Matkakortti. Hinnan korotus. Yksinkertainen käsittely

hinnankorotus
hinta

Diaarinumero: 04/35/1282
Antopäivä: 15.10.2004

Elinkeinonharjoittajan (EH) matkakortille ladattavan kausilipun hinta nousi 1.1.2004 alkaen. Kuluttaja (K) latasi 31.12.2003 matkakortilleen kausilipun ajalle 1.1.-30.4.2004 ja maksoi siitä 261,40 euroa. K on tyytymätön siihen, että hän ei saanut kausilippua vuoden 2003 hinnalla.

Vaatimukset

K vaatii EH:lta matkakortille 121 vuorokauden kausilipun vuoden 2003 hinnalla. K katsoo, että EH käyttää monopoliasemaansa väärin. EH ei suostunut myymään hänelle kausilippua vanhalla hinnalla, vaikka se olisi ollut mahdollista.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. EH:n palvelussa ei ole ollut virhettä. K on saanut matkakortilleen kausilipun vuoden 2004 hintaan, koska kauden voimassaolo on alkanut 1.1.2004. Hän ei voinut ostaa kausilippua 31.12.2003 alkaen vuoden 2003 hinnalla, koska hänellä oli vanha kausilippu voimassa 31.12.2003 saakka eikä matkakorttijärjestelmässä voi olla kahta kausilippua voimassa samanaikaisesti. Kauden alkamisajankohta määrää, kumpaa taksaa noudatetaan. Kahden kausilipun päällekkäisyys on teknisesti estetty järjestelmässä. K:a on kohdeltu samalla tavalla kuin muitakin asiakkaita.

Vastineessaan K:n reklamaatioon ennen lautakuntakäsittelyä EH on ilmoittanut lisäksi, että matkakorttiin sai ladata kausilipun vuodeksi 2004 vuoden 2003 hinnalla 15.12.2003 saakka, jolloin uudet hinnat vietiin myyntijärjestelmään. Tämä oli poikkeuksellinen etu. Asiakas valitsee itse lataamansa kauden pituuden ja lataamisajankohdan.

Ratkaisu

K on ladannut matkakortille matkustusoikeutta 1.1.2004 lukien. Edellinen kortille ladattu kausi päättyi 31.12.2003, joten uutta kausilippua ei voinut ladata ennen kuin 1.1.2004 alkaen. EH on hinnoitellut kortille ladattavan kauden siten, että hinta määräytyy kauden alkamispäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. K on vaatinut alentamaan häneltä veloitetun hinnan vuoden 2003 hinnan mukaiseksi. EH on kieltäytynyt tekemästä tällaista muutosta.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykesopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai ehto voidaan jättää ottamatta huomioon, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

EH:lla on oikeus määritellä hinnan korotuksen voimaantulo ehtojensa mukaisesti. Sillä on mahdollisuus myydä edellisen vuoden puolella alkava kausi edullisemmalla hinnalla kuin seuraavan vuoden puolella alkava kausi. K:lla ei ole oikeutta saada ostamaansa matkustuskautta alennettuun hintaan sen vuoksi, että EH on myynyt eräille toisille asiakkaille vuoden 2003 puolella alkavaa kautta edullisemmin ja 15.12.2003 asti myös vuoden 2004 puolella alkavaa kautta vuoden 2003 hinnalla. Lautakunta ei pid kohtuuttomana sopimusehtoa, jonka mukaan matkakortille ladattavan kausilipun hinta määräytyy kauden alkamispäivänä voimassa olevan hinnan mukaan. Lautakunta ei pidä kohtuuttomana myöskään sitä, että matkakortille ei voi ladata kahta päällekkäistä kausilippua samalle päivälle.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

 
Julkaistu 15.10.2004