Junamatka. Myöhästyminen. Junan vaihtuminen.

Diaarinumero: 3879/35/05
Antopäivä: 05.10.2006

Kuluttajan (jäljempänä K) tarkoituksena oli matkustaa 10.11.2005 Pendolino-junalla Seinäjoelta Tampereelle koulutustilaisuuteen, joka alkoi kello 9.15. Kyseistä junaa ei tullut, vaan K ohjattiin pikajunaan, joka saapui Tampereelle kello 9.45. K myöhästyi koulutuksesta.

Vaatimukset

K vaatii elinkeinonharjoittajaa (jäljempänä EH) korvaamaan Seinäjoki-Tampere -välin Pendolino-junalipun hinnan (13,00 euroa) ja pikajunalipun hinnan (9,70 euroa) erotuksen 3,30 euroa. EH on korvannut vain 2,80 euroa. Sillä ei ole merkitystä onko matkalippu ostettu matkatoimistosta, lipputoimistosta, verkkokaupasta tai automaatista. Opetusluentotunnista, josta K myöhästyi, K vaatii korvauksena 50 euroa. Reklamaatioista K vaatii korvauksena 20 euroa reklamaatiota kohden. Lisäksi K vaatii edell mainituille korvauksille korkolain mukaista korkoa.

Mikäli Pendolino-juna olisi kulkenut ajallaan, olisi K ehtinyt luennon alkuun. Koulutus oli osa kokonaisuutta, joka maksaa yhteensä 2 500 euroa. EH ei antanut mitään ilmoitusta siitä, miksei juna kulkenut.

Vastaus

EH katsoo kohtuulliseksi korvata Pendolino- ja pikajunalippujen erotuksen 2,80 euroa.

Pendolino S48 ja kuorma-auto törmäsivät tasoristeyksessä ratapihan pohjoispäässä. Kuorma-autossa olleet kaksi henkilöä menehtyivät onnettomuudessa eikä Pendolino voinut jatkaa matkaansa. Seinäjoella Pendolino-junaa odottaneet matkustajat ohjattiin pikajunaan, jonka saapumisaika Tampereelle oli 9.35. Matkustajat saapuivat Tampereelle noin puoli tuntia myöhässä.

K:n matkalippu maksoi Pendolinossa 12,50 euroa ja pikajunassa 9,70 euroa. K oli menossa Tampere-taloon seminaariin, jonka ohjelma alkoi klo 9.20. Näin ollen hän myöhästyi koulutuksen alusta noin puoli tuntia. Koulutustilaisuuden maksu on kokonaisuus, eikä sen kustannuksia voida jakaa osiin.

Ratkaisu

K:n toimittaman kuitin mukaan hän on maksanut 12,50 euroa Pendolino-lipusta ja 9,70 euroa pikajunalipusta. Lippujen välinen hintaero on 2,80 euroa, jonka EH on korvannut hänelle. K:lla ei ole oikeutta lisäkorvaukseen lipun hinnasta.

Rautatiekuljetuslain (1119/2000) 21 §:n mukaan rautatieyritys on velvollinen korvaamaan matkustajalle junavuoron viivästyksestä aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään 5 000 euroa matkustajaa kohden. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustajan voidaan kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineen vaihtoon tarvittavan ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi kohtuudella edellyttää varautuneen. Rautatieyritys vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos se näyttää ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

Rautatiekuljetuslain esitöiden (HE 81/2000) mukaan muutaman kymmenen minuutin viivästyksestä ei matkustajalla vielä olisi oikeutta vahingonkorvaukseen. Lisäksi esitöiden mukaan rautatieyritys voi vapautua vastuusta, jos rataosuuden käyttö on estynyt rautatieonnettomuuden tai muun odottamattoman tapahtuman vuoksi. Rautatieyrityksen on kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan pyrittävä suorittamaan kuljetus esteestä huolimatta, kuten järjestettävä viipymättä korvaava kuljetus matkustajille aiheutuvan vahingon välttämiseksi.

Tässä tapauksessa EH on asianmukaisesti järjestänyt korvaavan junan onnettomuuteen joutuneen Pendolino-junan tilalle. K:n saapuminen määränpäähän on viivästynyt vain puolisen tuntia.

Edellä olevien seikkojen perusteella lautakunta katsoo, ettei K:lla ole oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyksen vuoksi.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.10.2006