Valmismatka Malesiaan. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkakohteen olosuhteiden vuoksi.

peruuttaminen
valmismatka

Diaarinumero: 1246/35/05
Antopäivä: 17.07.2006

Kuluttajat (jäljempänä K:t) olivat varanneet elinkeinonharjoittaja 1:n (jäljempänä EH1) valmismatkan Kuala Lumpuriin ja Langkawiin Malesiaan ajalle 12.-26.1.2005. Matkan välitti elinkeinonharjoittaja 2 (jäljempänä EH2). Matkan hinta oli 1319 euroa henkeä kohti, jonka lisäksi tuli 9 euron palvelumaksu. Majoitus oli varattu The Regent Kuala Lumpur -hotellista Kuala Lumpurissa 13.-16.1.2005 ja Sunset Beach Resort -hotellista Langkawissa 16.-25.1.2005. K:t peruuttivat matkan joulukuun 2004 lopussa Aasian hyökyaaltokatastrofin jälkeen. EH1 on palauttanut heille 1323,50 euroa. Erimielisyys koskee sitä, onko heillä oikeus saada takaisin loppuosa matkan hinnasta.

Vaatimukset

K:t vaativat palauttamaan koko matkan hinnan.

K:t eivät voineet matkustaa alueelle, jossa tuhot olivat nähtävissä ja ihmisten kärsimykset aistittavissa. Häämatkaodotukset eivät olisi voineet toteutua. Ulkoasiainministeriön Malesiaa koskeva tiedote kertoi aineellisista menetyksistä ja kehotti erityiseen varovaisuuteen juuri niissä kohdin, joita K:t olivat suunnitelleet käyttävänsä eniten. Hotelli olisi ollut lähes veden rajassa.

EH1:ltä ei löytynyt korvaavia matkoja. K:ille ja myös EH2:n virkailijalla oli se käsitys, että peruutus kyseisessä poikkeustilanteessa ei aiheuttaisi kuluja. Tällaisen käsityksen sai myös tiedotusvälineiden kautta. Matkustajat noudattivat matkanjärjestäjän kehotusta odottaa. Tiedot alueen tuhoista lisääntyivät ajan myötä. Peruutuksen jälkeen EH1:llä oli kaksitoista päivää aikaa myydä matka uudestaan. Peruutus käynnistyi 27.12.2004 K1:n otettua yhteyttä EH1:n edustajaan, EH2 saattoi sen loppuun 30.12.2004 ja K1 vahvisti sen 31.12.2004. EH1:n kolmannen edustajan kanssa käydyssä keskustelussa 29.12.2004 oli puhetta peruutuskuluista ja niihin liittyvistä vuorokausista, mutta ei erikseen päivämääristä, jolloin matka olisi pitänyt peruuttaa.

K:ien matka oli varattu aiemman esitteen perusteella, jossa ei ollut ehtokohtia, joihin EH1 vetoaa. EH2 ei selvittänyt matkan peruuttamisesta aiheutuvia kuluja, vaan virkailija uskoi K:ien selviävän peruutuksesta varausmaksulla. EH2 on toiminut huolimattomasti, jos se välittää esitteitä, joista löytyy keskenään erilaisia matkanjärjestäjän erityismatkaehtoja.

Vastaukset

EH1 kiistää vaatimuksen.

Matkat Kuala Lumpuriin ja Langkawiin jatkuivat normaalisti, sillä alueet eivät kärsineet hyökyaallosta eikä matkojen peruuttamiseen ollut aihetta. Lentoyhtiön lentopaikkojen viimeinen "takaisinantopäivä" on 45 päivää ennen lennon lähtöä ja Langkawin hotellissa 22 päivää etukäteen. Tämän jälkeen EH1 joutuu maksamaan peruutuksesta täydet kulut. Paikkoja ei voi myydä uudestaan, vaan paikat palautetaan lentoyhtiölle tai hotellille. Lentoyhtiö peri tällä kertaa vain puolet kuluista ja palautti verot kokonaan. Lentoyhtiö ja hotelli veloittivat EH1:tä kuluja yhteensä 1111 euroa. EH1 on perinyt K:ilta erityismatkaehtojen mukaisesti puolet matkan hinnasta. Peruutuskulujen lisäksi EH1 ei ole veloittanut erityisehdoissaan mainittuja reittilentoyhtiön kuluja. Asiakkaille kerrotaan aina, että kulut peritään peruutusehtojen mukaan.

EH2 kiistää vaatimukset.

Se on välittänyt EH1:n valmismatkan matkustajille tilauksen mukaisesti ja tilaus on peruutettu matkustajien päätöksestä ja pyynnöstä. Ulkoasiainministeriö ei joulukuussa 2004 tai tammikuussa 2005 antanut matkustussuositusta, jossa olisi kehotettu välttämään matkustamista Malesiaan. EH2:n virkailija on ilmeisesti kertonut esimerkkejä muiden matkatoimistojen toiminnasta muiden kohteiden osalta, koska Langkawia ei ollut tarjolla muilla matkanjärjestäjillä. EH2:n virkailija ei ole kuitenkaan luvannut poiketa EH1:n noudattamista peruutusehdoista, jotka olivat esitteen mukaiset. Välittävällä matkatoimistolla ei ole mahdollisuuksia poiketa matkanjärjestäjän noudattamista ehdoista. K1 myöntää tienneensä peruutuskulut, koska hän on itsekin asioinut suoraan matkanjärjestäjän kanssa. Hän ei ole väittänyt, että EH2:lta olisi luvattu kuluton peruutus.

