Palveluksen yhteydessä aiheutunut omaisuusvahinko. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 57/34/05
Antopäivä: 27.10.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) vei 20.9.2005 venetrailerilla veneen ja perämoottorin elinkeinonharjoittajalle (jäljempänä EH) huollettavaksi. Yhtiön huoltomies pysäköi yhdistelmän K:n pyynnöstä, jolloin auton etupuskuri osui toiseen traileriin ja vaurioitui.

K korjautti auton merkkiliikkeessä. Korjauskustannukset maksoi omavastuuosuutta lukuun ottamatta K:n autovakuutusyhtiö. K vaatii EH:a korvaamaan omavastuuosuuden

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle 151 euroa, minkä summan hän joutui korjauksesta maksamaan.

K kertoo, että EH:n huoltomies näytti yrityksen pihassa paikan johon traileri veneineen olisi pitänyt peruuttaa. K:n kuljettaja ei suostunut autoa niin kapeaan väliin siirtämään, jolloin EH:n työntekijä siirsi autoa ja venetraileria. Auton etupuskuri irtosi toisesta päästään sen osuttua toiseen traileriin. Liike lupasi korjata vaurion ja puskuri kiinnitettiin tilapäisesti kahdella ruuvilla paikoilleen, jotta K pääsi jatkamaan matkaa.

K kertoo, että liike oli ilmoittanut myös jatkokorjauksen tapahtuvan veneliikkeessä. K päätti korjauttaa auton merkkiliikkeessä, mutta oli vielä tiedustellut EH:lta korjausajankohdasta saamatta tarkkaa vastausta. K:n korjautettua auton merkkiliikkeessä korjaamo oli ilmoittanut, ettei se enää aio osallistua korjauskustannuksiin.

Vastaus

EH pitää valitusta aiheettomana. Yhtiön mukaan vahinko tapahtui K:n kertomalla tavalla, jolloin muovinen spoileri (puskuri) hieman irtosi. Yhtiö ilmoitti korjaavansa vahingon ja sopi korjausajasta, mutta K korjauttikin auton merkkikorjaamossa. Yhtiö katsoo, että K ja hänen kuljettajansa ovat oma-aloitteisesti luovuttaneet auton ja venetrailerin yksityisalueella siirrettäväksi, joten yhtiö ei ole vastuussa K:lle koituneista vahingoista. Yhtiö oli luvannut laittaa auton kuntoon, jotta asiakassuhde K:n kanssa olisi säilynyt.

Ratkaisu

Asiassa on selvitetty, että K on vienyt veneen ja moottorin venetrailerilla huoltoon EH:lle. Yhtiön työntekijä on siirtänyt yhdistelmää, jolloin auton etupuskuri on osunut toiseen traileriin ja vaurioitunut. K on korjauttanut auton merkkiliikkeessä ja hänen autovakuutuksensa on korvannut vahingon omavastuuosuutta lukuun ottamatta. K vaatii, että EH korvaa mainitun omavastuuosuuden.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 18 §:n 2 momentin mukaan toimeksisaajalla on oikeus oikaista palveluksessa oleva virhe.

Jos palveluksen kohde-esine taikka muu tilaajan tai hänen perheenjäsenensä omaisuus on vahingoittunut, vähentynyt, tuhoutunut tai kadonnut sen ollessa palvelussopimuksen perusteella toimeksisaajan hallinnassa tai valvonnassa, toimeksisaajan on kuluttajansuojalain 8 luvun 32 §:n mukaan korvattava vahinko, jollei hän osoita, että vahinko ei johtunut huolimattomuudesta hänen puolellaan. Hallituksen esityksessä kuluttajansuojalainsäädännöksi (HE 360/1992 vp.) todetaan että tämä säännös koskee toimeksisaajan vastuuta sellaisesta palveluksen kohde-esineeseen tai tilaajan tai hänen perheenjäsenensä muuhun omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä palveluksen virheeseen tai viivästykseen. Säännöksen mukaan vastuu käsittäisi palveluksen kohde-esineen sekä tilaajan muun omaisuuden, joka on palveluksen johdosta elinkeinonharjoittajan hallinnassa tai valvonnassa.

Tässä tapauksessa palvelus olisi kohdistunut veneeseen. Palveluksesta ei ollut selvityksen mukaan vielä sovittu eikä veneeseen kohdistuvaa työtä tai suoritusta ei ollut aloitettu. Kyse ei näin ollen ollut palveluksen virheestä vaan palveluksen yhteydessä aiheutuneesta omaisuusvahingosta.

EH on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa sillä perusteella, että se olisi tehnyt korjauksen itse, mutta K ei tuonut autoa yrityksen korjattavaksi. Kuluttajansuojalain 8 luvun 32 §:ssä ei ole annettu elinkeinonharjoittajalle mahdollisuutta torjua kuluttajan vahingonkorvausvaatimusta tarjoutumalla korjaamaan vahingoittuneen esineen. EH:n on sen vuoksi korvattava työntekijänsä huolimattomuudellaan autolle aiheuttamansa vahingon.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH hyvittää K:lle 151 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 27.10.2006