Koiran kauppa. Kaupan peruutus

kohtuullisuus
korvaus
käsiraha
peruuttaminen

Diaarinumero: 646/36/06
Antopäivä: 13.04.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) teki 10.1.2006 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kanssa sopimuksen kääpiösnautseripennun kaupasta. Koira oli syntynyt 9.11.2005. Kauppahinta oli 1100 euroa, josta K maksoi 500 euron käsirahan sopimusta tehtäessä. Hänen oli tarkoitus 13.1.2006 maksaa loppukauppahinta ja noutaa koira. K kuitenkin peruutti kaupan 11.1.2006. Erimielisyys koskee sitä, että EH pidätti itsellään maksetusta hinnasta 165 euroa.

Vaatimukset

K vaatii palauttamaan loppukauppahinnan 165 euroa viivästyskorkoineen.

K:n ja hänen asuinkumppaninsa 8.1.2006 hankkima kääpiösnautserin pentu oli huomattavasti pienempi ja arempi kuin uusi pentu eivätkä he halunneet tämänväristä pentua, joten he halusivat purkaa kaupan. Pentu ei ollut K:lla. Myyjä ilmoitti ensin pidättävänsä puolet maksetusta 500 eurosta. Kauppasopimuksessa ei ole sellaista ehtoa eikä tällaisesta ollut sovittu suullisesti. Kysymyksessä ei ollut pennun varausmaksu, vaan myyjän kaupantekohetkellä esittämä kauppahinnan osasuoritus.

EH ei ilmoittanut 8.1.2006 pitävänsä koiraa alustavasti varattuna K:lle, vaan hän ilmoitti, ettei hän ota vastaan pentuvarauksia puhelimitse. K on toimittanut lautakunnalle 7.1.2006 ja 23.1.2006 päivitetyt pentuvälityksen myyntilistat. Kyseinen pentu on ollut listalla myytävänä koko ajan. Jos olisi ollut pennusta kiinnostuneita ostajaehdokkaita, pentu olisi tullut myydyksi jo ennen 8.1.2006 tai heti peruuntuneen kaupan jälkeen. Pennun myyntihinta on myyjän ja ostajan sovittavissa. Muut EH:n esittämät kustannukset lienevät luonnollisia kennelin omistajalle pentujen kasvatuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kääpiösnautserikirjan hän on antanut vapaaehtoisesti uudelle ostajalle. K ei ole aiheuttanut EH:lle kuluja kaupan peruuttamisella.

Vastaus

EH katsoo, että K:n vaatimus koko varausmaksun peruutuksesta on kohtuuton. K päätti 10.1.2006 varata urospennun ja maksoi varaamista osoittavan käsirahan. Kauppasopimuksen allekirjoittaessaan K sitoutui ostamaan kyseisen pennun. Kun K:n asuinkumppani peruutti varauksen seuraavana päivänä, hän hyväksyi, että EH pidättää puolet varausmaksusta. K vaati kirjeessään 17.1.2006 palauttamaan loput varausmaksusta. EH pidätti varausmaksusta 15 prosenttia koiran hinnasta.

EH lupasi 8.1.2006 K:n asuinkumppanin pyynnöstä pitää luovutusikäistä pentua alustavasti varattuna heille ja ilmoitti muille kyselijöille, ettei hänellä enää ole urospentua vapaana. EH menetti ainakin kolme mahdollista ostajaehdokasta. Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen 10.1.2006 pentu poistettiin välittömästi pentuvälityksen myyntilistalta. Pentuvälityksen tiedot päivitetään vain kahden viikon välein, joten kaupan peruutuksen jälkeen pentu tuli uudestaan listalle vasta tammikuun lopussa. Selvästi luovutusikää vanhempaa pentua ei ole helppo myydä etenkään, kun joutuu kertomaan kaupan peruuntumisesta, koska ostajat epäilevät pennussa olevan jotakin vikaa.

EH sai pennun myytyä vasta 18.2.2006 ja joutui myymään sen alkuperäistä hintaa 100 euroa halvemmalla hinnalla. Hänelle aiheutui myös kustannuksia rokotuksesta 50 euroa, rokotuspassista 10 euroa, 20 kilometrin matkoista eläinlääkärille 8,40 euroa ja trimmauksesta 60 euroa. EH joutui antamaan uudelle ostajalle vielä kirjan, jonka hinta on 27 euroa. Koira oli EH:n hoidossa kaupan peruuntumisesta sen uudelleen myyntiin 38 päivän ajan ja normaali pienen koiran hoitomaksu on 14 euroa päiväss, joten hoitomaksuksi tulee

532 euroa.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 25 §:n mukaan myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista, jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta 28 §:n mukaisesti.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n mukaan myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä kaupan peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sek muut seikat.

K ja EH ovat 10.1.2006 allekirjoittaneet sopimuksen koiran kaupasta ja K on maksanut käsirahan 500 euroa koiran 1100 euron kauppahinnasta. K on peruuttanut kaupan seuraavana päivänä ennen koiran luovutusta. Koska ostaja on rikkonut sopimuksen peruuttamalla tilauksen ennen koiran luovutusta, myyjällä on oikeus kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:n mukaiseen korvaukseen.

EH ei ole osoittanut, että hän olisi sopinut K:n kanssa peruutuskorvauksen määrästä. EH:n esittämän selvityksen mukaan hänelle on aiheutunut vahinkoa siitä, että hän on joutunut myymään koiran uudelle ostajalle alkuperäistä sopimusta alemmalla hinnalla. Lisäksi EH:lle on aiheutunut ylimääräisiä rokotus-, matka-, trimmaus- ja hoitokuluja sen takia, että koiran luovutus viivästyi kaupan peruunnuttua. Hänelle ei olisi aiheutunut näitä kuluja, ellei kauppa olisi peruuntunut, vaikka K onkin peruuttanut kaupan hyvin pian kaupanteon jälkeen. Sen sijaan lautakunta ei pidä EH:n uudelle ostajalle antamaa kirjaa sellaisena kuluna, josta hänellä olisi oikeus saada korvaus. Ottaen huomioon koiran kauppahinta ja EH:lle kaupan peruutuksen vuoksi aiheutuneet vahingot lautakunta pitää EH:n pidättämää 165 euron korvausta kohtuullisena.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 13.4.2007