Ratsastusleiri. Leirin taso ja palvelut. Täysihoito. Alaikäinen. Virheilmoitus. Hinnanalennus.

hinnanalennus
virheilmoitus
alaikäinen

Diaarinumero: 3179/35/05
Antopäivä: 25.10.2006

Valittaja osti kahdelle alaikäiselle tyttärelleen ratsastusleirin ajalle 7.-13.8.2005. Leirin hinta oli 210 € / henkilö, ja hintaan sisältyi täysihoito.

Kyse on lapsille tarkoitetun ratsastusleirin tasosta, olosuhteista ja palveluista

Vaatimukset

Valittaja vaatii 10 euron hinnanalennusta päivää kohti henkilöltä eli yhteensä 140 euroa.

Valittajan mukaan leiri ei vastannut täysihoitoleiriä. Leirillä tarjoiltiin kello 9 aamiainen, kello 13 lounas ja kello 21 iltapala. Välipaloja tai päivällistä ei tarjoiltu ollenkaan, ja valittajan tyttäret olivat nälkäisiä päivällä. Kauppaan oli leiriltä matkaa 5 kilometriä. Valittaja toteaa elinkeinonharjoittajan korjanneen Internet-sivuilleen valittajan reklamaation jälkeen tiedon, että täysihoito tarkoittaa vain kolmea ateriaa päivässä.

Leiriä mainostettiin kokeneille ratsastajille. Ratsastusta oli kaksi tuntia päivässä ilman opetusta, teoriaa tai ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Kyse oli enemmänkin omatoimileiristä. Leirin vetämisestä vastannut ohjaaja oli vain 15-vuotias. Saunaan meno oli leiriläisiltä kielletty. Majoitustilat olivat ahtaat. Toisessa majoitustilassa oli mikro, mutta ei jääkaappia.

Valittajan tyttäret eivät voineet nukkua, kun kolme muuta tyttöä piti meteliä leirihuoneessa. Tyttäriä oli ensin kehotettu siirtymään toiseen mökkiin, mutta valittajan otettua yhteyttä leirin pitäjään muut tytöt vaihtoivat kyseiseen mökkiin.

Vastaus

Elinkeinonharjoittaja kiistää vaatimuksen. Leiritoimintaa on järjestetty kesästä 2000, ja ohjelma on ollut sekä ratsastuksen että ruokailun osalta samanlainen. Kaikki leiriläiset, myös aikuiset, ovat olleet aikaisemmin tyytyväisiä leirien hinta-laatu suhteeseen. Kukaan ei ole koskaan aiemmin valittanut ruoan puutteesta tai nälästä.

Valittajan puhelinsoiton takia majoitusjärjestelyjä tarkistettiin, mutta tässä vaiheessa ei valitettu ruokailusta tai mainittu ruoan puutteesta. Valittaja ei myöskään halunnut hakea tyttäriään pois, vaikka hänelle tarjottiin hinnanpalautusmahdollisuutta.

Leirillä oli hyvät edellytykset vapaa-ajanviettoon, kuten mahdollisuus kalastamiseen ja uintiin. Hevosia oli yhteensä kymmenen, minkä lisäksi yksityisiä hevosia oli kymmenkunta. Valittajan tyttärien asunnossa oli televisio, radio ja runsaasti hevosalan kirjallisuutta.

Ratkaisu

Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että ratsastusleiriä, johon kuuluu majoitus, on pidettävä valmismatkalaissa tarkoitettuna valmismatkana. Valmismatkalain 20 §:n mukaisen hinnanalennuksen edellytyksenä on valmismatkalain 17 §:ssä tarkoitettu matkanjärjestäjän suorituksen virhe. Lain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kyse on virheestä, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. 2 momentin nojalla virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Valittajan mukaan leirin sovittuun sisältöön on kuulunut täysihoito, mitä elinkeinonharjoittaja ei ole kiistänyt. Suomen kielen perussanakirjan mukaan sanalla täysihoito tarkoitetaan majoitusta, "johon kuuluvat päivän kaikki ateriat - -". Lautakunta katsoo, että täysihoitona pidettävään palveluun kuuluu vakiintuneesti vähintään aamupala, lounas ja päivällinen tai muu vastaava ateriakokonaisuus. Leirillä ei ole tarjoiltu päivällistä. Lounaan ja iltapalan välillä on ollut kahdeksan tunnin jakso, jonka aikana ei ole tarjoiltu päivällistä tai muutakaan ateriaa. Lautakunta pitää tätä liian pitkänä, jotta leirin palveluja voisi pitää sen mukaisina, mitä sanasta täysihoito voi perustellusti päätellä. Kyse on pikemminkin puolihoidosta. Näin ollen lautakunta katsoo, että elinkeinonharjoittajan suorituksessa on tältä osin ollut virhe.

Valmismatkalain 18 §:n 1 momentin mukaan matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, jonka voisi korjata jo matkan aikana tulisi myös ilmoittaa jo matkan aikana, jotta matkanjärjestäjällä olisi tilaisuus oikaista virhe. Valittaja on ottanut leirin aikana yhteyttä elinkeinonharjoittajaan majoitukseen liittyen, mutta ei ole valittanut ruokailun puutteista.

Tässä tapauksessa matkustajat olivat noin 16- ja 12-vuotiaita lapsia. Lautakunta katsoo, että lasten ei voi edellyttää ymmärtävän virheilmoituksen merkitystä heidän oikeuksillensa. Tästä syystä, vaikka virheilmoitusta ei tehty matkan aikana, se on kuitenkin tehty kohtuullisessa ajassa.

Virhettä vastaavan hinnanalennuksen määräksi lautakunta harkitsee 5 euroa vuorokaudelta ja henkilöltä eli yhteensä 70 euroa.

Leirin koulutuksen tason ja laajuuden sekä majoituksen osalta lautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella kyse on ollut enintään sellaisista puutteista, jotka ovat valmismatkalain 17 §:n 2 momentin mukaan vähäisiä. Sikäli kun tällaisia puutteita on ilmennyt, kyseisen lainkohdan mukaan niitä ei ole pidettävä matkanjärjestäjän suorituksen virheenä, joka oikeuttaisi hinnanalennukseen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että elinkeinonharjoittaja maksaa valittajalle hinnanalennuksena yhteensä 70 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 25.10.2006