Vuokrahuoneiston välitys. Putkiremontti. Välitysliikkeen vastuu.

Diaarinumero: 03/81/2075
Antopäivä: 10.03.2005

Kuluttaja (K) teki asuinhuoneiston vuokrasopimuksen NN:n kanssa 30.1.2003. Huoneisto (2h+kk, 36 m², vuokra 470 euroa/kk) sijaitsee Oulussa ja vuokra-aika alkoi 1.2.2003. Välittäjänä toimi vuokralaisen toimeksiannosta elinkeinonharjoittaja X (EH).

Vaatimus

K vaatii välitysliikettä palauttamaan 507 euron välityspalkkion.

K kertoo, että hänelle ilmoitettiin asunnon olevan remontoitu ja täysin kunnossa. Kuitenkin hän sai myöhemmin ilmoituksen 24.2.2003 alkavasta putki- ja viemäriremontista. Remontti alkoi viikolla 11 ja kesti neljästä viiteen kuukautta. Asunto oli remontin ajan asumiskelvottomassa kunnossa.

Vastaus

EH:n mukaan huoneisto oli juuri remontoitu. Vuokralaiselle tai välittäjälle ei tullut mieleenkään, että juuri remontoituun huoneistoon alettaisiin tehdä taloyhtiön putkiremonttia. Vuokranantaja ei maininnut missään vaiheessa remonttia, eikä siitä löytynyt tietoa taloyhtiön ilmoitustauluilta.

Edelleen välitysliike toteaa, että huoneistoon mahdollisesti tehtävän remontin aiheuttamista haitoista välittäjä ei ole vastuussa asukkaalle. Välitysliikkeen mukaan vuokralainen on kertonut, että vuokranantaja on hyvittänyt vuokralaiselle puolen kuukauden vuokran kahden kuukauden ajalta remontista aiheutuneista asumishaitoista.

Ratkaisun perustelut

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 7 §:n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 8 §:n mukaan välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan vuokrasopimuksesta päättämiseen.

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 13 §:n mukaan välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa, mitä tässä laissa säädetään tai mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Jos haitta on olennainen, välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon tai korvaukseen. Toimeksiantajalla on oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

K:n vuokraama huoneisto on ollut taloyhtiön putki- ja viemäriremontissa neljästä viiteen kuukautta piakkoin vuokra-ajan alkamisesta. Asunto on ollut remontin ajan asumiskelvottomassa kunnossa. Ennen vuokrasopimuksen tekemistä K ei tiennyt remontista.

Lautakunta toteaa, että toisin kuin vuokranantajalla, tulevalla vuokralaisella ei toimeksiantajana ole huoneistoa koskevaa tietoa. Tästä syystä välittäjän huolelliseen menettelyyn kuuluu aktiivisesti selvittää huoneiston ja rakennuksen kuntoa koskevia keskeisiä tietoja sekä vuokranantajalta että taloyhtiöltä. Välittäjän pitäisi pyrkiä hankkimaan isännöitsijäntodistus tai vastaavat tiedot. Näin toimien välittäjä olisi tässä tapauksessa saattanut saada tiedon tulevasta remontista jo etukäteen. Välitysliike ei ole kuitenkaan tiedustellut taloyhtiöltä edellä mainittuja tietoja. Taloyhtiön ilmoitustaulun tarkistaminen ei riitä. Remonttia koskevan tiedon puuttuminen on vaikuttanut vuokrasopimuksesta päättämiseen.

Näin ollen välitysliikkeen suorituksessa on virhe. Toimeksiantajalle aiheutunut haitta on olennainen, vaikka vuokranantaja on hyvittänyt hänelle puolen kuukauden vuokran kahden kuukauden ajalta, joten välitysliikkeellä ei ole oikeutta palkkioon.

Suositus

Lautakunta suosittaa, että EH palauttaa K:lle 507 euron palkkion.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.3.2005