Valmismatka. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkakohteen olosuhteiden tai matkustajan terveydentilan vuoksi.

peruuttaminen
valmismatka

Diaarinumero: 265/35/05
Antopäivä: 13.07.2006

Kuluttajat (jäljempänä K:t) olivat 25.8.2004 varanneet elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) valmismatkan Phuketiin Thaimaahan 13.-28.2.2005. Matkan hinta oli yhteensä 5 176 euroa, josta K:t olivat maksaneet yhteensä 400 euroa varausmaksua. Heidän oli tarkoitus majoittua Andaman Seaview -hotelliin Karon-rannalla. K:t peruuttivat matkan 14.1.2005. He vetoavat matkakohteen olosuhteisiin hyökyaaltokatastrofin jälkeen ja K2:n terveydentilaan. EH palautti heille 200 euroa. Erimielisyys koskee sitä, oliko EH:lla oikeus periä peruutuskuluina 50 euroa henkeä kohti.

Vaatimukset

K:t vaativat palauttamaan vielä yhteensä 200 euroa.

K:t vetoavat yleisten valmismatkaehtojen kohtiin 2.1, 6.1.c ja 6.4. Lomakohde ei 13.2.2005 vastannut sitä tuotetta, jonka he varasivat elokuussa 2004. Rannat, rannan puut, kasvillisuus, muu luonto ja rannalla sijainneet rakennukset olivat niin pahoin vaurioituneet, että maisema ei ollut vastaava, jonka he olivat varanneet. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti 11.1.2005, että kulkutautivaaraa Aasian katastrofialueella on seurattava tarkasti vielä kuukauden ajan. Läheisellä Khao Lakin alueella oli satoja mädäntyneitä ruumiita, joita etsittiin, tutkittiin ja tunnistettiin kuukausien ajan. 174 suomalaisturistia oli edelleen kateissa. Turistiuimarannoille olisi saattanut vielä nousta osa sadoista mereen jääneistä ruumiista. Olosuhteet alueella olivat järkyttävät loman viettoa ajatellen.

Koska lääkäri oli suositellut K2:ta olemaan matkustamatta, K2a:kaan ei voinut matkustaa. Matka oli suunniteltu neljän hengen yhteismatkaksi.

Vastaus

Matkatoimisto kiistää vaatimukset. Se on noudattanut yleisiä valmismatkaehtoja ja normaaleja peruutusehtoja. K2:n terveydentila ei ole oleellisesti muuttunut siitä tilanteesta, kun hän on tehnyt päätöksen matkalle lähdöstä ja varannut matkan. EH viittaa ulkoasiainministeriön 12.1.2005 julkaisemaan matkustustiedotteeseen, jonka mukaan ei ole perusteltua syytä olla matkustamatta Thaimaan Phuketiin. Kaikki suomalaiset matkanjärjestäjät jatkoivat tuotantoaan Phuketiin 9.2.2005 alkaen. Peruutusajankohtana oli tiedossa matkojen normaali jatkuminen.

Hyökyaalto ei osunut Andaman Seaview -hotelliin, vaikka se tuli lähelle, mutta ei aiheuttanut vahinkoja hotellille. Rannat olivat kunnossa, niillä ei ollut roskaa eikä rojua ja merivesi oli puhdas. EH:n kohdehenkilökunnan käsityksen mukaan rannat olivat jopa paremmassa kunnossa kuin ennen. Rantojen kaupoista lähes kaikki ovat kunnossa. Andaman Seaview sijaitsee Karon-rannalla. Hotellin edessä rannassa 200 metrin päässä oli kauppoja, jotka kärsivät vahinkoja vedestä. Helmikuussa 2005 ne eivt varmastikaan olleet enää kunnostamatta. Kaikki peruspalvelut ja lomailijoille tärkeät palvelut olivat saatavilla ja 95 prosenttia saaren palveluista oli normaaleja Kata- ja Karon-rannoilla. Osalla ranta-alueista, Patong- ja Kamal-ranta-alueilla 40-60 prosenttia rantapalveluista ja 70-80 prosenttia kokonaispalveluista oli normaalitasolla. Phuketin kaupungissa ei ollut vahinkoja eikä rajoituksia. Retkipalveluissa oli rajoituksia, esimerkiksi Phi Phi -saarille ja Khao Lakiin ei tehty retkiä.

