Luomutuotteiden kauppa. Etämyynti. Toimituksen jääminen saapumatta.

Diaarinumero: 03/36/2045
Antopäivä: 25.10.2004

Elinkeinonharjoittaja (EH) tarjosi puhelimitse luomutuotteita kuluttajalle (K), joka tilasi niitä. K:n mukaan hän ei saanut tuotteita. Hän sai perintätoimistolta 2.5.2003 päivätyn maksuvaatimuksen, jossa peritään pääomaa 55 euroa ja 39,85 euroa sekä korkoa ja perimiskuluja yhteensä 78 euroa. Erimielisyys koskee sitä, onko K:lla velvollisuus maksaa lasku.

Vaatimukset

K vaatii EH:a lopettamaan maksun vaatimisen ja aiheettoman perinnän.

K ei ole saanut tavaroita, joista häneltä peritään maksua. Hän ei saanut myöskään postin pakettikorttia. K ei muista saaneensa tilausvahvistusta. Hän olisi ottanut tavarat uudelleen vastaan mutta EH kieltäytyi tästä.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen ja katsoo, että K:n pitää maksaa vaadittu lasku. K tilasi 8.6.2001 tuotteita ja sopi myyjän kanssa, että tuotteet lähetetään loman vuoksi heti. Tuotteet lähetettiin postin välityksellä ja posti oli lähettänyt saapumisilmoituksen K:n osoitteeseen. Tuotteet olivat haettavissa 14 päivää, jonka jälkeen ne palautuivat lähettäjälle.

K on saanut laskun todellisista kuluista. Lasku sisälsi maksun juomista ja nektareista, joita EH ei voinut myyntitarkoituksessa kierrättää tuotteiden luonteen vuoksi.

EH ei ole syyllinen siihen, että K ei saanut tavaroita. Toimitusehtojen mukaan kuljetusliike huolehtii kuljetuksesta ja yhteyden ottamisesta tilaajaan. Tuotteiden vastaanottamisesta huolehtii tilaaja.

Toimitusehtojen mukaan tilaus on toimitettu, "kun tuotepaketti on luovutettu kuljetusliikkeelle noutolistalla ja kuljetusliike on vahvistanut luovutuksen antamalla tuotepaketille numeron, jolla se on tunnistettavissa kuljetusliikkeessä.

Kuljetusliike huolehtii tuotepaketin asianmukaisesta kuljetuksesta ja yhteyden ottamisesta tilaajaan. Tuotepaketin numeron saa myös asiakaspalvelustamme. Tilauksen vastaanottaminen: Tuotepaketin vastaanottamisesta huolehtii tilaaja."

Ratkaisun perustelut

K:n mukaan hän ei saanut EH:n lähettämiä, puhelimessa tilattuja tuotteita. EH vetoaa siihen, että se oli lähettänyt tuotteet ja että sopimusehtojen mukaan tilaus on toimitettu, kun tuotepaketti on luovutettu kuljetusliikkeelle ja kuljetusliike on vahvistanut luovutuksen antamalla tuotepaketille numeron, jolla paketti on tunnistettavissa kuljetusliikkeessä.

Tässä tapauksessa kysymys on kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetusta etämyynnistä, koska sopimus oli tehty puhelimessa EH:n tarjouksen perusteella.

Jollei toisin sovita, elinkeinonharjoittajan on luovutettava kulutushyödyke kuluttajansuojalain 6 luvun 18 §:n mukaan kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on antanut tai lähettänyt elinkeinonharjoittajalle tarjouksensa tai hyväksyvän vastauksensa. Siitä, milloin tavara katsotaan luovutetuksi, sekä viivästyksen seuraamuksista on kuluttajansuojalain 6 luvun mukaan voimassa, mitä 5 luvussa säädetään. Kuluttajansuojalain 5 luvun 3 §:n mukaan tavara on luovutettu, kun ostaja on saanut sen hallintaansa.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön, jollei toisin säädetä. EH:n toimitusehto, jonka mukaan tavara on luovutettu kuluttajalle, kun se on annettu kuljetusliikkeelle, ja kuljetusliike on antanut lähetykselle numeron, on kuluttajansuojalain vastaisena mitätön.

Tässä tapauksessa tavaroita ei ole luovutettu K:lle, koska hän ei ole saanut niitä hallintaansa. K:n mukaan hän oli saatuaan laskun perimistoimistolta pyytänyt EH:a toimittamaan tavarat, mistä luomutila oli kieltäytynyt. EH ei ole kiistänyt tätä.

Koska elinkeinonharjoittaja ei ollut täyttänyt osaansa sopimuksesta eli luovuttanut tavaroita kuluttajalle, ei tällä ole oikeutta saada kauppahintaa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH luopuu perimästä K:lta tavaroiden hintaa, korkoa sekä lähetys-, palautus- ja perintäkuluja.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 25.10.2004