Valmismatka. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkakohteen olosuhteiden vuoksi.

peruuttaminen
valmismatka

Diaarinumero: 743/35/05
Antopäivä: 12.07.2006

Kuluttajat (jäljempänä K:t) olivat 9.10.2004 varanneet elinkeinonharjoittajalta (jäljempänä EH) valmismatkan Phuketiin Thaimaahan 13.-28.2.2005. Matkan hinta oli 1149 euroa henkeä kohti, minkä lisäksi tuli 8 euron palvelumaksu. K:t olivat varanneet majoituksen Royal Paradise-hotellista Patong-rannalla. He peruuttivat matkan 13.1.2005 ja vetoavat matkakohteen olosuhteisiin hyökyaaltokatastrofin jälkeen. He olivat maksaneet varausmaksun 100 euroa henkeä kohti, josta EH palautti 50 euroa henkeä kohti. Erimielisyys koskee sitä, oliko EH:lla oikeus periä peruutuskuluina 50 euroa henkeä kohti.

Vaatimukset

K:t vaativat EH:a palauttamaan koko varausmaksun ja korvaamaan matkakulut, koska he joutuivat ajamaan Laitilasta Raumalle kysymään matkan kohtaloa.

K:t vetoavat yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c- ja 6.4-kohtaan. Heidän mukaansa matkustajan ei voida olettaa haluavan lähteä lomailemaan paikkaan, jossa on kuollut tuhansia ihmisiä, joista suuri osa on vielä kateissa. Sairaudetkaan eivät olleet poissuljettuja, koska vainajia tunnistettiin yhä. Lehtitietojen mukaan kestäisi viikkoja, jopa kuukausia, ennen kuin Patongin rantakadulla on saatu kaikkien kauppojen ja räätäliliikkeiden seinät ja sähköt korjattua. Rantakatu on alueen elämän keskus.

Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteen mukaan Patongin ranta-alue on kärsinyt eniten. Alue ei olisi ilmeisesti ollut sitä, mitä esitteessä luvataan. Erään 11.2.2005 ilmestyneen lehtiartikkelin mukaan ensimmäiset suomalaiset majoitettiin Karon- ja Kata-rantojen tuntumaan, ei vielä silloinkaan Phuketin pahiten vaurioituneelle alueelle eli Patongille. Patong on näistä kolmesta rannasta vilkkain. K:t olisivat voineet vaihtaa matkansa esimerkiksi Pattayan-matkaan, mutta niitä ei ollut enää saatavilla EH:lta. EH ei myöskään antanut heille mahdollisuutta käyttää varausmaksua uuteen matkaan.

K:t ovat liittäneet valitukseensa lehtiartikkeleita ja ulkoasiainministeriön matkustustiedotteen 12.1.2005. Eräässä lehtiartikkelissa mainitaan, että eräs toinen matkanjärjestäjä peruutti Patong Beachin matkat koko loppukaudeksi.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset. Se noudatti yleisiä valmismatkaehtoja. Yhdeksästä EH:n käyttämästä hotellista seitsemän, mukaan lukien Royal Paradise -hotelli, säilyivät täysin vahingoittumattomina. Pahiten vahinkoja kohdannut Patong-ranta oli 60-prosenttisesti kunnossa jo tammikuun 2005 alkuviikoilla, jolloin K:t tekivät peruutuspäätöksensä. Suurin osa rantakadun kaupoista ja liikkeistä, baareista ja ravintoloista toimi tällöin jo lähes normaalisti. Rannat puhdistettiin ensimmäisenä rojuista ja merivesi oli kohteesta saatujen raporttien mukaan puhdasta.

