Valmismatka. Lentokenttävero. Tiedonantovelvollisuus. Hotellin taso.

hinta
majoituspalvelu
reklamaatio
tiedonantovelvollisuus
valmismatka

Diaarinumero: 02/35/2005
Antopäivä: 04.05.2006

Kyse on siitä, että matkustajat joutuivat maksamaan lentokenttäveroa matkakohteessa. Lisäksi matkustajat ovat tyytymättömiä hotellin laatuun.

Vaatimukset

Kuluttajat (jäljempänä K:t) vaativat matkanjärjestäjältä vahingonkorvauksena 20 euroa lentokenttäverosta ja hinnanalennuksena hotellin virheen perusteella 550 euroa.

Matkustajat olivat olleet 13.12.2004 - 8.1.2005 välisenä aikana Thaimaassa matkalla, joka maksoi henkeä kohden 2 330 euroa (lennot ja majoitus 2 100, gaala-ateria 120 euroa, kuljetukset Pattayalle 30 euroa ja lentokenttäverot 80 euroa). Matkanjärjestäjä oli hoitanut matka- ja hotellivaraukset. Matkustajilta vaadittiin paluumatkalla Bangkokin lentokentällä henkilöä kohden 500 bahtia lentokenttäveroa, koska lentokenttävirkailijan mukaan sitä ei ollut suoritettu. Matkanjärjestäjä ei ollut ilmoittanut lentokenttäverosta matkaa varatessa eikä myöskään laskussa.

Lisäksi K:t ovat tyytymättömiä Pattayalla olleen hotellin tasoon, joka ei vastannut ilmoitettua kolmen tähden hotellin tasoa. Hotellin varustus oli kokonaisuudessaan puutteellinen. Matkustajat olivat tilanneet savuttoman huoneen, mutta kaikissa huoneissa oli saanut tupakoida. Kylpytakit puuttuivat, siisteys oli heikko, uima-altaan tuolit olivat rikkinäisiä ja likaisia, allasta ei kolmen viikon aikana puhdistettu kuin kerran, maahan pudonneet lehdet leijailivat ympäriinsä, nurmikoita ei leikattu, allaspyyhkeet ja hiekkarannalle saatavat pyyhkeet olivat paikattuja ja epäsiistejä, yöllisen "menon" jäljiltä oli ruokajätteitä sekä pulloja ja laseja ympäriinsä, roskien korjaus muualta kuin uima-altaalta kesti päiväkausia, aamiaisastiat olivat muovia ja osa oli rikkinäisiä sekä likaisia, aamiaisella ei ollut esim. jogurttia, omelettia tai juustoa eikä aamiainen vastannut muutenkaan kolmen tähden hotellin tasoa. Kuntosalin laitteista lähes puolet oli epäkunnossa. Reklamaatio tehtiin sähköpostilla 12.1.2005.

K:t joutuivat vaihtamaan huonetta heti seuraavana päivänä, koska huone oli huonossa kunnossa. Ovi oli rikki, TV oli 1960-luvulta, sänkyjen huovat olivat epäsiistit ja pussilakanat puuttuivat.

Vastaus

Matkanjärjestäjä pitää valitusta aiheettomana. Thaimaan lentokenttäveroa ei ollut maksettu etukäteen, koska tämä ei olisi ollut mahdollista. Vero maksetaan aina kohteessa Thaimaan viranomaisille.

Kyseisestä lentokenttäverosta on mainittu matkanjärjestäjän kotisivuilla ja K:ille toimitetuissa lentolipuissa. Lentolipussa todetaan, että kaikki maksut eivät sisälly hintaan. Matkanjärjestäjä viittaa Kuluttajavalituslautakunnan päätökseen 15.8.2001 (00/35/1457), joka koskee valitusta samasta Thaimaan lentokenttäverosta.

K:t eivät olleet tilanneet savutonta huonetta. Matkanjärjestäjä välittää mahdolliset asiakkaiden pyynnöt eteenpäin hotellille. Pattaya Park sopii hyvin liikkuvaisille matkustajille, vaikka K:t eivät siitä erikseen maininneet matkaa tilatessa. K:t ovat tehneet valituksen vasta jälkikäteen palattuaan Suomeen, eikä hotellille reklamoitu ollenkaan. Kylpytakkeja ei ollut koskaan luvattu. Varaustilanteessa K:ille oli tarjottu kyseisen hotellin lisäksi Siam Bayshorea sekä muita hotelleja, mutta he olivat valinneet nimenomaan hinnan takia Pattaya Parkin, joka on Thaimaan viranomaisten ja hotelliliiton mukaan turistiluokan tasoa. Hotellin esitteitä oli matkanjärjestäjän toimistolla ja kuvia www-sivuilla.

