Multimediaprojektorin lampun kestävyys. Markkinointitiedot internetissä. Takuuajan merkitys.

Diaarinumero: 03/36/2680
Antopäivä: 10.03.2005

Kuluttaja (K) osti 17.1.2003 2 200 euron hintaisen Sanyo PLV-Z1 multimediaprojektorin elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1). Projektorin maahantuoja on elinkeinonharjoittaja 2 (EH2). Laitteelle annettiin kahden vuoden takuu ja laitteen lampulle K:n mukaan 300 tunnin/0,5 vuoden takuu. Valitus koskee lampun kestoikää.

Vaatimukset

K vaatii korvauksena uuden lampun hinnan kuluineen eli 384,30 euroa. Uuden LMP 54 PLV-Z1 -lampun hinta oli 305 euroa ja sen toimituskulut maksoivat 10 euroa sekä arvonlisävero 69,30 euroa.

Videoprojektorin tuottama kuva alkoi himmetä 1200 tunnin käytön jälkeen 30.8.2003 ja viikonlopun aikana kuvasta muodostui katselukelvoton. Uuden lampun asentamisen jälkeen kuva oli taas moitteeton. EH2 internetsivuilla lampun mainostetaan kestävän 2000 tuntia ja eco modessa 3000 tuntia. K oli käyttänyt projektoria eco moodissa, joka on hieman tummempi kuva elokuvia varten. Projektoria on käytetty sen käyttöohjeiden mukaisesti.

Vastaus

1. EH2:n mukaan projektorin lampun ostohetken takuun pituus oli 500 tuntia tai puoli vuotta. K:n valituksen mukaan kumpikin lampun takuuajoista oli mennyt umpeen.

EH2:n Internet-sivuilla on ilmoitettu seuraavaa: "lampun kesto 2000 h (3000 h eco mode)". Kyseessä on markkinointi-informaatio eikä virallinen takuu. Teksti on suomennettu englanninkielestä "expected lamp life" eikä käännös ole ehkä aivan oikea. Internetsivujen tekstiä on sittemmin muutettu. Tuntimäärät perustuvat laitteen valmistajan kokemuksiin lamppujen keskimääräisistä käyttöajoista.

Lampun kestoikään vaikuttavat monet tekijät. Sen kestoikää lyhentävät puutteellinen ilmankierto, ympäristön poikkeuksellinen lämpötila, ilmassa oleva savu ja pöly, laitteen liikuttaminen sen ollessa lämmin, erityisesti lämpimänä olevan laitteen saamat täräykset ja kolhut, virran katkaiseminen laitteesta liian nopeasti katselun jälkeen, virran toistuva päälle ja pois kytkeminen sekä projektorin käyttö niin sanotussa normaali moodissa ja eco moodissa. Valmistajan ilmoittama lampun kestoikä voidaan saavuttaa käytettäessä lamppua annettujen ohjeiden mukaisesti normaaleissa olosuhteissa.

2. EH1 ei ole suoraan tai epäsuoraan luvannut lampun kestoiäksi 2000 tai 3000 tuntia. Projektorien lamput ovat normaalistikin vaihtelevasti lyhytikäisiä, herkkiä laitteita. K:lla olleen lampun kestoikä eli 1200 tuntia perustuu ainoastaan hänen omaan arvioonsa. K:lle ilmoitettiin kaupantekotilanteessa lampun takuuksi 500 tuntia tai kolme kuukautta, kumpi ensin täyttyy. K oli tyytyväinen takuuseen eikä kertonut saaneensa asiasta muuta informaatiota. K:n lamppu oli siten kestänyt kauemmin kuin sille luvatun alimman hyväksyttävän toiminta-ajan.

EH1 katsoo, ettei se ole vastuussa EH2:n nettisivuista.

Lampun himmennyttyä 30.8.2003 K ei ottanut yhteyttä myyjäliikkeeseen, vaan osti uuden edullisimmaksi katsomastaan paikasta.

Multimediaprojektorin lamppu on varsin monimutkainen tekninen laite, joka kuluu käytössä vaihtelevalla nopeudella. Lamppu sisältää polttimon, heijastimen ja suojakuoren, jotka kaikki on pakattu yhteen moduuliin. Lamppu on suuritehoinen, suuntaava halogeenivalaisin. Lampun käyttöikään vaikuttavat useat seikat, jotka on lueteltu maahantuojan vastauksessa.

