Vastuuvakuutus. Karanneen hevosen aiheuttama vahinko. Tuottamus.

tuottamus

Diaarinumero: 2071/38/05
Antopäivä: 05.10.2006

Kysymys on siitä, tuleeko vakuutusyhtiön maksaa vakuutuskorvausta vastuuvakuutuksen perusteella.

Vaatimukset

Kuluttaja (jäljempänä K) vaatii korvausta hevosten omistajien vastuuvakuutuksesta. Kyse on hänen mielestään tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta.

NN:n omistama kiimainen tamma oli hypännyt ulos aitauksestaan ja saanut peräänsä XX:n omistaman oriin. Hevoset juoksivat tielle ja osuivat K:n autoon. K ja auto vahingoittuivat. Tiettävästi tamma oli karannut aitauksesta ennenkin. Tällaisen karkaamisen pitäisi K:n mielestä olla vältettävissä.

Vastaus

Vakuutusyhtiö pitää valitusta aiheettomana. Se toteaa, että NN2:n omistama lämminveritamma karkasi aitauksestaan 18.5.2005 yhdessä XX:n omistaman lämminverioriin kanssa. Hevoset laukkasivat valtatie 19:1le ja törmäsivät K:n omistamaan henkilöautoon. K loukkaantui ja hänen autonsa vaurioitui. Myös hevoset loukkaantuivat ja ne piti lopettaa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa ei ole vakuutusehtojen mukaista perustetta maksaa korvausta vahingosta. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Myös eläimen omistajan vastuu on tuottamusvastuuta ja edellyttää laiminlyöntiä eläimen kiinnipidossa. Pelkkä eläimen omistaminen ei synnytä vastuuta. Esitutkinnassa on todettu, ett hevoset ovat olleet asianmukaisissa aitauksissa. Molempien hevosten aitauksissa on ollut sähköpaimen ja kolme lankaa. Veräjät ovat olleet asianmukaisesti kiinni. Hevoset olivat murtautuneet aitauksestaan ulos.

Yhtiön saamasta selvityksistä ei ilmene, että hevoset olisivat aikaisemmin murtautuneet kyseisellä tavalla aitauksesta ulos. Tapahtuma on siten ollut hevosten omistajille ennalta-arvaamaton. Vakuutuksenottajat eivät ole menetelleet siten huolimattomasti hevosten kiinnipidossa, että heille syntyisi korvausvastuu hevosten aiheuttamista vaurioista, vaan vahinkoa on pidettävä tapaturmaisena.

Ratkaisu

NN:n vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan sellainen vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta.

XX:n vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain mukaan vastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa virhettä tai laiminlyöntiä, joka on syynä vahingon syntymiseen.

Eläinten pidossa tuottamusvastuun syntyminen edellyttää huolimattomuutta esimerkiksi eläimen valvonnassa. Joissain tapauksissa huolellisuusvelvollisuus voi olla korostunutta, esimerkiksi silloin, kun eläin tiedetään arvaamattomaksi tai vaaralliseksi.

Selvityksen mukaan hevoset olivat eri aitauksissa. Poliisi on tarkastanut aitaukset. Kummassakin oli sähköpaimen ja kolme lankaa. Veräjät olivat olleet kiinni, mutta hevoset olivat murtautuneet ulos, tamma ensin. Sitä oli yritetty saada kiinni onnistumatta. Ori oli sännännyt sen perään.

Hevoset ovat olleet asianmukaisesti aitauksessa, jollaisissa yleisesti pidetään hevosia. Tamman kiima on voinut vaikuttaa vahingon syntymiseen. Selvitys ei kuitenkaan tässä tapauksessa osoita virhettä tai laiminlyöntiä. Asiassa ei ole esitetty, että näiden hevosten kohdalla olisi sattunut vastaavaa aikaisemmin. Näin ollen lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa kyseessä on ollut ennalta-arvaamaton vahinko, josta hevosen omistajat eivät ole vastuussa.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä.

 
Julkaistu 5.10.2006