Liikuntapalvelu. Urheilujuoman puuttuminen osalta maratonreitin juoma-asemia. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 2971/39/05
Antopäivä: 09.10.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) osallistui 5.8.2005 yhdistyksen järjestämään juoksutapahtumaan. Järjestäjän ilmoittaman ohjelman mukaan reitillä on juoma-asemia yhteensä 21 kappaletta ja jokaisella tarjotaan veden lisäksi urheilujuomaa. K:n valitus koskee urheilujuoman puuttumista kuudelta juoma-asemalta 20,8 kilometrin ja 28,8 kilometrin väliltä.

Vaatimukset

K vaatii palauttamaan puolet 70 euron osanottomaksusta eli 35 euroa.

K kertoo, että luvatun urheilujuoman puuttuminen juoma-asemilta 20 kilometrin jälkeen aina 30,7 kilometriin asti pilasi hänen suorituksensa. Lisäenergian tarve alkaa nimenomaan juoksun tuossa vaiheessa. Urheilujuoman puuttuminen johti K:n uupumiseen 20 kilometrin jälkeen.

Vastaus

Yhdistys toteaa, että osanottomaksuun sisältyy runsaasti erilaisia palveluja ja materiaalia, jonka K on saanut. Niiden arvo ylittää selvästi vaaditun korvaussumman. Urheilujuoman arvo on noin 1,40 euroa/juoksija, mutta yhdistys on valmis korvaamaan K:lle puuttuneista juomista 5 euroa. Urheilujuomien puuttumisen vaikutusta juoksuun on mahdotonta todentaa eikä asian aiheuttama mielipaha kuulu korvattavien asioiden piiriin.

Ratkaisun perustelut

Asiassa on riidatonta, että kuudelta juoksutapahtuman juoma-asemalta on puuttunut luvattu urheilujuoma. Yhdistyksen suorituksessa on virhe, jonka perusteella K:lla on oikeus hinnanalennukseen.

Liikuntapalvelun virheen merkitys voi tyypillisesti olla suurempi kuin palveluksen taloudellinen arvo. Liikuntapalvelus muodostuu yleensä yksittäisistä tekijöistä, joiden merkitys kokonaisuuden kannalta on suurempi kuin niiden taloudellinen arvo asiayhteydestä irrotettuna. Liikuntapalveluun liittyy myös aineettomia odotuksia.

Urheilujuoman tarkoitus huomioon ottaen lautakunta pitää todennäköisenä, että sen puuttuminen on vaikuttanut K:n kykyyn suoriutua maratonjuoksusta hänen odottamallaan tavalla. Kun otetaan huomioon puutteen merkitys juoksutapahtuman kokonaisuuden kannalta, lautakunta katsoo, ettei yksinomaan urheilujuoman laskennallisen arvon palauttaminen ole riittävä hyvitys palveluksen virheestä. Lautakunta arvioi virheen merkitystä vastaavaksi hinnanalennukseksi tässä tapauksessa 10 prosenttia osanottomaksusta eli 7 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että yhdistys palauttaa K:lle hinnanalennuksena 7 euroa.

 
Julkaistu 9.10.2006