otetaan huomioon esimerkiksi virheen merkitys tavaran käyttö- ja vaihtoarvon kannalta.

K on tilannut 79 euron hintaisen tähtäinkiikarin, jonka lisäksi hänen piti saada kaupan päälle 49 euron arvoinen leditaskuvalaisin. Hän sai kuitenkin valaisimen sijasta otsalampun. K:n mukaan pakkauksessa ilmoitettiin otsalampun hinnaksi 29 euroa, eikä EH ole kiistänyt tätä. EH ei ole osoittanut, että se olisi ennen sitovan sopimuksen syntymistä ilmoittanut K:lle kylkiäisen vaihtumisesta toiseksi. Lautakunta katsoo, että EH:n toimittama tavara ei ole vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, joten tavarassa on ollut virhe.

EH ei ole tarjoutunut korjaamaan virhettä eikä K:lla ole ollut velvollisuutta purkaa kauppaa tai peruuttaa tilaustaan. K:lla on näin ollen oikeus vaatimaansa hinnanalennukseen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennusta 20 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.4.2007