Lentomatka. Lennon peruutus

peruuttaminen
vahinko
lentolippu

Diaarinumero: 04/35/3657
Antopäivä: 29.06.2006

Kuluttaja (K) oli ostanut elinkeinonharjoittajalta (EH) lennon Tampereelta Hahniin 30.11.2004 ja Hahnista Tampereelle 7.12.2004. Lentojen hinta oli yhteensä 48,33 euroa. EH peruutti lennon Tampereelta Hahniin 30.11.2004 kello 16.25. Se on palauttanut K:lle lentojen hinnan 48,33 euroa.

Vaatimukset

K vaatii sopimuksen purkamista sekä vahingonkorvausta pysäköintikuluista 25 euroa ja turhasta edestakaisesta matkasta Kirkkonummelta Tampereelle 162,64 euroa. K:lle aiheutui pysäköintikuluja ajalta 30.11.-7.12.2004 ja turhia matkakuluja 428 kilometrin matkalta.

Lennon peruutuksesta tiedotettiin 30.11.2004 noin kello 20. Paluulentoa ei voinut käyttää menolennon peruunnuttua, koska EH ei pystynyt tarjoamaan toista lentoa eikä toisen yhtiön lentoa voinut saada kohtuullisin kustannuksin näin lyhyellä varoitusajalla. Lennon olisi voinut toteuttaa Turun lentokentältä, mutta EH ei tarjonnut tätä vaihtoehtoa. Tampereelta Turkuun olisi voinut järjestää linja-autokuljetuksen. Ilmailulaitoksen selvityksen mukaan lentoja laskeutui, joten ilmeisesti lentokenttä oli käytössä.

K:n käsityksen mukaan EH peruutti lennon kaupallisin perustein, koska yksi pääsyistä oli se, että henkilökunnan työajan pituus oli vaarassa ylittyä. EH:n lento Tampereelta Frankfurtiin samoihin aikoihin myöhästyi pari tuntia. Jos EH olisi järjestänyt linja-autokuljetuksen tai odottanut, seuraava lento olisi peruuntunut, koska miehistön työtunnit olisivat ylittyneet. EH ei tehnyt kaikkeaan toteuttaakseen lennon. K joutui ostamaan uudet liput päivän hintaan ja järjestämään uudelleen aikataulunsa ja tapaamiset. K vetoaa Euroopan unionin säätämiin korvauksiin lentojen peruuntuessa.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. Lento peruutettiin Tampereen huonojen sääolosuhteiden takia 30.11.2004 noin kello 18.00. Matkustajille tiedotettiin tästä nopeasti. Säätiedot muuttuvat nopeasti ja odottamatta ja on vaikeaa saada ajantasaista tietoa kaikille matkustajille ja henkilökunnalle koko ajan. Lennon peruuttaminen on viimesijainen vaihtoehto. Lentokone, jonka piti lentää kyseinen lento, suuntasikin Turkuun Tampereen huonojen sääolosuhteiden takia. Lentokone ei voinut laskeutua Tampereelle kiitotiellä olleen jään takia, koska jää olisi haitannut lentokoneen tekniikan toimimista. Laskeuduttuaan Turkuun kello 16.50 lentokone yritti toisen kerran laskeutua Tampereelle, mutta sääolosuhteiden takia se ei voinut laskeutua sinne. Sääolosuhteiden takia ja henkilökunnan työtuntien tultua täyteen ei ollut mahdollista kuljettaa matkustajia Tampereelta Turkuun.

Selvitys

Lautakunta on pyytänyt Ilmailulaitokselta selvityksen Tampereen lentokentän sääolosuhteista 30.11.2004. Ilmailulaitos on selvityksessään todennut, että lentotoimintaan vaikuttavat lähinnä tuuli-, pilvi-, näkyvyys- ja kiitotieolosuhteet. Ilmailulaitoksella ei ole tietoa lentoliikenteen harjoittajien yhtiökohtaisista vähimmäisvaatimuksista. Etelänpuoleinen tuuli oli koko päivän heikkoa 30.11.2004 Tampereen lentokentällä. Ilmailulaitoksen selvityksessä on tarkat tiedot näkyvyydestä, pilvien korkeudesta ja sääoloista. Iltapäivällä on ollut utuista ja satanut lunta. Illalla havainnossa on esiintynyt jäätävää sumua.