EH1 on liittänyt vastaukseensa osan Internet-sivuilla käydystä multimediaprojektorin lamppua koskevasta keskustelusta, jossa K on esiintynyt nimimerkillä cybo. Keskustelunpätkä osoittaa EH1:n mukaan, että K saattaa muistaa väärin lampun käyttötunnit. EH1 on tämän perusteella laskenut käyttötunneiksi 1590.

Koska EH1 pitää harmillisena lampun aikaisempaa himmenemistä siitä, mitä K oli odottanut, liike neuvotteli maahantuojan kanssa lampulle erittäin edullisen sisäänostohinnan ja tarjosi lamppua tällä hinnalla K:lle. Lampun tarjoushinta on 320 euroa + alv 22 % eli neljänneksen normaalia hintaa alhaisempi. Tarjous on edelleen voimassa.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun mukaan tavaran on kestävyydeltään ja muuten vastattava sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa aihetta olettaa tai siinä on virhe. Tavarassa on kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n mukaan myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Myyjä ei kuitenkaan vastaa tällaisesta virheestä, jos hän osoittaa, että hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista, että tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan tai että tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.

K on saanut maahantuojan Internet-sivuilta tiedon, että hänen projektorinsa lamppu kestää 2000 tuntia, "eco mode" 3000 tuntia. Hänelle on kaupanteon yhteydessä annettu lampulle takuu 300 tunniksi tai puoleksi vuodeksi.

Lampun todelliset käyttötunnit ovat jääneet epäselviksi. K:n mukaan ne olivat 1200 tuntia ja EH1:n mukaan 1590 tuntia. K ei ole esittänyt kertomansa käyttötuntimäärän osoittamiseksi selvitystä. Tässä tapauksessa sillä ei asian ratkaisun kannalta ole kuitenkaan juurikaan merkitystä. Asiassa on arvioitava, mikä on toisaalta maahantuojan Internet-sivuillaan mainostaman käyttöajan ja toisaalta takuun pituuden merkitys virhearvioinnissa.

Maahantuojan Internet-sivuilla olevien tietojen on katsottava olevan tai ainakin niiden pitäisi olla myyjän tiedossa, joten myyjä vastaa niistä siitä riippumatta, tiesikö hän todellisuudessa niistä. Tiedot olisi pitänyt nimenomaisesti oikaista ennen kaupantekoa. Lautakunta katsoo, ettei ilmoitusta takuun pituudesta voi pitää tällaisena oikaisuna. Yleensä hyödykkeet kestävät ja niiden pitääkin kestää huomattavasti kauemmin kuin niille annettu takuu eikä takuuaikaa voi pitää tavaran kestoikänä. Takuuajalla voi kuitenkin olla merkitystä sille, mitä kuluttaja voi tavaran kestoiästä olettaa.

Lautakunta katsoo, että K on voinut markkinoinnissa annettujen tietojen nojalla perustellusti uskoa lampun kestävän noin 2000 tuntia. Myyjä ei ole voinut osoittaa, ettei tiedolla olisi ollut merkitystä ostopäätöksen kannalta. Takuuaika ei ole ollut sellainen, että se olisi lyhentänyt perustellusti oletettavaa lampun kestoikää. Lamppu on selvityksen mukaan kestänyt noin 1200-1600 tuntia.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan myyjällä on oikeus oikaista tavarassa oleva virhe korjaamalla se tai vaihtamalla virheettömään tavaraan, jos hän ostajan ilmoitettua siitä viipymättä tarjoutuu tekemään sen.

Tässä tapauksessa K on ostanut uuden lampun ilmoittamatta myyjälle virheestä. Lautakunta katsoo, ettei hänellä ole oikeutta hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, koska myyjä ei saanut tilaisuutta virheen oikaisemiseen. Hänellä on kuitenkin oikeus korvaukseen vahingostaan kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n mukaisesti.

Tässä tapauksessa K:lle aiheutunut vahinko on uuden lampun hinta toimituskuluineen, yhteensä 384,30 euroa.

K:lla ei ole oikeutta saada korvausta toimituskuluista, koska niitä ei oli myyjällekään aiheutunut, jos se olisi saanut oikaista virheen. Lampun hinnasta K:lla on oikeus saada korvausta se määrä, mitä lamppu olisi myyjälle maksanut vähennettynä K:n lampusta saamalla käyttöhyödyllä. Tämän mukaisesti lautakunta arvioi korvauksen määräksi 220 euroa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH1 maksaa K:lle 220 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.3.2005