Auton varausmaksu. Autokaupasta vetäytyminen. Varausmaksun menettäminen

Diaarinumero: 03/33/2918
Antopäivä: 09.03.2005

Kuluttaja (K) näki perjantaina 19.9.2003 Keltainen Pörssi-lehdessä ilmoituksen elinkeinonharjoittajalla (EH) myytävänä olevasta, vuoden 1996 mallisesta Toyota Carina E 1,6-farmariautosta. Hän soitti ja pyysi myyjää varamaan auton seuraavan viikon perjantaihin, jolloin K kävisi katsomassa autoa. Myyjä edellytti 100 euron varausmaksun maksamista, jotta auto pidettäisiin viikon varattuna. K:n mukaan hän löysi autosta lukuisia vikoja tutustuessaan siihen, minkä vuoksi hän pätti olla ostamatta autoa. Myyjä pidätti K:n maksaman varausmaksun, mitä K ei hyväksy.

Vaatimukset

K vaatii EH:a palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan.

Vastaus

Varausmaksu on maksu, joka maksetaan, koska asiakas haluaa varata tietyn auton itselleen. Jos asiakas ei jostain syystä halua ostaa autoa, varausraha jää yleisen käytännön mukaan myyjälle.

Syy kaupan tekemättä jättämiselle oli asiakkaan epäkurantti vaihtoauto, vaikka liike pysyi puhelimitse tekemässään tarjouksessa.

Kuten ilmoituksesta käy ilmi, liike ei ollut myymässä uutta autoa.

Ratkaisun perustelut

Osapuolet ovat antaneet keskenään ristiriitaista tietoa autokaupan peruuntumisen syystä.

Kuluttajavalituslautakunta katsoo kuitenkin, että 100 euron varausmaksun maksamisen myötä osapuolten välille oli syntynyt esisopimuksen kaltainen tila, jossa liike sitoutui pitämään auton K:a varten sekä tekemään myöhemmin tämän kanssa kauppasopimuksen autosta.

K ei ole esittänyt selvitystä, että sopimus olisi velvoittanut ainoastaan autoliikettä, mutta ei häntä. Niin ikään on jäänyt näyttämättä, että liike olisi lupautunut palauttamaan varausmaksun, mikäli sopimusta ei syntyisi. Selvittämättä on myös jäänyt, että myytävä auto olisi poikennut sovitusta. Lautakunta ei suosita varausmaksun palauttamista.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.3.2005