Selvitykset

Kansanterveyslaitoksen tiedotteessa 2.1.2005 todetaan, että hyökyaallon vaurioittamilla alueilla tartuntatautiriski lisääntyy ennen kaikkea, kun puhdasta juomavettä ei ole saatavilla. On epätodennäköistä, että merkittäviä epidemioita leviäisi hyökyaallosta kärsineiden maiden muihin osiin. Niillä katastrofin kohteena olleiden maiden alueilla, joita hyökyaalto ei vaurioittanut, noudatetaan tavanomaisia matkailijan varotoimia. Tilanne ei aiheuta muutoksia Kansanterveyslaitoksen matkailuun liittyvissä rokotussuosituksissa ja muissa varotoimissa. Aikaisempien kokemuksien perusteella luonnonkatastrofit johtavat suhteellisen harvoin suuriin epidemioihin. Katastrofialueella ennestään yleisenä esiintyvien tautien määrä voi kuitenkin lisääntyä merkittävästi. Hyökyaalto on todennäköisesti vaurioittanut monin paikoin juomavesi- ja viemärijärjestelmiä sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellista sähköverkkoa. Taudinaiheuttajat ovat samoja, jotka aiheuttavat matkailijoille tartuntoja tavanomaisilla kaukomatkoilla. Saastunut vesi voi myös lisätä paikallisessa väestössä koleraa, joka on hyvin harvinainen matkailijoilla. Tartuntataudit ovat ongelma ennen kaikkea paikalliselle väestölle. Ulkomaisen matkailijan tartuntariski katastrofialueella ei yleensä poikkea tavanomaisesta kyseisen alueen tartuntariskistä. Matkailijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että juomavesi on pullotettua, keitettyä tai muutoin puhdistettu juomakelpoiseksi luotettavalla tavalla. Terveydenhuollon vaurioitumisen tai ylikuormituksen vuoksi matkailijalla voi olla vaikeuksia saada asianmukaista hoitoa katastrofialueella.

Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteessa 3.1.2005 ministeriö toivoo suomalaisten poistuvan Thaimaan tuhoalueelta mahdollisimman nopeasti kulkutautivaaran vuoksi. Tiedotteessa todetaan, että Etelä-Thaimaan länsirannikolle, kuten Phuketiin, ei ole syytä matkustaa. Alueelle iskenyt hyökyaalto on tuhonnut rannikkoa ja sen turistikohteita ja aiheuttanut valtavat henkilö- ja aineelliset vahingot. Alueen infrastruktuuri on pahoin tuhoutunut ja on olemassa kulkutautivaara. Tiedotteen mukaan on ilmeistä, että kestänee pitkään, ennen kuin on syytä matkustaa alueelle lomailemaan.

Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteessa 12.1.2005 suositetaan välttämään matkustamista hyökyaallon seurauksena pahimmin tuhoutuneille Khao Lakiin ja Phi Phi -saarille. Alueiden mahdollinen kulkutautivaara on pieni, muttei täysin poistunut. Thaimaan terveys- ja turismiviranomaisten mukaan pahimmin kärsineitä Khao Lakia ja Phi Phi -saaria lukuun ottamatta matkustaminen alueelle on turvallista. Pienempiä vaurioita kärsineillä alueilla, kuten Phuketissa ja Krabissa, raivaus- ja kunnostustyt ovat edenneet nopeasti ja turismi on jo osittain palannut normaaliksi. Phuketin turistialueilla tuho on pääasiassa Patongin rantakatualueella, joka sekin on jo avoinna liikenteelle. Karon ja Kata Beach ovat kärsineet vähäisiä vaurioita. Ulkoasiainministeriö suosittelee Phuketiin matkustavia henkilöitä olemaan yhteydessä matkanjärjestäjään tai hotelliin varmistuakseen paikallisista olosuhteista.

Ratkaisu

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c kohdan mukaan peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan. Sama todetaan valmismatkalain esitöissä (HE 237/1992).

