Jakohihnan vaihto. Hihnan katkeaminen ennen huolto-ohjelman mukaisen vaihtovälin täyttymistä. Moottorivaurio. Aikaisemman myyntiportaan vastuu.

aikaisempi myyntiporras
auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 03/34/2447
Antopäivä: 07.06.2005

Elinkeinonharjoittaja 1 (EH1) vaihtoi 17.1.2000 tehdyn laajemman moottorinkorjauksen yhteydessä jakohihnan ja sen ohjainrullat kuluttajan (K) vuonna 1997 käyttöön otettuun autoon, jolla oli tuolloin ajettu 47 558 kilometriä. Autosta katkesi jakohihna ja moottori vaurioitui 22.7.2003, kun autolla oli ajettu 102 936 kilometriä eli 55 378 kilometriä jakohihnan vaihdon jälkeen. Auton huolto-ohjelman mukainen jakohihnan vaihtoväli on 60 000 kilometriä tai neljä vuotta.

Moottorivaurion korjasi EH1, joka veloitti korjauksesta 1.701 euroa.

Vaatimukset

K vaatii, että EH1 ja/tai elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) korvaavat moottorin korjauskulut 1.701 euroa.

K kertoo, että hänen ostaessaan auton oli tarkastusohjelmassa merkitty jakohihnan vaihtoväliksi joka 8. vuosi/120 000 kilometriä. K sai vuonna 2001 tietää, että maahantuoja on muuttanut vaihtovälin 60 000 kilometriin. Autoon oli vaihdettu kyseinen hihna muun korjauksen yhteydessä 17.1.2000, eikä sillä ollut vielä ajettu mainittua kilometrimäärää.

K katsoo, että jakohihnan olisi pitänyt kestää huolto-ohjelman mukaisen vaihtovälin verran. Auto on huollettu asianmukaisesti. Sillä, että auton huoltoja ei ollut tehty merkkiliikkeessä, ei ole merkitystä, koska kyseisiin huoltoihin ei kuulu jakohihnan vaihtoa.

Vastaus 1

EH1 kertoo, että autoon ei ole suoritettu maahantuojan huoltokirjan mukaisia määräaikaishuoltoja kuin 19.12.1997, jolloin autolla oli ajettu 14 780 kilometriä. Näin ollen merkkikorjaamolla ei ole ollut mahdollisuutta ennakoida mahdollisista sivuäänistä, jotka olisivat voineet varoittaa katkeamisesta.

EH1:n 6.8.2003 suorittama sylinterinkannen kunnostus johtui pääsääntöisesti 17.1.2000 korjauksessa vaihdetun jakohihnan katkeamisesta. Jakohihnan katkeamisen syy ei selvinnyt tutkimisen ja korjauksen yhteydessä.

Vastaus 2

EH2 kiistää vaatimukset. Autolle myönnetty 12 kuukauden takuu on päättynyt. Autoa ei ole huollatettu merkkihuoltamolla, joten organisaation edustajilla ei ole ollut mahdollisuutta tarkastaa ajoneuvoa säännöllisesti ja näin mahdollisesti ennaltaehkäistä tapahtunutta vahinkoa.

Ratkaisun perustelut

K on vaatinut EH1:tä korvaamaan moottorivaurion korjauskustannukset sillä perusteella, että yhtiön K:n autoon asentama jakohihna ei kestänyt huolto-ohjelman mukaista vaihtoväliä. K on kohdistanut saman vaatimuksen myös EH2:een kuluttajansuojalain mukaisen aikaisemman myyntiportaan vastuun perusteella. Molemmat vastapuolet ovat vedonneet siihen, että auton huoltokirjan mukaisia määräaikaishuoltoja ei ole suoritettu merkkiliikkeessä.

EH1:n vastuun arviointi:

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetystä, siinä on virhe. Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamiseen tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin on oltava kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

K:n auton jakohihna katkesi, kun vaihdosta oli kulunut noin kolme ja puoli vuotta ja 55 378 ajokilometriä. Auton huolto-ohjelman mukainen vaihtoväli on ollut katkeamishetkellä 60 000 kilometriä tai neljä vuotta. Jakohihnan katkeamisen syy on jäänyt selvittämättä. Lautakunta katsoo, että kuluttajalla on perusteltua aihetta olettaa jakohihnan kestävän sen vaihtovälin verran. Lautakunta ei pidä todennäköisenä, että hihna olisi kestänyt yli 55 000 kilometriä, mikäli sen asennus olisi tehty virheellisesti.

EH1 vastaa kuitenkin myös palveluksen suorittamisessa käyttämänsä materiaalin kestävyydestä. EH1 ei ole esittänyt selvitystä, joka osoittaisi, että hihnan katkeaminen ennenaikaisesti johtuisi ulkoisesta syystä, joka ei ole korjaamon vastuulla. Selvitys ei myöskään osoita, että auton huollattaminen muualla kuin merkkiliikkeessä olisi jollain tavalla vaikuttanut hihnan katkeamiseen. Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoo, että korjauspalveluksessa on ollut virhe, jonka aiheuttamista vahingoista EH1 on vastuussa.

EH2:n vastuun arviointi:

Kuluttajansuojalain 8 luvun 34 §:n mukaan tilaajalla on oikeus kohdistaa palveluksen suorittamisessa käytetyn materiaalin virheestä johtuva, tämän luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut materiaalin jälleenmyyntiä varten.

Aikaisemmin mainituin perustein lautakunta katsoo, että hihnassa on ollut virhe, jonka aiheuttamista vahingoista EH2 on vastuussa kuluttajansuojalain 8 luvun 34 §:n mukaisesti.

Vahingon määrä:

Lautakunta arvioi aiheutuneen vahingon määräksi 1.000 euroa, minkä summan EH1 ja EH2 ovat yhteisvastuullisesti velvollisia suorittamaan K:lle. Korvauksen määrän arvioinnissa on otettu huomioon, että K:n olisi joka tapauksessa tullut omalla kustannuksellaan vaihtaa auton jakohihna tarpeellisine osineen noin 5 000 kilometrin päästä ja, että K:n auto on tullut moottorin korjauksen jälkeen parempaan kuntoon kuin mitä se oli ennen hihnan katkeamista.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 ja EH2 korvaavat K:lle yhteisvastuullisesti 1.000 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.6.2005