Auton korjaus. Vauhtipyörän rikkoutuminen. Materiaalintoimittajan ja aikaisemman myyntiportaan vastuu. Takuu. Näyttövelvollisuus virheestä.

näyttövelvollisuus
takuu
auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 03/33/3373
Antopäivä: 06.04.2006

Kuluttaja (K) tilasi XX:ltä vauhtipyörän vaihtotyön tammikuussa 2003. Vauhtipyörä rikkoutui syyskuussa 2003.

XX oli hankkinut vauhtipyörän NN:ltä. Osan maahantuoja oli elinkeinonharjoittaja (EH). Osalla oli maahantuojan myöntämä vuoden varaosatakuu. Varaosatakuun ehtojen mukaan työkustannukset korvataan takuun perusteella vain, jos korjaus on tehty valtuutetulla korjaamolla.

K valittaa siitä, ettei EH korvannut hänelle ylimääräisiä 148 euron asennuskuluja.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa asennuskustannukset.

K pitää vaatimusta korjauksen teettämisestä merkkikorjaamolla kohtuuttomana. Koska kyseessä ei myöskään ole ollut asennusvirhe, K katsoo, että EH:n pitää korvata asennuskustannukset.

Vastaus

EH:n mukaan NN myi kyseisen varaosan XX:lle, joka myi osan edelleen K:lle. Näin ollen EH ei aikaisempana myyntiportaana voi olla asiasta vastuussa kuluttajansuojalain perusteella. EH ei katso olevansa vastuussa aiheutuneista asennuskustannuksista myöskään takuuehtojen perusteella. NN on toiminut myyjän varaosatakuun mukaisesti luovuttaessaan veloituksetta uuden vauhtipyörän rikkoutuneen tilalle. Osa on voinut rikkoutua asennus- tai käyttövirheen perusteella.

Ratkaisu

K on korjauttanut autoaan XX:llä. Korjaustyöhön on kuulunut auton vauhtipyörän vaihto. Vauhtipyörä oli korjaamon hankkima.

Kuluttajansuojalain 8 luvun mukaan palveluksen suorittaja vastaa myös hankkimansa materiaalin, esimerkiksi varaosien virheistä. Tilaajalla on kuitenkin kuluttajansuojalain 8 luvun 34 §:n perusteella oikeus kohdistaa palveluksen suorittamisessa käytetyn materiaalin virheestä johtuva vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut materiaalin jälleenmyyntiä varten.

Saadun selvityksen mukaan vauhtipyörän NN:lle oli luovuttanut EH jälleenmyyntiä varten. NN puolestaan oli luovuttanut osan XX:lle edelleen luovutettavaksi (jälleenmyytäväksi) korjaamon asiakkaalle. Sekä EH että NN ovat olleet kuluttajansuojalain 8 luvun 34 §:n tarkoittamassa aiemman myyntiportaan asemassa, joten K voi esittää vaatimuksia jompaa kumpaa kohtaan.

XX on asentanut autoon uuden vauhtipyörän ja veloittanut K:lta asennuskulut mutta ei hintaa vauhtipyörästä, koska korjaamo oli saanut uuden vauhtipyörän NN:ltä veloituksetta EH:n varaosatakuun perusteella. EH on puolestaan kieltäytynyt korvaamasta asennuskuluja, koska varaosatakuun ehtojen mukaan asennus olisi pitänyt tehdä merkkikorjaamolla.

K ei ole esittänyt selvitystä tukemaan väitettään, että vauhtipyörässä olisi ollut virhe. Vauhtipyörä on voinut rikkoutua myös asennus- tai käyttövirheen vuoksi. Näin ollen EH ei ole vastuussa K:lle kuluttajansuojalain 8 luvun 34 §:n vaan ainoastaan antamansa takuun perusteella. Koska takuu on vapaaehtoinen sitoumus, voi EH vedota takuun ehtoihin, joiden mukaan se ei ole vastuussa ylimääräisistä asennuskuluista, koska työtä ei ollut tehty takuuehtojen edellyttämässä paikassa.

Edellä olevan perusteella lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.4.2006