Vastauksessaan K:ien reklamaatioon ennen lautakuntakäsittelyä EH on ilmoittanut, että se perii toimistomaksun peruutuksesta. Ulkoasiainministeriön 12.1.2005 päivätyssä matkustustiedotteessa suositellaan välttämään matkustamista vain Phi Phi -saarelle ja Khao Lakiin, mutta muilta osin ministeriö ei enää tässä vaiheessa pitänyt aiheellisena suositella matkustuskieltoa Phuketin saaren lomakohteisiin. Royal Paradise -hotelli on ollut auki koko ajan. Peruutusajankohtana oli tiedossa, että kaikki matkanjärjestäjät jatkavat Phuketin lentoja helmikuun 2005 ensimmäisellä viikolla. EH sai koko ajan kohteesta ajankohtaista tietoa, koska sen henkilökunta oli jäänyt sinne.

Selvitykset

Kansanterveyslaitoksen tiedotteessa 2.1.2005 todetaan, että hyökyaallon vaurioittamilla alueilla tartuntatautiriski lisääntyy ennen kaikkea, kun puhdasta juomavettä ei ole saatavilla. On epätodennäköistä, että merkittäviä epidemioita leviäisi hyökyaallosta kärsineiden maiden muihin osiin. Niillä katastrofin kohteena olleiden maiden alueilla, joita hyökyaalto ei vaurioittanut, noudatetaan tavanomaisia matkailijan varotoimia. Tilanne ei aiheuta muutoksia Kansanterveyslaitoksen matkailuun liittyvissä rokotussuosituksissa ja muissa varotoimissa. Aikaisempien kokemuksien perusteella luonnonkatastrofit johtavat suhteellisen harvoin suuriin epidemioihin. Katastrofialueella ennestään yleisenä esiintyvien tautien määrä voi kuitenkin lisääntyä merkittävästi. Hyökyaalto on todennäköisesti vaurioittanut monin paikoin juomavesi- ja viemärijärjestelmiä sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellista sähköverkkoa. Taudinaiheuttajat ovat samoja, jotka aiheuttavat matkailijoille tartuntoja tavanomaisilla kaukomatkoilla. Saastunut vesi voi myös lisätä paikallisessa väestössä koleraa, joka on hyvin harvinainen matkailijoilla. Tartuntataudit ovat ongelma ennen kaikkea paikalliselle väestölle. Ulkomaisen matkailijan tartuntariski katastrofialueella ei yleensä poikkea tavanomaisesta kyseisen alueen tartuntariskistä. Matkailijoiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että juomavesi on pullotettua, keitettyä tai muutoin puhdistettu juomakelpoiseksi luotettavalla tavalla. Terveydenhuollon vaurioitumisen tai ylikuormituksen vuoksi matkailijalla voi olla vaikeuksia saada asianmukaista hoitoa katastrofialueella.

Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteessa 3.1.2005 ministeriö toivoo suomalaisten poistuvan Thaimaan tuhoalueelta mahdollisimman nopeasti kulkutautivaaran vuoksi. Tiedotteessa todetaan, että Etelä-Thaimaan länsirannikolle, kuten Phuketiin, ei ole syytä matkustaa. Alueelle iskenyt hyökyaalto on tuhonnut rannikkoa ja sen turistikohteita ja aiheuttanut valtavat henkilö- ja aineelliset vahingot. Alueen infrastruktuuri on pahoin tuhoutunut ja on olemassa kulkutautivaara. Tiedotteen mukaan on ilmeistä, että kestänee pitkään, ennen kuin on syytä matkustaa alueelle lomailemaan.

Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteessa 12.1.2005 suositetaan välttämään matkustamista hyökyaallon seurauksena pahimmin tuhoutuneille Khao Lakiin ja Phi Phi -saarille. Alueiden mahdollinen kulkutautivaara on pieni, muttei täysin poistunut. Thaimaan terveys- ja turismiviranomaisten mukaan pahimmin kärsineitä Khao Lakia ja Phi Phi -saaria lukuun ottamatta matkustaminen alueelle on turvallista. Pienempiä vaurioita kärsineillä alueilla, kuten Phuketissa ja Krabissa, raivaus- ja kunnostustyt ovat edenneet nopeasti ja turismi on jo osittain palannut normaaliksi. Phuketin turistialueilla tuho on pääasiassa Patongin rantakatualueella, joka sekin on jo avoinna liikenteelle. Karon ja Kata Beach ovat kärsineet vähäisiä vaurioita. Ulkoasiainministeriö suosittelee Phuketiin matkustavia henkilöitä olemaan yhteydessä matkanjärjestäjään tai hotelliin varmistuakseen paikallisista olosuhteista.