K:t olivat varanneet matkan Phuketiin, mutta he peruuttivat sen 14.1.2005, noin kuukausi ennen matkaa. Ulkoministeriön matkustustiedotteessa 3.1.2005 todettiin, että Phuketiin ei ole syytä matkustaa, koska alueen infrastruktuuri on pahoin tuhoutunut ja on olemassa kulkutautivaara. Tiedotteen mukaan oli ilmeistä, että kestänee pitkään, ennen kuin alueelle on syytä matkustaa lomailemaan. Matkustajien peruuttaessa matkansa voimassa oli 12.1.2005 päivätty ulkoministeriön matkustustiedote, jossa todetaan, että Thaimaan viranomaisten mukaan matkustaminen alueelle on turvallista pahimmin kärsineitä Khao Lakia ja Phi Phi -saaria lukuun ottamatta. Tiedotteen mukaan Phuketissa matkailu oli jo osittain palannut normaaliksi. K:ien varaama hotelli sijaitsee Karon-rannalla, joka oli tiedotteen mukaan kärsinyt vain vähäisiä vaurioita. EH:n mukaan Andaman Seaview -hotelli ei ollut vahingoittunut, rannat olivat kunnossa ja suurin osa palveluista oli saatavilla. Kansanterveyslaitos ei tiedotteessaan 2.1.2005 suosittanut välttämään matkustamista katastrofialueelle, vaan totesi, että ulkomaisen matkailijan tartuntariski katastrofialueella ei yleensä poikkea tavanomaisesta kyseisen alueen tartuntariskistä.

Lautakunta toteaa, että alueelta oli aluksi hankalaa saada tietoja tilanteesta ja ulkoministeriön tiedotteidenkin sisältö on muuttunut huomattavasti lyhyen ajan sisällä. Tiedottaminen heti katastrofin jälkeen todettiin sittemmin osin puutteelliseksi. Tiedottamisessa oli kuitenkin puutteita vain välittömästi katastrofin jälkeen, ja ulkoministeriö korjasi puutteet pian. Matkan oli määrä alkaa 13.2.2005.

Ulkoministeriö ei suosittanut välttämään matkustamista Phuketiin enää 14.1.2005, jolloin matkustajat peruuttivat matkansa. Ulkoministeriön silloin voimassa olleen matkustustiedotteen mukaan alueelle voi matkustaa ja kunnostustyöt olivat edenneet nopeasti. EH:n mukaan rannat kohteessa olivat kunnossa eikä palveluissakaan ollut olennaisia puutteita. Ulkoministeriön tiedote huomioon ottaen lautakunta ei näe syytä epäillä tätä ilmoitusta.

Valmismatkalain esitöiden mukaan 15 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen peruutusoikeus syntyy, kun matkakohteessa on ylivoimaiseen esteeseen verrattava tilanne. Sellaisesta ei tässä tapauksessa ollut kysymys.

Lautakunta katsoo, että K:illa ei ollut 14.1.2005 perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa olisi 13.2.2005 voitu hyökyaallon takia toteuttaa sovitulla tavalla tai heidän henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Heillä ei ole ollut oikeutta peruuttaa matkaa kuluitta.

Matkustajat ovat vedonneet myös siihen, että yhden matkustajan terveydentila olisi estänyt matkustamisen.

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos matkustajaa kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Valmismatkalain 15 §:n 2 momentin ja yleisten valmismatkaehtojen 5.2 kohdan mukaan peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä ja esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset, mutta matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

Yleisten valmismatkaehtojen 4.1.a kohdan mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.

EH on perinyt K:ilta 50 euron peruutuskulut henkeä kohti. K2:n terveydentilalla ei ole asiassa merkitystä, koska valmismatkalain 15 §:n 3 momentin ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1 kohdan nojalla EH:lla olisi oikeus periä kohtuulliset peruutuskulut, jos matka peruutetaan siksi, ettei matkustaja voi terveydellisistä syistä matkustaa. Lautakunta pitää 50 euron peruutuskuluja henkeä kohti kohtuullisina.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 13.7.2006