Auton sylinterikannen korjaus. Palveluksen peruuttaminen

auton huolto ja korjaus

Diaarinumero: 04/34/8
Antopäivä: 03.06.2005

Kuluttaja (K) sopi elinkeinonharjoittajan (EH) kanssa vuonna 1998 käyttöönotetun BMW 316-merkkisen auton sylinterikannen tiivisteen vaihtamisesta. Auto rikkoutui lauantai-iltana 29.11.2003 Sysmässä ja se hinattiin samana päivänä korjaamolle. Tarkemmin hinnasta ja aikataulusta sovittiin maanantaiaamuna, jolloin auton korjaaminen oli jo aloitettu. Korjauksen hinnaksi sovittiin 800 euroa ja valmistumispäiväksi 2.12.2002.

K hinautti auton 3.12.2003 muualle korjattavaksi, koska hänen mukaansa korjaus ei ollut valmistunut sovittuna päivänä. Korjaamon mukaan autoon jouduttiin vielä sovittuna valmistumispäivänä tilaamaan uudet kannenpultit, koska kyseisen automerkin huolto-ohje kehottaa ne vaihtamaan kansityön yhteydessä. Korjaamon mukaan K:n kanssa sovittiin, että pultit tilataan K:n kustannuksella ja auton valmistumispäivää siirretään päivällä. Asiassa on riitaa siitä, onko korjaamolla oikeus veloittaa palveluksesta 837,20 euroa, vaikka palvelus keskeytettiin.

Vaatimus

K vaatii EH:lta hinnanalennuksena 200 euroa.

K:n auto rikkoutui kesken matkan 29.11.2003 Sysmässä ja se jouduttiin viemään korjattavaksi lähistöllä olevalle EH:lle. Hinnasta ja aikataulusta sovittiin 1.12.2003 puhelimitse, jolloin auton sylinterikansi oli jo irrotettu. EH ilmoitti, että korjaus maksaisi noin 1 000-1 500 euroa, johon K ei kuitenkaan suostunut, koska vastaava korjaus oli huomattavasti edullisempi muualla, mm. XX:llä vastaava korjaus olisi maksanut alle 800 euroa. K on liittänyt valitukseensa XX:n kirjallisen kustannusarvioin vastaavanlaisesta korjauksesta. Keskustelun jälkeen sovittiin korjauksen hinnaksi 800 euroa ja valmistumispäiväksi seuraava päivä.

Seuraavana päivänä auton korjaus ei ollut valmis eikä sen valmistumisesta ollut tarkkaa tietoa. Korjausta ei ilmeisesti haluttu suorittaa sovittuun aikaan, koska se oli korjaamon mukaan sovittu alihintaan.

K siirsi auton korjattavaksi 3.12.2003, koska autoa ei ollut korjattu sovitussa ajassa. K maksoi korjaamon 837,20 euron laskun, koska muuten autoa ei olisi luovutettu hänelle, vaikka korjaus oli pahasti kesken.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset.

Auto tuotiin korjaamolle lauantaina, jolloin korjaamo on normaalisti suljettu. K:n kanssa sovittiin, että auton vika selvitetään ja korjataan. Asiakkaan mukaan korjauksella oli kiire. Auto otettiin korjattavaksi jo sunnuntaina, jolloin todettiin, että sylinterikannen tiiviste oli palanut ja auto purettiin vaihtoa varten valmiiksi. Kannen oikaisu saatiin sovittua kiiretyönä 70 kilometrin päähän Lahteen, jonne yksi työntekijä lähti kannen kanssa ja odotti sen valmistumista siellä. Varasosat tilattiin pikalähetyksenä Helsingistä.

K soitti maanantaina korjaamolle ja sovittiin, että korjaus maksaisi noin 1 200 euroa ja se valmistuisi 2.12.2003. K soitti pian uudestaan ja kertoi, että vastaava korjaus maksaa muualla noin 300 euroa. Tämä ei tosin voinut pitää paikkaansa, mutta pitkän keskustelun jälkeen hintaa alennettiin 800 euroon. Korjaamo ei halunnut riidellä asiasta, koska työt oli jo aloitettu.