Ilmailulaitoksen selvityksen mukaan sääolot eivät ole olleet esteenä laskeutumiselle tai estäneet lentämistä kyseisenä päivänä, koska yksittäinen muu lentoyhtiö on suorittanut lentoja samana päivänä. Huonoimmillaan sääolot olivat kello 20:n jälkeen ja ne paranivat kello 21.50, mutta tällöinkään sääolot eivät ole estäneet lentämistä, koska näkyvyysarvot eivät ole laskeneet 1500 metriä pienemmiksi ja tuuli on ollut heikkoa. Ainoastaan kiitotien liukkaus on voinut vaikuttaa lentotoimintaan. Kiitotiellä oli hyvin liukasta kello 14:n ja 17:n välillä. Kello 17:n jälkeen kiitotieolosuhteet ovat mahdollistaneet normaalin talvioperoinnin.

Ratkaisun perustelut

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY 261/2004) 19 artiklan mukaan kyseinen asetus tuli voimaan 17.2.2005. Koska K varasi ja käytti lennot jo ennen asetuksen voimaantulopäivää, ei kyseisen asetuksen säännöksiä sovelleta tässä tapauksessa.

Eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn Montrealin yleissopimuksen 19 artiklan mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut viivästyksestä matkustajien, matkatavaran tai tavaran ilmakuljetuksessa. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, jos se näyttää toteen, että rahdinkuljettaja ja sen palveluksessa olevat henkilöt ja asiamiehet ryhtyivät vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai jos niiden on ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. Montrealin yleissopimuksessa ei ole säädetty lennon peruuntumisesta erikseen.

EH on peruuttanut lennon ja ilmoittanut peruutuksen syyksi huonot sääolosuhteet. EH:n mukaan lentokone ei voinut laskeutua Tampereen lentokentälle kiitotiellä olleen jään takia. Lentoyhtiö on ilmoittanut, että sääolosuhteiden takia ja henkilökunnan työtuntien tultua täyteen se ei voinut kuljettaa matkustajia Turkuun, josta lento olisi voinut lähteä.

Ilmailulaitoksen selvityksen mukaan sääolot eivät ole estäneet laskeutumista tai lentämistä Tampereen lentokentälle 30.11.2004, koska eräs toinen lentoyhtiö on lentänyt tuolloin. Ilmailulaitoksen selvityksen perusteella kiitotiellä on ollut hyvin liukasta kello 14-17, mutta kello 17:n jälkeen kiitotieolosuhteet ovat mahdollistaneet normaalin talvioperoinnin. EH ei ole esittänyt selvitystä siitä, minkä vuoksi se ei ole edellä kerrotusta huolimatta voinut lentää. EH ei ole osoittanut, että se ei olisi voinut järjestää lentoa 30.11.2004 viivästyneenä sääolosuhteiden takia.

Lennon piti lähteä kello 16.25. Lentoyhtiön mukaan laskeuduttuaan Turkuun kello 16.50 kone yritti uudestaan laskeutua Tampereelle. Ilmailulaitoksen selvityksen mukaan kello 17:n jälkeen kiitotieolosuhteet mahdollistivat normaalin talvioperoinnin. Lento peruutettiin noin kello 18.

Saadun selvityksen perusteella EH ei ole voinut järjestää lentoa alkuperäistä aikataulua myöhemmin illalla sääolojen parannuttua tai Turusta lähtevää lentoa sen vuoksi, että henkilökunnan työtunnit ovat tulleet täyteen. Lentoyhtiö voi kuitenkin järjestää korvaavan lennon ja korvaavaa henkilökuntaa. EH ei ole näyttänyt toteen, että se ja sen palveluksessa olevat ryhtyivät vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai että niiden olisi ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin. Sen tulee näin ollen korvata K:lle aiheutunut vahinko.

K on jo saanut lentolippujen hinnan takaisin. Lisäksi hänelle on aiheutunut vahinkoa, koska pysäköintikulut Tampereen lentokentällä ja matkakulut Kirkkonummelta Tampereelle ja takaisin ovat käyneet hyödyttömiksi lennon peruunnuttua. Lautakunta arvioi kohtuulliseksi vahingonkorvaukseksi 100 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle vahingonkorvausta 100 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.6.2006