Sohvakaluston kauppa. Hinnan kohtuullisuus.

Diaarinumero: 812/32/05
Antopäivä: 06.10.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 18.8.2004 elinkeinonharjoittajan (jäljempänä EH) kiertävästä myyntinäyttelystä kolmenistuttavan sohvan ja nojatuolin 1 800 eurolla. Lisäksi K kertoo antaneensa vaihdossa pahkapöydän, josta hyvitettiin 200 euroa. Pöytää ei merkitty kauppasopimukseen.

K havaitsi sohvassa hankauman, jonka vuoksi hän halusi purkaa kaupan. EH ei suostunut kaupan purkuun, mutta ilmoitti vaihtavansa sohvan toiseen käydessään seuraavan kerran K:n kotipaikkakunnalla. Sohvakalusto vaihdettiin 14.10.2004 kolmenistuttavaan sohvaan ja palliin. Lisäksi myyjä hyvitti 200 euroa.

K:n mielestä sohvan hinta on kohtuuton, sillä sohva on ainakin kaksi kertaa kalliimpi kuin vastaavat samanlaatuiset sohvakalustot.

Vaatimukset

K vaatii sohvan hinnan kohtuullistamista 1 100 eurolla ja 12 euron korvausta puhelinkuluista. Lisäksi K vaatii viivästyskorkoa palautettavalle kauppahinnalle.

Vaatimus sohvan hinnan kohtuullistamisesta perustuu kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:ään ja oikeustoimilain 3 luvun 31 §:ään.

Sohvan hinnaksi jäi 1 800 euroa. Se on virheellinen, koska siinä on valkeita täpliä.

K:n mukaan hänen ostamansa sohvan hinta on kohtuuton kun sitä verrataan eri liikkeissä myytävien vastaavien sohvien myyntihintoihin. Kohtuullinen hinta sohvasta on 700 euroa. Valituksen liitteenä on K:n kotipaikkakunnan kuluttajaneuvojan vertailu sohvien myyntihinnoista loppuvuodelta 2004.

K toteaa hahmottaneensa sohvan hinnan väärin, sillä häneltä menivät markat ja eurot sekaisin, eikä hän kyennyt pitämään puoliaan. Kun K oli havainnut erehdyksensä myyjä vaati allekirjoittamaan paperin, johon hän oli kirjoittanut ettei K:lla ole asian suhteen muita vaatimuksia. Myyjän asennetta todistaa myös se, että hän ilmoitti maksavansa pahkapöydästä 200 euroa, vaikkei hän todellisuudessa maksanut siitä mitään.

Vastaus

EH katsoo, että asia on loppuun käsitelty. K:n ostaman kaluston sohvan alakulmassa oli hankausjälki, joka olisi vaihdettu seuraavalla viikolla, mutta K ei suostunut tähän. Osapuolet sopivat että kalusto vaihdetaan sohvaan ja palliin, lisäksi myyjä hyvitti 200 euroa. K allekirjoitti tuolloin kuitin, jossa todetaan asia loppuun käsitellyksi.

Valkeat täplät sohvassa ovat ompelulinjan merkintöjä ja ne lähtevät pyyhkimällä pois.

Ketään ei ole petetty, hinta-laatusuhde on kohdallaan. Perusteita kaupan purkuun tai muuhunkaan hyvitykseen ei ole.

Ratkaisu

Jos kulutushyödykesopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

K katsoo, että hänen ostamansa sohvakaluston (sohvan ja nojatuolin) hinta on ollut kohtuuton. Sohvakalusto vaihdettiin sittemmin toiseen sohvaan ja palliin osapuolten välisellä sopimuksella. K on maksanut kalustosta 1 800 euroa ja vaihdon yhteydessä myyjä palautti hänelle kauppahinnasta 200 euroa. K on valituksensa liitteinä toimittanut sohvamainoksia, joissa sohvien hinta on 602 - 858 euroa. Mainoksissa ei ole K:n ostamaa sohvaa.

Se, että ostaja kaupan jälkeen on sitä mieltä, että hyödykkeestä maksettu hinta on ostajan mielestä kallis, ei ole sovitteluperuste. Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n sovitteluperusteet, sohvan ja pallin hinta sekä osapuolten välinen kauppa- ja vaihtosopimus huomioon ottaen lautakunta ei ole voinut todeta, että K:n ostaman sohvan ja pallin hinta olisi kohtuuton ja että sitä voitaisiin sovitella.

K ei ole myöskään näyttänyt, että sohvassa olisi kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.10.2006