Käytetyn henkilöauton kauppa. Koodiavaimen puuttuminen.

autokauppa

Diaarinumero: 04/33/3401
Antopäivä: 21.02.2006

Kuluttaja (K) osti 19.7.2004 elinkeinonharjoittajalta (EH) vuonna 1999 käyttöönotetun henkilöauton 6 400 eurolla. Auton matkamittarilukema oli kaupantekohetkellä 126 000 kilometriä.

K valittaa siitä, että muutaman päivän kuluttua kaupanteosta selvisi, että autosta puuttuu ajonestojärjestelmän koodiavain.

Vaatimukset

K vaatii 1 483 euron hinnanalennusta.

Vaatimussumma vastaa hintaa, jonka auton korjaaminen asianmukaiseen kuntoon K:n lähettämän merkkihuoltoliikkeen hinta-arvion mukaan maksaa.

K kertoo, että käyttäessään autoaan merkkihuollossa muutaman päivän kuluttua kaupanteosta selvisi, että autosta puuttui siihen kuuluva koodiavain. Uutta koodiavainta ei ole mahdollista teettää. Toisin sanoen jos ajonestolaite hukkaa avaimen koodin, koko ajonestolaite joudutaan uusimaan, mikäli alkuperäistä koodiavainta ei enää ole. Koodiavaimen puuttuminen alentaa myös huomattavasti auton jälleenmyyntiarvoa.

K kiistää myyjäliikkeen väitteen, että autoon olisi kaupantekohetkellä ollut vain yksi avain ja että auton hintaa olisi tämän vuoksi laskettu 500 eurolla. K tähdentää, että avaimia oli kaupantekohetkellä kaksi kappaletta. Sitä paitsi myyjäliike ei K:n ilmoitettua ongelmasta aluksi edes tiennyt auton vaativan jonkin koodiavaimen.

K:n mukaan hänen vaihtoautonsa hinnaksi sovittiin 1 000 euroa. Myyjä ehdotti, että sen hinnaksi merkittäisiin kauppasopimukseen kuitenkin 500 euroa ja lisäksi sopimukseen merkittäisiin 500 euron alennus. K ei arvannut, että myyjäliike väittäisi myöhemmin kyseisen 500 euron olleen alennus puutteellisesta kauppatavarasta. Hän käsittääkseen tällaisessa tapauksessa myyjän olisi pitänyt edes mainita alennuksen johtuvan puutteellisesta varustuksesta.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset.

Kaupantekohetkellä autoon ei ollut kuin yksi avain. Tämän vuoksi K:n kanssa sovittiin kaupanteon yhteydessä 500 euron alennus auton alun perin 6 900 euron hinnasta. Lisäksi hänelle luvattiin teettää vara-avain veloituksetta. K oli näihin kaupan ehtoihin todella tyytyväinen.

Viikon kuluttua K kuitenkin soitti myyjäliikkeeseen ja kertoi, että autoon voi kyllä teettää vara-avaimen, mutta ei uutta koodiavainta. Koodiavainta sovittiin kyseltävän auton edelliseltä omistajalta. Sitä ei kuitenkaan löytynyt.

EH kertoo ottaneensa K:n esitettyä korvausvaatimuksen yhteyttä auton merkkiliikkeeseen, josta oli kerrottu, ettei yhtään ajonestolaitetta ole vielä Suomessa hajonnut. K:lle tarjottiin kaupan purkamista, mutta hän ei suostunut siihen. Hänen vaatimuksensa, yli 23 prosenttia auton kauppahinnasta, on täysin kohtuuton, varsinkin, kun hän oli alun perin vaatimassa ainoastaan puolet, 740 euroa korjauskustannuksista. Myyjäliike muistuttaa myös antaneensa tämän asian vuoksi autosta jo seitsemän prosentin hinnanalennuksen.

Ratkaisun perustelut

Jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on", siinä on kuitenkin kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Saadun selvityksen mukaan K:n EH:lta ostamasta autosta on puuttunut kaupantekohetkellä ajonestojärjestelmän koodiavain. Asia on selvinnyt K:lle vasta kaupanteon jälkeen. Tältä osin auto on siten ollut huonommassa kunnossa kuin K:lla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ja siinä on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdassa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

K on vaatinut virheen korjauskustannuksia vastaavaa 1 483 euron hinnanalennusta.

EH on kiistänyt vaatimuksen muun muassa sillä perusteella, että K:lle annettiin autosta kaupanteon yhteydessä 500 euron hinnanalennus. Lautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että mahdollinen hinnanalennus olisi annettu koodiavaimen puuttumisen vuoksi. Näin ollen sillä ei ole merkitystä pohdittaessa virheen seuraamusta.

EH on myös vedonnut siihen, ettei K suostunut heidän ehdottamaansa kaupan purkuun. Lautakunta toteaa, ettei virheellisen tavaran ostajalla ole kuluttajansuojalain mukaan velvollisuutta suostua myyjän ehdottamaan kaupan purkuun. Ostajalla on siis lain edellyttämän purkukynnyksenkin ylittyessä oikeus tyytyä vaatimaan vaikkapa hinnanalennusta.

Puheena oleva koodiavaimen puuttuminen on luonteeltaan sellainen seikka, johon ostajan ei voida edellyttää varautuvan käytetynkään auton kaupassa. Auton ei voida myöskään katsoa tulevan korjauksen ansiosta ikäänsä ja ajomääräänsä nähden parempaan kuntoon, eikä K siten saa korjauksesta mitään erityistä hyötyä. Näin ollen lautakunta pitää K:n vaatimusta kohtuullisena ja katsoo, että EH:n on maksettava mainittu summa hänelle.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennusta 1 483 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.2.2006