Puhepaketin laskutus. Kiinteään hintaan sisältyvät puhelut.

Diaarinumero: 1347/39/05
Antopäivä: 12.07.2006

Kuluttaja (jäljempänä K) tilasi elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) Puhepaketti-liittymän. Hän katsoo, että kiinteään hintaan tulisi kotimaanpuheluiden lisäksi mainoksen perusteella sisältyä myös yritys- ja palvelupuhelut, ulkomaanpuhelut sekä numero- ja nimitiedustelut. Lisäksi K:n mukaan viivästyskorko on laskettu väärin.

Vaatimukset

K vaatii operaattoria oikaisemaan laskutuksen.

Vastaus

EH pitää valitusta perusteettomana.

Mainoksissa on pääsääntöisesti kerrottu, että pakettiliittymien perusmaksuun kuuluvat ainoastaan normaalihintaiset kotimaanpuhelut. Kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksen mukaan mainoksissa ei kuitenkaan edellytetä operaattoria yksilöimään yksityiskohtaisesti, mitkä puhelut pakettiliittymän perusmaksuun sisältyvät. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

Ratkaisu

Asiassa on kyse siitä, mitkä puhelut luetaan sopimuksen perusteella kuuluviksi Puhepaketti-liittymän kiinteään kuukausihintaan ja mistä puheluista operaattorilla on oikeus veloittaa erikseen. K katsoo, että mainoksen perusteella kiinteän hinnan pitäisi koskea kaikkia puheluja, koska siinä ei erikseen mainittu tiettyjen puhelujen poissulkemisesta.

K:n valituksen liitteenä on EH:n asiakkaille osoitettu mainoslehtinen, joka on otsikoitu "Hinnat putosivat jälleen". Siinä todetaan Puhepaketista seuraavaa:

"Valikoimastamme löydät puhe- ja sms-paketteja kaksi kumpaisiakin - pienempään ja suurempaan tarpeeseen: Yhdistele niistä tarpeisiisi sopiva kokonaisuus! Puhepaketti-liittymä: sis. 450 min puheaikaa. Vuolaampaan puhetulvaan toinen Puhepaketti-liittymä: sis. 900 min puheaikaa."

Lautakunnan näkemyksen mukaan mainoksessa ilmoitettua tietoa on pidettävä kuvauksena palvelun hinnoittelusta eikä siinä suoraan mainita, mitä puheluja kiinteään hintaan sisältyy.

K:n valituksen liitteenä on ilmeisesti operaattorin Internet-sivuilta tulostettu liittymän laskutusta koskeva tieto, jonka mukaan perusmaksu sisältää 1 000 minuuttia puheaikaa kotimaisiin lanka- ja matkapuhelinnumeroihin. K ei ole edes vedonnut siihen, että hän olisi saanut kyseiset tiedot vasta liittymäsopimuksen tekemisen jälkeen. Näin ollen K:lla ei ole mainoksen mahdollisesta harhaanjohtavuudesta huolimatta oikeutta vaatia muiden kuin kotimaisiin lanka- ja matkapuhelinnumeroihin soitettujen puhelujen sisällyttämistä pakettiliittymän perusmaksuun.

K vaatii lisäksi oikaisemaan virheellisesti lasketun viivästyskoron. Hän on valituksessaan myöntänyt maksaneensa laskun myöhässä. Veloitetun viivästyskoron määrä on 0,03 euroa eikä K ole esittänyt tarkempia perusteluja sille, millä tavoin viivästyskorko olisi laskettu väärin. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että K:lta olisi veloitettu viivästyskorkoa korkolain säännösten vastaisesti tai muutenkaan perusteettomasti.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 12.7.2006