Romanian matka. Rannan epäsiisteys.

hinnanalennus
valmismatka

Diaarinumero: 2672/35/20
Antopäivä: 04.05.2006

Kuluttajat (jäljempänä K:t) sekä heidän neljä ja kymmenen vuotiaat lapsensa olivat 26.6.-3.7.2005 lomamatkalla Romaniassa. Matkan kokonaishinta oli 1 840 euroa.

Matkanjärjestäjän esitteessä on annettu seuraavat tiedot: "Kohteessa kaikki on lähellä - niin ranta kuin edulliset ruokapaikat. Matalassa rantavedessä on mukava leikkiä. ... kohteen edustalla on hiekkaranta, jolla on lasten leikkipaikkoja. ... Hyvin hoidettu, loivasti syvenevä ranta."

Asiassa on kysymys siitä, että K:ien mukaan uimaranta oli epäsiisti ja turvaton lapsille.

Vaatimukset

K:t vaativat 30 prosentin hinnanalennusta (552 euroa) matkan hinnasta sekä korvauksena matkakuluista rannalle 30 euroa, eli yhteensä 582 euroa.

Matkaoppaan mukaan hotelli on perheille suositeltava hotelli, josta uimarantaan on 300 metriä. Saapumispäivänään K:t totesivat rannan täysin oleskelu- ja uintikelvottomaksi. Koko uimarannan pituudelta oli mätänevältä haisevia likakasoja noin viiden metrin välein. Voimakas haju teki rannalla oleskelun mahdottomaksi. Lisäksi rantaveteen laski epämääräisiä jätevesiputken kaltaisia putkia, joiden päästöistä K:t eivät saaneet selvyyttä. Ranta-alueen maakaivoista puuttuivat lähes poikkeuksetta kannet. Siten K:ien nuorin lapsi ei olisi voinut vaaratta leikkiä alueella.

K:t ilmoittivat epäkohdista matkanjärjestäjän oppaalle, joka myönsi rannan huonon kunnon ja kehotti K:ia käyttämään toista rantaa, joka sijaitsee noin neljän kilometrin päässä hotellista. Kaupunkiin kulki minibussi, joka maksoi perheeltä noin kolme euroa suuntaansa. Kaupungista oli noin kilometrin kävelymatka rannalle. Tilannetta vaikeutti se, että K:ien täytyi nuorimman lapsen päiväunien vuoksi palata hotellille kesken päivän. Matkaa varatessa uimarannan läheisyys suhteessa hotelliin oli ollut keskeinen seikka, jotta K:t voisivat kulkea väliä joustavasti lasten tarpeiden mukaisesti. Koska matkan luonne oli rantaloma, haittasi rannan huono kunto lomanviettoa erityisen paljon. K:t tekivät toiselle rannalle kahtena päivänä yhteensä neljä edestakaista matkaa. Muina päivinä K:t olivat ilman rantaa.

Alkuperäisen matkakohteen rannalta likakasat kerättiin pois 1.7.2005 illalla. Seuraavana päivänä haju oli miedompi, mutta ranta oli yhä likainen ja putket ja kannettomat maakaivot haittasivat rannan käyttöä edelleen.

K:t ovat liittäneet asiakirjoihin valokuvia kuvailemistaan virheistä rannalla.

Vastaus

Matkanjärjestäjä kiistää K:ien korvausvaatimuksen ja pitäytyy 4.8.2005 tekemässään sovintotarjouksessa 120 euroa (viisi prosenttia matkan perushinnasta lisättynä 30 euron korvauksella kuljetuskustannuksista toisen kaupungin rantaan).

Ranta-alueet alkuperäisessä matkakohteessa ovat todella hyvin hoidettuja, kuten esitteessä kerrotaan. Meressä on ollut kesällä 2005 poikkeuksellisen paljon levää, jota on rantautuessaan kuivunut hiekalle. Leväkertymiä on pyritty ahkerasti siistimään rannoilta. Tämä näkyy myös K:ien kuvassa (liite 1, ensimmäinen kuva). Kuten toisessa K:ien kuvassa näkyy, jo erillisiksi kasoiksi haravoidut leväkertymät eivät kattaneet koko rantaa, vaan rannalla oli myös puhtaita osuuksia, joissa normaalin rantaelämän vietto olisi ollut mahdollista.

