Digisovittimen kauppa. Tavaran virhe. Näyttö virheestä.

Diaarinumero: 2431/32/05
Antopäivä: 30.10.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 12.7.2005 elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) digisovittimen 95 eurolla. Laitteelle myönnettiin vuoden takuu. K:n mukaan laite oli toiminut hyvin pari viikkoa, mutta sen jälkeen 3- ja 4-kanavalle oli tullut häiriöitä.

K oli vienyt digisovittimen myyjäliikkeeseen tarkastettavaksi. Liikkeessä oli kokeiltu laitetta ja ilmoitettu sen toimivan. K oli kokeillut sovitinta uudelleen sekä kotona että mökillä. Kuluttajaneuvojan kehotuksesta K meni myyjäliikkeeseen uudelleen keskustelemaan asiasta. Myyjän mielestä laitteessa ei ollut tuolloinkaan vikaa.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkua ja kulukorvauksia 20 euroa.

Myyjä oli tarjonnut uutta samanlaista digibsovitinta entisen tilalle tai sellaista ratkaisua, että vaihdossa tallentavaan digisovittimeen entisen laitteen hinta hyvitettäisiin täysimääräisenä. Kumpaakaan näistä vaihtoehdoista K ei voi hyväksyä, koska hänen aikaisemmin hankittu digisovittimensa toimii moitteettomasti sekä kotona että kesämökillä. Valituksen kohteena oleva laite ei toimi kummassakaan paikassa. Uusi samanlainen laite ei olisi sen luotettavampi ja tallentava laite taas olisi ollut liian kallis. 20 euron korvausvaatimus koostuu matka-, puhelin- ja postikuluista.

Myyjän väite siitä, että laitteen koko olisi ollut syynä kaupanpurkuvaatimukselle, ei pidä paikkaansa. Myyjän väitteet antennivioista eivät pidä paikkaansa, koska aikaisemmin hankitussa laitteessa ei ole ilmennyt vastaavia ongelmia. K on laitteesta välillä ollut katkaistuna, joten laite on luonnostaan resetoitunut.

Vastaus

EH ilmoittaa vastauksessaan, että kun K:n digisovitinta testattiin liikkeessä, sen todettiin toimivan. Suurempana murheena oli ollut laitteen koko, koska se ei ollut mahtunut K:n tekemään koteloon. K:lle ehdotettiin laitteen vaihtoa toiseen pienempään tai nauhoittavaan malliin. Kumpikaan vaihtoehto ei käynyt K:lle.

Toisella kerralla K ei ollut enää suostunut tuomaan laitetta testattavaksi lainkaan, koska se hänen mukaansa toimisi huoltoliikkeessä laboratorioantenneilla, vaan hän vaati kaupan purkua. Kyseisenlaiset ongelmat johtuvat yleensä antennijärjestelmän vioista. Digilaitteet voivat ajoittain myös jumiutua, minkä vuoksi ne on resetoitava. Valitus on aiheeton.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajavalituslautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti ostajan on esitettävä näyttö siitä, että tavarassa on kuluttajansuojalain mukainen virhe. Ostaja on vienyt digisovittimensa myyjäliikkeeseen tarkastettavaksi. Sovitin on siellä toiminut moitteettomasti.

Lautakunnan käsityksen mukaan se, etteivät jotkin kanavat näy sovittimesta K:n kotona, johtuu todennäköisesti vastaanotto-olosuhteista tai antennista. Lautakunta katsookin jääneen näyttämättä, että kysymyksessä olisi myyjän vastuulla oleva virhe.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.10.2006