Ratkaisu

Valmismatkalain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c kohdan mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Yleisten valmismatkaehtojen 6.1.c kohdan mukaan peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan. Sama todetaan valmismatkalain esitöissä (HE 237/1992).

K:t olivat varanneet matkan Phuketiin, mutta he peruuttivat sen 13.1.2005, noin kuukausi ennen matkaa. Ulkoministeriön matkustustiedotteessa 3.1.2005 todettiin, että Phuketiin ei ole syytä matkustaa, koska alueen infrastruktuuri on pahoin tuhoutunut ja on olemassa kulkutautivaara. Tiedotteen mukaan oli ilmeistä, että kestänee pitkään, ennen kuin alueelle on syytä matkustaa lomailemaan. Matkustajien peruuttaessa matkansa voimassa oli 12.1.2005 päivätty ulkoministeriön matkustustiedote, jossa todetaan, että Thaimaan viranomaisten mukaan matkustaminen alueelle on turvallista pahimmin kärsineitä Khao Lakia ja Phi Phi -saaria lukuun ottamatta. Tiedotteen mukaan Phuketissa matkailu oli jo osittain palannut normaaliksi. K:ien varaama hotelli sijaitsee Patong-rannalla, joka oli tiedotteen mukaan avoinna liikenteelle, vaikka Phuketin turistialueilla tuho oli pääasiassa siellä. EH:n mukaan Royal Paradise -hotelli ei ollut vahingoittunut, rannat oli puhdistettu ja suurin osa palveluista oli saatavilla. Kansanterveyslaitos ei tiedotteessaan 2.1.2005 suosittanut välttämään matkustamista katastrofialueelle, vaan totesi, että ulkomaisen matkailijan tartuntariski katastrofialueella ei yleensä poikkea tavanomaisesta kyseisen alueen tartuntariskistä.

Lautakunta toteaa, että alueelta oli aluksi hankalaa saada tietoja tilanteesta ja ulkoministeriön tiedotteidenkin sisältö on muuttunut huomattavasti lyhyen ajan sisällä. Tiedottaminen heti katastrofin jälkeen todettiin sittemmin osin puutteelliseksi. Tiedottamisessa oli kuitenkin puutteita vain välittömästi katastrofin jälkeen, ja ulkoministeriö korjasi puutteet pian. Matkan oli määrä alkaa 13.2.2005.

Ulkoministeriö ei suosittanut välttämään matkustamista Phuketiin enää 13.1.2005, jolloin matkustajat peruuttivat matkansa. Ulkoministeriön silloin voimassa olleen matkustustiedotteen mukaan alueelle voi matkustaa ja kunnostustyöt olivat edenneet nopeasti. EH:n mukaan rannat kohteessa olivat kunnossa eikä palveluissakaan ollut olennaisia puutteita. Ulkoministeriön tiedote huomioon ottaen lautakunta ei näe syytä epäillä tätä ilmoitusta.

Valmismatkalain esitöiden mukaan 15 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen peruutusoikeus syntyy, kun matkakohteessa on ylivoimaiseen esteeseen verrattava tilanne. Sellaisesta ei tässä tapauksessa ollut kysymys.

Lautakunta katsoo, että K:illa ei ollut 13.1.2005 perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa olisi 13.2.2005 voitu hyökyaallon takia toteuttaa sovitulla tavalla tai heidän henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Heillä ei ole ollut oikeutta peruuttaa matkaa kuluitta.

Yleisten valmismatkaehtojen 4.1.a kohdan mukaan matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut.

EH on perinyt matkustajilta 50 euron peruutuskulut. Lautakunta pitää peruutuskuluja kohtuullisina.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 12.7.2006