EH2 on toiminut välittäjänä huolellisesti eikä ole antanut väärää tai harhaanjohtavaa tietoa. K1:n käydessä toimistossa 27.12.2004 matkan olisi voinut peruuttaa varausmaksulla, mutta K1 sanoi ottavansa riskin peruutuskulujen kanssa. Hän peruutti matkan 30.12.2004 tietoisena siitä, että peruutuskulut olivat tuolloin puolet matkan hinnasta. EH2 jakaa kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa ja olisi mahdotonta toimittaa asiakkaille uusia hinnastoja.

Selvitykset

Ulkoasiainministeriön 27.12.2004 julkaisemassa matkustustiedotteessa kehotetaan Malesiassa Penangin ja Langkawin saarilla liikkuvia noudattamaan varovaisuutta varsinkin liikenteessä sekä vesillä liikuttaessa maanjäristyksen ja hyökyaaltojen aiheuttamien tuhojen takia. Penangin ja Langkawin saaret ovat kärsineet jonkin verran vahinkoja, muun muassa rakennuksia ja rantoja on tuhoutunut ja teitä on suljettu. Vahingot ovat suurempia Penangissa, Langkawissa vauriot ovat jääneet vähäisemmiksi.

Ulkoasiainministeriön 7.1.2005 julkaisemassa matkustustiedotteessa todetaan, että Sumatran maanjäristys ja hyökyaallot aiheuttivat tuhoa myös Malesiassa. Vauriot rajoittuvat pääasiassa saarten ranta-alueille. Pääsääntöisesti kaikki hotellit Langkawissa ovat avoinna, ja Malesian lentokentät ja liikenne toimivat normaalisti. Jälkijäristyksiä on ollut lukuisia ja uudet hyökyaallot voivat olla mahdollisia, joten rannikolla ja erityisesti vesillä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Malesian meteorologinen keskus on myös varoittanut voimakkaan aallokon mahdollisuudesta seuraavien yhden tai kahden päivän aikana. Tiedotteessa todetaan, että tilannetta on hyvä seurata esimerkiksi tiedotusvälineistä.

Ratkaisu

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c kohdan mukaan peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan. Sama todetaan valmismatkalain esitöissä.

K:t ovat peruuttaneet matkansa Malesiaan joulukuun 2004 lopussa. Ulkoasiainministeriö ei ole matkustustiedotteessaan 27.12.2004 kehottanut välttämään matkustamista Malesiaan. Matkustustiedotteen mukaan K:ien pääasiallisessa matkakohteessa Langkawissa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta, mutta vahingot ovat siellä jääneet vähäisiksi. Valmismatkalain esitöiden mukaan 15 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen peruutusoikeus syntyy, kun matkakohteessa on ylivoimaisuus esteeseen verrattava tilanne. Sellaisesta ei tässä tapauksessa ollut kysymys. Asiassa ei ole ilmennyt, että matkakohteessa olisi ollut sellaisia hyökyaallon aiheuttamia vaurioita, ettei matkaa olisi voitu toteuttaa sovitulla tavalla.

Lautakunta katsoo, että K:illa ei ole ollut perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida 12.1.2005 matkakohteen lähialueilla ilmenneen hyökyaallon takia toteuttaa sovitulla tavalla tai matkustajien henkeä tai terveyttä vaarantamatta. Heillä ei ole ollut oikeutta peruuttaa matkaa kuluitta.

EH1 on perinyt K:ilta peruutuskuluina puolet matkan hinnasta. EH1 ja matkustajat ovat vedonneet eri hinnastoissa olleisiin EH1:n erityisehtoihin. Myös K:ien käytettävissä olleen esitteen hinnastossa olevien EH1:n erityisehtojen mukaan matkustajalle maksetaan takaisin puolet matkan hinnasta, jos hän peruuttaa matkansa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen matkaa, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkaa. Lautakunta toteaa, että EH1 on perinyt peruutuskulut ehtojensa mukaan. Sille on aiheutunut kuluja hotellin ja lentoyhtiön veloittamista maksuista. EH1 ei ole voinut myydä käyttämättä jääneitä paikkoja uudestaan toisille matkustajille. Koska matkustajat ovat peruuttaneet matkansa ilman valmismatkalaissa ja yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitettua erityistä syytä, EH1:llä on ollut oikeus korvaukseen myös liikevoitosta. Lautakunta pitää EH1:n perimiä peruutuskuluja kohtuullisina.

Lautakunta toteaa, että matkanjärjestäjän ja matkan välittäjän velvollisuutena on antaa matkustajille riittävät tiedot peruutuskuluista. Osapuolten kertomukset ovat ristiriitaisia siltä osin, mitä matkustajat ja EH2:n virkailija keskustelivat peruutuksesta ja peruutuskuluista eri kerroilla. Lautakunta ei voi kuulla todistajia eikä selvittää keskustelujen sisältöä. Peruutuskulujen määrä oli ilmoitettu hinnastossa olevissa ehdoissa. Matkustajat olisivat myös voineet kysyä peruutuskulujen määrästä, jos se oli epäselvä. Se, että EH2:n virkailija olisi luvannut K:ien ehdoissa määriteltyjä pienemmät peruutuskulut, on jäänyt näyttämättä.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 17.7.2006