Uuden henkilöauton kauppa. Lambda-anturin rikkoutuminen. Näyttö virheestä.

autokauppa

Diaarinumero: 1257/33/04
Antopäivä: 18.07.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 30.4.1999 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (jäljempänä EH1) uuden henkilöauton, jonka hinta oli

106 400 markkaa. Auton maahantuoja on elinkeinonharjoittaja 2 (jäljempänä EH2).

Noin vuoden kuluttua kaupanteosta autosta rikkoutui lambda-anturi, joka vaihdettiin takuuseen autokorjaamossa. Anturi vikaantui uudelleen kevättalvella 2003 ja se uusittiin samassa korjaamossa 10.6.2003. Anturin hinta oli 142 euroa ja työ maksoi 26 euroa, yhteensä korjauskulut olivat 168 euroa. K vaati EH2:ta korvaamaan korjauskulut, mihin yhtiö ei suostunut.

Vaatimukset

K vaatii korvattavaksi 168 euron korjauskulut sekä matka- ja puhelinkuluja yhteensä 77,62 euroa.

Matkakuluja tuli 2 x 78 kilometriä, koska ensin vikaa etsittiin tuloksetta ja sitten auto vietiin korjattavaksi. Lisäksi tulevat matkat kuluttajaneuvojan luokse. Puhelin- ja tietoliikennekustannuksia aiheutui 2 euroa. Lisäksi K vaatii 30 euron korvausta lautakunnalle laaditusta lisäselvityksestä bensiinin ostoista.

K ei ole käyttänyt autossa vääränlaista bensiiniä.

Vastaukset

1. EH1 toteaa auton takuun päättyneen.

2. EH2 toteaa auton takuun päättyneen. Yhtiö katsoo, että autossa on mahdollisesti käytetty vääränlaista polttoainetta (ns. "itä-bensiiniä"). Anturin toinen rikkoutuminen kolmen vuoden kuluttua on ollut sattumanvaraista. Takuuaikana tehty korjaus ei pidennä takuuta.

Selvitys

XX on kuluttajavalituslautakunnan pyynnöstä antanut lausunnon 6.6.2006. Sen mukaan lambda-anturi eli happitunnistin on pakokaasujen happipitoisuutta mittaava tunnistin, joka pitää huolen siitä, että polttoaineseos on mahdollisimman edullinen katalysaattorin toiminnan kannalta. XX:llä on käytössään kaksi tunnistintyyppiä, jännitevaihteluita synnyttävä zirkoniumtunnistin ja vastuksen muutoksiin perustuva titaanitunnistin.

Anturi voi rikkoutua polttoaineesta johtuen, öljynkulutuksen seurauksena, mekaanisesti sytytyskatkoista johtuen tai myös ihan itsestään. XX ei määrittele ajoneuvon osille tarkkaa kestoikää. Jos ajoneuvon jokin osa rikkoutuu ulkopuolisista tekijöistä riippumattomista syistä 3 vuoden tai 100 000 kilometrin aikana, kustannukset korvataan takuuna. Happitunnistinta ei pidetä kuitenkaan osana, jonka pitäisi kestää "auton elinikä". Tunnistin on alttiina likaantumiselle, tärinälle ym. ja se voidaan aina välillä joutua uusimaan.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko K:n autossa ollut virhe, kun sen lambda-anturi on rikkoutunut ensin noin vuoden ja sitten noin neljän vuoden käytön jälkeen.

Kaupantekohetkellä voimassa olleen kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n (16/1994) 5 kohdan mukaan tavaran pitää kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa, muutoin siinä on virhe.

Takuuajan jälkeen virheeseen vetoavan ja sen perusteella korvausta vaativan ostajan on saatettava väitteensä todennäköiseksi.

Pelkästään se, että autossa vähitellen ilmenee vikoja, ei ole riittävä näyttö siitä, että autossa olisi kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Uutena ostetun auton normaalit korjaustarpeet vuosien kuluessa ovat tavallisia, auton ostajan vastuulle kuuluvia menoeriä. Auton kestävyyteen vaikuttavat sen ominaisuudet ja sen käyttö, esimerkiksi ajotapa sekä se, miten siitä on huolehdittu. Auton kulumiseen vaikuttaa ajomäärän lisäksi aika. Tässä tapauksessa K:n auto on ollut neljä vuotta vanha ja anturi vuoden nuorempi, kun se vaihdettiin. Korjauskulut olivat 168 euroa. Muuta selvitystä viasta ei ole.

Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että K:n autossa olisi ollut virhe eikä suosita hyvitystä.

 
Julkaistu 18.7.2006