Auton moottorin vaurioituminen. Ulkomailta ostettu auto. Suomalaisen maahantuojan vastuu. Huollon asianmukaisuus. Syy-yhteys.

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 03/34/1746
Antopäivä: 06.06.2005

Kuluttajat (K:t) ostivat 16.2.1999 uuden auton Yhdysvalloissa. Auto tuotiin Suomeen muuttoautona. Auton moottori rikkoutui 29.12.2002. Jakopään ajoitus oli mennyt paikaltaan, jolloin venttiilit olivat osuneet mäntiin aiheuttaen sylinterinkannen vaurioitumisen. Autolla oli tuolloin ajettu 78 200 kilometriä. K:t katsovat, että auton suomalainen maahantuoja tai autoa huoltanut elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) ovat vastuussa moottorivaurion korjauskustannuksista.

Vaatimukset

K:t vaativat elinkeinonharjoittaja 1 (EH1) tai EH2:ta maksamaan 1.969,74 euron korvauksen. Tämä vastaa kahta kolmasosaa moottorin korjauskustannuksista.

K:t katsovat, että autossa tai sen huollossa on virhe, koska jakohihna ei kestänyt suositeltua 90 000 kilometrin vaihtoväliä. Auto oli huollettu säännöllisesti, viimeksi 10.9.2002, jolloin sillä oli ajettu 75 000 kilometriä.

Vastaus 1

EH1 kiistää vaatimukset, koska se ei ole luovuttanut kyseistä autoa jälleenmyyntiä varten.

Vastaus 2

EH2 kiistää vaatimukset, koska se ei ole myynyt kyseistä autoa kuluttajalle. Liike on suorittanut kuluttajan tilaamat huolto- ja korjaustyöt oikein ja vallitsevan ohjeistuksen mukaisesti.

Ratkaisu

EH1

K:t ovat ostaneet auton Yhdysvalloista. He vaativat automerkin suomalaiselta maahantuojalta EH1:ltä hyvitystä autonsa korjauskustannuksista sillä perusteella, että jakohihna ei kestänyt alkuperäisen huolto-ohjelman mukaista vaihtoväliä.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva, luvun säännösten mukainen vaatimuksensa myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten.

Koska EH1 ei ole myynyt kyseistä autoa jälleenmyyntiä varten, siihen ei voida kohdistaa kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaisesti vaatimuksia auton mahdollisesta virheestä.

EH2

K:t ovat vaatineet EH2:ta korvaamaan vahingon, koska he katsovat, että auton huolto on ollut virheellistä.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe

EH2 on tehnyt autoon tilatun vuosihuollon 10.9.2002. Kyseiseen huoltoon ei huolto-ohjelman mukaan kuulu jakohihnan vaihto. K:ille annettuihin huoltoselosteeseen ja käteiskuittiin on merkitty suoritetut toimenpiteet ja huollossa havaitut muut seikat. Näissä lisätiedossa mainitaan mm. vesipumpun vuotavan ja hammashihnan (jakohihna) kiristimen olevan vanhanmallinen ja suositellaan sen vaihtamista.

Lautakunnalle toimitetun aineiston perusteella huolto on tehty ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja huollon yhteydessä havaituista muista puutteista on ilmoitettu asiakkaalle.

Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että moottorivaurio olisi aiheutunut EH2:n suorituksessa olleesta virheestä.

Näin ollen kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 6.6.2005