Asiakkaiden palaute on saatettu tiedoksi hotellin johdolle ja alueen päättäjille. Matkanjärjestäjä on tehnyt kaiken voitavansa asian eteen.

Koska K:t ovat itse halunneet siirtyä toiselle ranta-alueelle, matkanjärjestäjä on lupautunut korvaamaan heille kuljetuskustannukset täysimääräisinä.

Ratkaisun perustelut

Valmismatkalain (1079/1994) 17 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14.1. kohdan mukaan matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai mitä voidaan katsoa sovitun. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon matkanjärjestäjän esitteissä ja muussa markkinoinnissa sekä matka-asiakirjoissa olevat tiedot. Matkustajalla on valmismatkalain 20 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 15.2. kohdan perusteella oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai virhe ei ole korjattavissa. Valmismatkalain 18 §:n ja yleisten valmismatkaehtojen 14.4. kohdan mukaan matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Valmismatkaehtojen 14.4. kohdan mukaan virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

K:t olivat valittaneet oppaalle rannan kunnosta ja opas oli suosittanut käyttämään toista rantaa. Esitiedoissa toinen ranta ja alkuperäisen matkakohteen "plussina" mainitaan hyvin hoidettu, loivasti syvenevä ranta. Saadun selvityksen ja K:ien toimittamien valokuvien perusteella rannalla on ollut leväkasoja, veteen johtavia putkia sekä kannettomia kaivoja. Matkanjärjestäjä on todennut, että leväkasoja ei ollut koko rannan pituudelta, ja että kuvien perusteella osalla kohtaa rantaa on voinut viettää normaalia rantaelämää. K:ien mukaan leväkasojen haju tuntui voimakkaasti koko rannalla.

Lautakunta katsoo, että matkustajat ovat voineet kohtuudella varautua siihen, että rannalla on jonkun verran levää. Valokuvista käy ilmi, että leväkasoja on ollut poikkeuksellisen paljon. Matkanjärjestäjäkin on todennut, että ko. aikana levää oli poikkeuksellisen paljon. Esitetyn selvityksen perusteella rantaa ei ole siivottu riittävästi. Ottaen erityisesti huomioon sen, että esitetiedoissa on todettu rannan olevan siisti, lautakunta katsoo, ettei rannan kunto ole kokonaisuutena vastannut sitä, mitä matkustajat ovat voineet kohtuudella odottaa.

Matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe tulee korjata matkanjärjestäjän kustannuksella. Lautakunta on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut matkassa olevan, valmismatkalain ja yleisten valmismatkaehtojen mukaisen virheen oikeuttavan pääsääntöisesti 10 prosentin hinnanalennukseen matkanhinnasta. Matkakohdetta on erityisesti markkinoitu rantaloman viettoon. Rannalla on ollut siinä määrin myös puhtaita osuuksia, että normaalin rantaloman vietto on ollut mahdollista, vaikka epäsiisteys on haitannut viihtyvyyttä. Nämä seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo noin viiden prosentin hinnanalennuksen vastaavan virheen merkitystä.

Matkanjärjestäjän edustaja on paikan päällä suositellut K:ia käyttämään toista kaupungin rantaa. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon K:ien hotellin edustalla olleen rannan kunnon puutteellisuus, lautakunta katsoo, että matkanjärjestäjän on korvattava aiheutuneet matkakustannukset. K:t ovat vaatineet matkakustannusten korvauksena 30 euroa, eikä matkanjärjestäjä ole kiistänyt kulujen määrää.

Matkanjärjestäjä on tarjonnut sovintoratkaisuna 120 euron korvausta (noin viisi prosenttia matkan perushinnasta lisättynä 30 euron korvauksella kuljetuskustannuksista toiselle rannalle), mikä vastaa lautakunnan arvioimaa virheen merkitystä.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että matkanjärjestäjä korvaa K:ille hinnan alennuksena ja korvauksena matkakuluista yhteensä 120 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.5.2006