Hotellissa olleet asiakkaat ovat roskanneet ja rikkoneet kalusteita, mutta siitä ei voida syyttää hotellia. Hotellissa on siivoojia. K:t ovat myös itse vahvistaneet, että uima-allasalue oli ollut siisti. Kuntosalista ei ollut mitään mainintaa matkaa tilattaessa, mutta sen useat laitteet ovat olleet kunnossa. Samaan aikaan muut matkanjärjestäjän suomalaiset asiakkaat Pattaya Park -hotellissa olivat olleet tyytyväisiä.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain (1079/1994) 1 §:n mukaan lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan sopimukseen, kun

1) matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan ja

2) matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

Valmismatkalain 2 §:n mukaan valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä yhdistettyyn hintaa tarjottua palvelusten yhdistelmää, johon sisältyy vähintään

1) kuljetus ja majoitus; tai

2) kuljetus tai majoitus sekä lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus. Yhdistelmää pidetään etukäteen järjestettynä, jos elinkeinonharjoittaja on suunnitellut ja koonnut sen valmiiksi tai jos yhdistelmä on sopimusta tehtäessä koottavissa elinkeinonharjoittajan ennakolta suunnittelemista vaihtoehtoisista osista. Yhdistelmää pidetään valmismatkana, vaikka sen eri osat hinnoitellaan tai laskutetaan erikseen.

Valmismatkalain 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14 kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon matkanjärjestäjän markkinoinnissa ja matka-asiakirjoissa sekä matkanjärjestäjän muulla tavoin esittämät tiedot. Valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 15.2 kohdan mukaan matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa.

Valmismatkalain 18 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14.4 kohdan mukaan matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Yleisten valmismatkaehtojen 14.4 kohdan mukaan virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Jos matkustaja ei ilmoita matkakohteessa korjattavista olevasta virheestä matkakohteessa, hallituksen esityksen valmismatkalaiksi (HE 237/1993) mukaan hänen voidaan katsoa hyväksyneen matkanjärjestäjän suorituksen ja menettäneen oikeutensa vedota sanottuun virheeseen enää matkan jälkeen.

Lautakunta ei ole saanut jäljennöksiä lentolipuista, joissa matkanjärjestäjän mukaan on ollut maininta lentokenttäverosta. Matkanjärjestäjän kotisivuilla mainitaan verosta, että mm. Thaimaa ja Kiina perivät paluumatkalla veron. Matkanjärjestäjä on luvannut korvata lentokenttäverosta aiheutuneen haitan 10 euroa henkilöä kohden lahjakortilla, mutta K:t eivät ole hyväksyneet sitä.

Matkanjärjestäjä on ilmoittanut matkan hinnan eriteltynä ja ennakkomaksun sähköpostiviestissään 31.8.2004. Tässä viestissä on todettu, että matkan hintaan sisältyivät lentokenttäverot 80 euroa henkilöltä. Sopimus matkasta syntyi tämän tiedon pohjalta, kun matkustajat olivat maksaneet ennakkomaksun. Lautakunta katsoo, että matkustajat olivat perustellusti voineet tulla siihen käsitykseen, että matkan hintaan sisältyivät kaikki lentokenttäverot. Tällöin matkanjärjestäjä on vastuussa niistä lentokenttäveroista, jotka matkustajat joutuivat maksamaan matkakohteessa. Näiden verojen määrä on yhteensä 1 000 Thaimaan bahtia kahdelta henkilöltä. Matkustajien ei tarvitse hyväksyä lahjakorttia maksutapana.

Lautakunta toteaa, että päätöksessä 00/35/1457, johon elinkeinonharjoittaja on viitannut, matkanjärjestäjän ja matkustajien välisten keskustelujen sisältö jäi riitaiseksi eikä lautakunta voinut antaa asiassa ratkaisusuositusta.

Saadun selvityksen perusteella K:t eivät ole valittaneet hotellin tasosta matkan aikana matkanjärjestäjälle tai hotellille. Lautakunnan käsityksen mukaan esille tuodut puutteet olisi voitu korjata matkakohteessa. Koska virheistä ei ole ilmoitettu matkan aikana, eikä annettu mahdollisuutta niiden korjaamiseen, ovat K:t menettäneet oikeutensa vedota virheisiin matkan jälkeen.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä maksaa K:ille 1 000 bahtia vastaavan määrän maksupäivän kurssin mukaan euroiksi muunnettuja. K:ien ei tarvitse hyväksyä lahjakorttia maksutapana.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.5.2006