Käytetyn auton kauppa. Korin takuu.

autokauppa

Diaarinumero: 2907/33/05
Antopäivä: 16.03.2007

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 25.8.2005 XX:ltä vuonna 2000 käyttöönotetun henkilöauton 22 000 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 119 000 kilometriä. Asiassa on riitaa siitä, vastaako maahantuoja auton korille annetusta kuuden vuoden läpiruostumattomuustakuusta, sekä siitä, kuuluvatko ikkunalistat ja kaasujousien kiinnikkeet takuun piiriin.

Vaatimus

K vaatii, että maahantuoja vastaa takuun perusteella ikkunalistojen ja takaluukun kiinnitysjousissa olevien ruostevaurioiden korjaamisesta. Lisäksi K vaatii 50 euron korvausta asian selvittely- ja puhelinkuluista.

Toisella elinkeinonharjoittajalla syyskuussa 2005 suoritetussa huollossa ei tehty koritakuun edellyttämiä ikkunalistojen ja takaluukun kaasujousien korjauksia, koska maahantuoja kieltäytyi vastaamasta vaihtokustannuksista. Se luokittelee osat irto-osiksi, jotka eivät kuulu koritakuuseen. Tästä ei ole mainintaa takuuehdoissa. Korille on annettu kuuden vuoden läpiruostumattomuustakuu. K on toimittanut lautakunnalle kuvia vaurioista.

Auto tarkastettiin ennen sen hankintaa maahantuojan valtuuttamalla korjaamolla, jossa ikkunalistojen korjaus luvattiin tehdä maahantuojan myöntämään ruostumattomuustakuuseen. Tämän tiedon vuoksi auton myyjään ei kaupantekohetkellä kohdistettu vaatimuksia.

Vastaus

Maahantuoja kiistää valittajan vaatimukset.

Auton kuuden vuoden läpiruostumattomuustakuun piiriin kuuluvat auton korin osat. Kiinnikkeitä ja listoja ei voida pitää auton koriin kuuluvina osina. Ne luokitellaan irtonaisiksi osiksi kuten puskurit. Läpiruostumattomuustakuu ei myöskään kata tällaista pintaruostetta.

Koska kyseessä on käytettynä ostettu auto, niin vastuussa tuotteen mahdollisesta virheellisyydestä on ainoastaan myyjäliike. Maahantuoja ei ole myöntänyt autolle takuuta. Takuun myöntävät kaikissa tapauksissa jälleenmyyjät. Se, että jälleenmyyjä keskustelee maahantuojan kanssa tapauksesta, ei tarkoita sitä, että maahantuoja olisi myöntänyt takuun.

Ratkaisun perustelut

Asianosaiset ovat erimielisiä, kuuluvatko ikkunalistojen ja takaluukun kiinnitysjousien ruostevauriot korille annetun läpiruostumattomuustakuun piiriin. Maahantuojan mukaan osat eivät kuulu korille annetun läpiruostumattomuustakuun piiriin, koska irralliset ikkunalistat ja kiinnitysjouset eivät kuulu koriin. Lisäksi maahantuoja katsoo, että osissa on ainoastaan pintaruostetta.

Lautakunnan näkemyksen mukaan irralliset ikkunalistat ja kiinnitysjouset eivät kuulu auton koriin, eivätkä siten korille annetun takuun piiriin. Koska vauriot eivät kuulu takuun piiriin, on asiassa arvioitava, vastaako maahantuoja kuluttajansuojalain 5 luvun virhesäännösten perusteella esitetyistä vioista.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, 5 luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

K on ostanut auton käytettynä XX:ltä, joten kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n 1 momentin mukaan K ei voi elinkeinonharjoittajien välisen jälleenmyyntiketjun katkettua enää kohdistaa vaatimustaan auton virheistä auton maahantuoneeseen liikkeeseen.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.3.2007