Kuntosalisopimus. Tuntien väheneminen kesällä. Irtisanominen

irtisanominen
sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 2062/39/05
Antopäivä: 16.05.2006

Kuluttaja (K) solmi 31.8.2004 elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa kuntosalikorttisopimuksen. K oli tyytymätön tuntien vähenemiseen kesällä 2005 ja hän irtisanoi sopimuksen 27.6.2005. Erimielisyys koskee sitä, onko hänellä velvollisuus maksaa heinäkuun kuukausimaksu.

Vaatimukset

K vaatii heinäkuun kuukausimaksua 49 euroa. Kuntosali vähensi ohjattuja tunteja kesällä ja varsinkin heinäkuussa 2005. K:n allekirjoittaessa sopimusta hänelle ei kerrottu eikä sopimuksessa mainittu, että kesällä tunteja olisi selvästi vähemmän, vaikka kuukausimaksu on kesällä sama. Lukujärjestysten kesäkuun aikataulut olivat K:lle siedettävät, mutta heinäkuun tunnit olivat vähentyneet kohtuuttomasti. K ei aluksi kiinnittänyt huomiota pienillä tähdillä merkittyihin heinäkuun vhennyksiin, vaan hän käsitti vasta kesäkuun lopulla, että tunnit vähenevät edelleen heinäkuussa.

K:lla ei töiden jälkeen ollut heinäkuussa mahdollisuutta enää käydä spinning-tunneilla melkein ollenkaan, koska tunteja oli vähennetty niin paljon. Tunteja on vähennetty maanantaista torstaihin kolmasosa ja perjantaisin puolet. Muun ohjatun liikunnan tunteja on vähennetty noin kymmenesosa, paitsi lauantaisin 60 prosenttia ja sunnuntaisin 40 prosenttia. K siirtyi toisen kuntosalin jäseneksi ja joutui maksamaan kahden kuntosalin kuukausimaksun päällekkäin. Kun asiakas irtisanoo sopimuksen, hn joutuu uudelleen liittyessään maksamaan 20 euron liittymismaksun.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen ja vetoaa sopimusehdoissa mainittuun yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisaikaan. K on nähnyt kesälukujärjestyksen toukokuun 2005 lopulla, jolloin lukujärjestykset julkaistiin. Jos hän olisi heti tuolloin irtisanonut korttisopimuksensa, kortti olisi ollut voimassa kesäkuun 2005 loppuun. Hän irtisanoi sopimuksen kuitenkin vasta 27.6.2005, jolloin kortti oli voimassa heinäkuun 2005 loppuun saakka.

Ratkaisu

Sopimuksen ehtojen kohdan 4 mukaan sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimuksen irtisanomisaika on seuraava täysi kalenterikuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Sopimuksessa ei ole mainittu mitään tarjolla olevista tuntimääristä eikä siitä, että ohjattuja tunteja vähennetään kesällä. Ehdoissa ei ole määritelty myöskään sitä, millä edellytyksillä kuntosalin asiakkaalla on oikeus saada hyvitystä kuntosalin toiminnan mahdollisten muutosten johdosta. Koska osapuolten välillä ei ole muusta sovittu, kuntosalilla tarjottavilta palveluilta edellytettävää tasoa on arvioitava kuluttajan perusteltujen odotusten valossa.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan palveluksen on muun muassa sisällöltään ja suoritustavaltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Sopimuksen purkaminen palveluksen virheen perusteella edellyttää, että sopijapuolen suorituksessa oleva virhe on olennainen. Mikäli palveluksessa on ollut olennaista vähäisempi virhe, kuluttajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Sellaiset vähäiset muutokset tai puutteet, joihin kuluttaja on kohtuudella voinut varautua, eivät ole virheitä elinkeinonharjoittajan suorituksessa.

Kuntosali on vähentänyt ohjattujen tuntien määrää kesän ja erityisesti heinäkuun ajaksi. Lautakunta toteaa, että loma-aikojen takia kävijämäärät kuntosalilla ovat yleisesti kesällä vähäisemmät kuin muuna aikana. Lautakunta katsoo, että kuluttaja on ilman nimenomaista sopimusehtoakin kohtuudella voinut varautua siihen, että ohjattujen tuntien määrä voi vähentyä heinäkuun ajaksi. Tunteja on järjestetty jokaisena viikonpäivänä myös heinäkuussa. Sopimuksessa ei ole luvattu jrjestää tiettyä tuntimäärää joka viikko, eikä kuluttaja ole perustellusti voinut odottaa sellaista. Kuntosalin suorituksessa ei ole ollut hinnanalennukseen oikeuttavaa virhettä tässä tapauksessa.

K:lla on ollut mahdollisuus saada tieto muutoksista toukokuussa 2005 kesälukujärjestyksen ilmestyttyä, vaikka hän ei kertomansa mukaan heti huomannut kaikkia muutoksia. Hän olisi ehtinyt irtisanoa sopimuksen jo toukokuussa, jolloin sopimus olisi päättynyt kesäkuun lopussa. Sopimusehtojen mukaan sopimus päättyy irtisanottaessa seuraavan täyden kalenterikuukauden lopussa. Koska K on irtisanonut sopimuksen 27.6.2005, sopimus on päättynyt heinäkuun 2005 lopussa. Kuntosalilla ei ole velvollisuutta palauttaa heinäkuun kuukausimaksua.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.5.2006