Pikatoimituksen tultua autoa alettiin koota, mutta pian havaittiin, että tähän automerkkiin tulee vaihtaa kannenpultit kansiremontin yhteydessä. Tämä huomattiin, kun tarkastettiin asennuksessa tarvittavia säätöarvoja. Koska K oli tinkinyt hinnan hyvin alhaiseksi, kysyttiin häneltä suostuuko hän maksamaan uusista pulteista. Keskustelun jälkeen sovittiin, että pultit tilataan pikalähetyksenä K:n kustannuksella ja valmistumispäivää siirretään päivällä.

K tuli korjaamolle sovittuna valmistumispäivänä 1-2 tuntia ennen korjauksen valmistumista ja vaatii työtä keskeytettäväksi. Työt lopetettiin heti ja auto luovutettiin, kun 837,20 euron lasku oli maksettu.

Korjaamon suorittamien hintavertailujen perusteella 1 200 eurolla suoritettu korjauskin olisi ollut edullinen. Lisäksi asiakasta oli palveltu viikonloppuna ja viety kansi omalla kustannuksella edestakaisin Lahteen. Tavarat tilattiin pikatoimituksina ja tehtiin ylitöitä, jotta K:lle saataisiin auto nopeasti käyttöön. Tosin korjauksella ei ilmeisesti ollut niin kiire, koska auto oli pienemmän työn vuoksi yli viikon seuraavalla korjaamolla.

Korjaamo katsoo olevansa oikeutettu velkomaan K:lta vielä 362,80 euroa, koska K:n kanssa tehty sopimus on rauennut. Näin ollen K:n tulee maksaa alkuperäistä hinta-arvioita (1 200 euroa) vastaava summa.

Muut selvitykset

Lautakunta on pyytänyt lausunnon XX:ltä siitä, kuinka valmis K:n auto on ollut sen tullessa sinne korjattavaksi. Lausunnon mukaan autossa oli sylinterikansi kiinni. Se kuitenkin irrotettiin K:n pyynnöstä ja tarkistettiin. Korjaamon työssä ei tarkistuksen perusteella havaittu puutteita.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 8 luvun 9 §:n mukaan tilaaja saa purkaa sopimuksen toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, ovatko osapuolet sopineet korjauksen valmistumispäiväksi 2.12 vai 3.12. K on keskeyttänyt korjaustyön 3.12.2003 ja vienyt auton muualle korjattavaksi. Korjaamon sopimusrikkomusta ei kuitenkaan voida pitää olennaisena, vaikka valmistumispäiväksi olisi sovittu 2.12. K:lta olisi edellytetty lisäajan antamista korjaamolle korjauksen tekemiseen. Korjaamon työssä ei ole myöskään ilmennyt puutteita, joiden perusteella K olisi voinut purkaa sopimuksen välittömästi.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 26 §:n mukaan toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen luvun 30 §:n mukaisesti vahingosta, joka hänelle aiheutuu tilaajan rikkoessa sopimuksen peruuttamalla palvelus ennen sen luovutusta.

Kuluttajansuojalain 30 §:n mukaan toimeksisaajalla on tilaajan peruuttaessa palveluksen oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen peruutuksesta huolimatta. Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Korjaamon mukaan korjaus on keskeytetty 1-2 tuntia ennen sen valmistumista. XX:n lausunnon mukaan autossa oli kansi kiinni sen tullessa sinne korjattavaksi. Lautakunnan näkemyksen mukaan korjaamolla on oikeus veloittaa korjauksesta sovittu hinta ottaen huomioon työn keskeyttämishetki.

Asiasta saadun selvityksen perusteella asianosaiset ovat sopineet korjauksen hinnaksi 800 euroa, jonka lisäksi korjaamolla on oikeus veloittaa kannenpulteista. Lautakunnan näkemyksen mukaan korjaamon korjauksesta veloittama 837,20 euron hinta on ollut kohtuullinen, vaikka työ keskeytettiin ennen sen valmistumista. Asiasta saadun selvityksen perusteella työn keskeyttämisestä ei ole myöskään aiheutunut korjaamolla lisäkustannuksia, joiden perusteella sillä olisi oikeus veloittaa aiemmin koko palveluksesta sovittua hintaa enemmän.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 3.6.2005