Ilmanvaihto- ja keskuspölynimurin asennustyö. Sopimuksen sisältö

Diaarinumero: 03/37/3789
Antopäivä: 07.06.2005

Kuluttaja (K) ja elinkeinonharjoittaja (EH) sopivat elinkeinonharjoittajan 14.8.2003 antaman kirjallisen tarjouksen perusteella asuinrakennuksen ilmanvaihtotöistä sekä keskuspölynimurin asennuksesta hintaan 7 686 euroa.

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, kuuluvatko asennusten edellyttämät sähkötyöt sovittuun hintaan

Vaatimukset

Tilaaja vaatii hintaa alennettavaksi sähköasentajan laskua vastaavalta osin eli 284,32 euroa.

Urakoitsijan tarjouksen mukaan ilmanvaihtotyöt ja keskuspölynimurin asennus tehdään täysin valmiiksi. Tilaajan käsityksen mukaan tämä tarkoitti sitä, että ilmastointikone käytännössä toimii ts. että myös tarvittavat sähköasennukset on tehty. Tarjouksen ulkopuolelle oli rajattu ainoastaan reiän teko seinään.

Tilaaja oli pyytänyt tarjousta kahdelta muultakin yritykseltä, jotka rajasivat sähkötyöt sopimuksen ulkopuolelle. Koska EH:n tarjouksessa ei ollut tästä mainintaa, tilaaja oletti niiden sisältyvän kokonaisurakkaan. Tilaaja ei voinut maallikkona tietää, etteivät sähkötyöt yleensä kuulu tällaiseen urakkaan tai ettei ilmastiointialan yrityksellä ole välttämättä sähköasennuslupaakaan.

Toimeksisaajan mukaan sähkötyöt eivät kuuluneet urakkaan ja tilaaja joutui hankkimaan sähkömiehen itse.

Tilaaja joutui maksamaan sähkötöistä XX:lle 284,32 euroa. Vastaavan osuuden tilaaja pidätti EH:n laskusta.

Vastaus

Toimeksisaaja kiistää vaatimuksen.

Sähkötyöt eivät sisältyneet urakkaan. Tilaajan toimittamat suunnitelmat eivät sisältäneet sähkösuunnitelmia eikä niitä sen vuoksi tarjottukaan. Ylipäätänsä on harvinaista, että sähkötyöt sisältyisivät ilmastointiurakkaan, koska sähkötyöt vaativat asennusluvan. Tällaista ilmastointiurakoitsijalla harvoin on.

Tarjouksessa ei tosin ollut mainintaa siitä, etteivät sähkötyöt sisälly urakkaan, mutta toisaalta sama logiikka olisi edellyttänyt, että tarjouksessa lueteltaisiin lukuisia joukko muitakin töitä, jotka eivät tarjoukseen sisälly.

Ratkaisu

EH on tarjonnut K:lle 14.8.2003 asuinrakennuksen ilmanvaihtotyötä ja keskuspölynimuria seuraavan sisältöisellä tarjouskirjeellä: "Tarjoamme kohteen ilmanvaihtotyötä saamiemme suunnitelmien mukaisesti huomioiden keskustelu 13.8. täysin valmiiksi tehtynä hintaan 6 300 euroa (alv 0 %) / 7 686 euroa (sis alv 22 %). Tarjouksen mukaan "tarjouksemme ei sisällä reikien tekoa rakenteisiin".

Osapuolten välille on sittemmin syntynyt tarjouksen mukaisia töitä koskeva sopimus K:n hyväksyttyä tarjouksen.

Lautakunta toteaa, että tilaaja on tarjouksen sanamuodon perusteella voinut saada perustellusti sellaisen käsityksen, että tarjottu työ kattaa myös asennusten edellyttämät sähkötyöt. Toimeksisaajan olisi tullut tarjouksessaan mainita erikseen se, ettei tarjous kata työn edellyttämiä sähkötöitä.

Lautakunta pitää tarjouksen sisältöä tässä suhteessa epäselvänä ja tulkinnanvaraisena.

Yleisen sopimusoikeudellisen tulkintaperiaatteen mukaan epäselvää sopimusehtoa on tulkittava laatijansa vahingoksi.

Sopimusta on näin ollen tulkittava urakoitsijan vahingoksi siten, että tarjouksen mukainen hinta kattaa myös asennusten edellyttämät sähkötyöt. Tilaajan maksettavaksi tulleiden sähkötöiden hinta on ollut 284,32 euroa.

Tilaaja on pidättänyt sähkötöiden hintaa vastaavan osuuden urakoitsijan laskusta.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH luopuu enemmistä maksuvaateista K:a kohtaan.

 
Julkaistu 7.6.2005