Vaelluskenkien kauppa. Kenkien sivujen rikkoutuminen. Kestoikä.

kestoikä

Diaarinumero: 2377/31/06
Antopäivä: 05.10.2006

Kuluttaja (K) osti 18.4.2000 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) vaelluskengät 500 markalla. Kenkien maahantuoja on elinkeinonharjoittaja 2 (EH2). Maaliskuussa 2005 K huomasi kenkien pohjarakenteiden rikkoutuneen.

Vaatimukset

K vaatii EH1:ltä uudet, vastaavanlaiset ehyet kengät taikka 50 euron korvausta entisistä kengistä.

Kenkien oikea hinta oli 1 200 markkaa ja ne myytiin K:lle alennuksella 500 markalla.

K katsoo, että kengissä on käytetty sellaista pohjamateriaalia, joka ei kestä normaalista käytöstä aiheutuvaa kulutusta.

K on käyttänyt kyseisiä kenkiä vain talvella ja silloinkin vähän. Käyttökertoja on yhteensä noin 100 eli 25 kertaa vuodessa. Kenkiä on säilytetty normaalissa huonetilassa ja ne ovat olleet valolta suojatussa laatikossa säilytysaikoina. Kengät eivät myöskään ole olleet kosketuksissa kemikaalien tai liuottimien kanssa, jotka olisivat aiheuttaneet pohjamateriaalien vaurioitumisen.

K koetti korjauttaa kengät suutarilla, mutta suutari ilmoitti, että pohjan ja rungon välinen phylon-materiaali murenee eikä niitä voi korjata.

Vastaus

1. EH1 ei katso, että sillä on korvausvelvollisuutta kengistä, koska ne on ostettu jo viisi vuotta sitten. Kenkien kuluminen on hyvin käyttäjäkohtaista ja kenkien käyttötapoja on paljon, samoin niiden käyttökertoja, olosuhteita ja säilytystapoja. Myös ihmisten askellukset ovat erilaisia, ja näin kengät kuluvat ja muokkautuvat eri tavalla eri ihmisillä.

Koska K:n valitus kyseisenlaisista kengistä on ainoa, joka myyjälle on esitetty, liike katsoo, että kuluttajan väite kengissä käytetystä viallisesta pohjamateriaalista on hyvin epätodennäköinen. K:n maininta kengänpohjien kulumattomuudesta kertoo kenkien laadukkuudesta.

2.

EH2 ei ole antanut asiassa vastausta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on muun muassa laadultaan ja kestävyydeltään vastattava sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa aihetta olettaa, muutoin siinä on virhe.

Kuluttajavalituslautakunta on tarkastanut K:n vaelluskengät. Niiden pohja on polyuretaania, joka alkaa haurastua noin viiden vuoden jälkeen, käytettiinpä kenkiä tai ei. Lautakunta katsoo, ettei tällaisen materiaalin käyttö vaelluskenkien pohjamateriaalina ole asiallista. Vaelluskengät eivät ole tavanomaiset käyttökengät vaan niitä kuluttava käyttö on kausiluonteista. Toisaalta niiden käyttötarkoitus edellyttää hyvää kestävyyttä. Lautakunta katsoo, että kengissä on pohjamateriaalin huonon kestävyyden vuoksi suunnitteluvirhe. Virheen vuoksi K:lla on oikeus hyvitykseen.

Kenkiä ei voi korjata. Koska ne ovat olleet käyttökelpoiset viiden vuoden ajan, lautakunta katsoo, että K:lla on oikeus hinnanalennukseen, jonka määräksi lautakunta arvioi 20 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 maksaa K:lle hinnanalennuksena 20 euroa. EH2 on yhteisvastuussa EH1:n kanssa hinnanalennuksen maksamisesta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.10.2006