Peräkärryn vuokraus. Renkaan puhkeaminen. Vuokrausehdot. Vahingonkorvaus.

Diaarinumero: 03/34/1840
Antopäivä: 10.08.2004

Kuluttaja (K) vuokrasi 28.5.2003 peräkärryn elinkeinonharjoittajalta (EH). Vuokra-ajaksi oli sovittu vuorokausi. Vuokra oli 25 euroa. Vuokrasopimuksen mukaan vuokralleottajan omavastuuksi vahinkotapauksissa oli sovittu 425 euroa.

Peräkärrystä puhkesi rengas kesken muuton yöllä 28.-29.5.2003. Peräkärry jouduttiin pysäköimään ja matka jatkui vetoautossa olleen muuttokuorman kanssa. K haki vuokralleantajalta vararenkaan 29.5.2003, jolloin muutto voitiin viedä loppuun.

K katsoo, että peräkärry on ollut viallinen ja EH:n tulee korvata hänelle aiheutuneet ylimääräiset polttoainekustannukset

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle rikkoutuneista tavaroista 1.695 euroa, ylimääräistä polttoainekustannuksista (Oulu-Kuusamo-Oulu 450 kilometriä) 40 euroa ja puhelinkuluista 20 euroa.

K katsoo, ettei peräkärry ollut asianmukaisessa kunnossa, koska rengas hajosi noin 75 kilometrin ajon jälkeen. Vuokralleantajalle ilmoitettiin vahingosta välittömästi, jolloin tämä ilmoitti, että asialle ei voi tehdä nyt mitään ja vararengas on noudettavista aamulla Oulusta. K kertoo, että peräkärry piti siirtää noin kaksi kilometriä asianmukaiseen säilytyspaikkaan liikenneturvallisuussyistä ja koska muuttotavaroita ei voinut jättää tienposkeen. Siirto tehtiin kävelynopeudella. Vuokralleantaja ei antanut mitään ohjeita, miten peräkärryn suhteen tulisi menetellä. Aamulla K nouti vararenkaan ja tunkin, vaihtoi renkaan ja ajoi kuorman perille. K katsoo, että EH on vuokrasopimuksen perusteella velvollinen korvaamaan rikkoutuneet esineet sekä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Vastaus

EH kiistää vaatimukset ja katsoo, että K olisi joka tapauksessa korvausvelvollinen yhtiölle aiheuttamistaan vahingoista. Yhtiö omistaa kyseisen peräkärryn ja vastaa sen huollosta. Yhtiön mukaan rikkoutunut rengas on ollut hyväkuntoinen ja peräkärryt tarkastetaan kahden viikon välein. Yhtiö epäilee renkaan rikkoutuneen joko ylikuormauksen tai johonkin terävään esineeseen törmäämisen vuoksi.

Renkaan rikkoutumisen jälkeen peräkärryllä on ajettu arviolta noin 10-20 kilometriä. Tämän seurauksen renkaalle, vanteelle ja lokasuojalle on aiheutunut merkittäviä vahinkoja, joiden korjauskustannukset ovat yhteensä 255 euroa. Tyhjällä renkaalla ajamisen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on sovittu vuokrausehtojen kohdassa 2.2.

EH katsoo, että mikäli kuorma on kiinnitetty tieliikennelain mukaisesti ei tavara pääse liikkumaan renkaan puhjetessa.

Ratkaisu

Lautakunta pitää asiassa selvitettynä, että K:n vuokraaman peräkärryn rengas puhkesi 28.-29.5.2003 välisenä yönä matkalla Oulusta Kuusamoon. K vaatii korvausta rikkoutuneista muuttotavaroista 1.695 euroa ja aiheutuneista ylimääräisistä polttoaine- ja puhelinkustannuksista 60 euroa. EH kiistää vaatimukset ja katsoo K:n aiheuttaneen vuokrausehtojen vastaisella toiminnallaan yhtiölle 255 euron vahingon.

Allekirjoittamalla auton vuokrasopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan vuokrausehtoja. Vuokrasopimuksessa vuokralaisen omavastuuksi vahinkotapauksissa on merkitty 425 euroa. Vuokrausehtojen:

Kohdan 1. a) mukaan vuokraaja on velvollinen huolehtimaan peräkärrystä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan.

Kohdan 2.1 mukaan vuokraaja on sopimukseen merkittyyn omavastuuseen saakka velvollinen korvaamaan peräkärrylle vuokra-aikana sattuneet vahingot.

Kohdan 2.3 mukaan vuokraaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan, jos autolle tai vuokralleantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan mm. tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta tai vuokraaja on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

Kohdan 7. a) mukaan vuokraajan on ilmoitettava vuokraesinettä kohdanneesta vahingosta vuokralleantajalle välittömästi, jonka jälkeen vuokralleantajan on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

Kohdan 8. mukaan vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta (vuokraesineen) teknisen vian tai virheen aiheuttamasta vahingosta. Lautakunnalle toimitetun aineiston perusteella renkaan rikkoutumisen syy on jäänyt selvittämättä, joten lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että renkaan rikkoutuminen olisi johtunut K:n huolimattomuudesta. Koska K ei ole pystynyt käyttämään peräkärryä, ennen renkaan vaihtoa, lautakunta katsoo peräkärryn olleen viallinen. Vian johdosta K:lle on syntynyt ylimääräisten polttoaine- ja puhelinkustannusten suuruinen vahinko, josta EH on vuokrausehtojen kohdan 8. mukaan vastuussa.

K on vaatinut korvausta myös muutossa rikkoutuneista esineistä. Lautakunnalle ei ole esitetty näyttöä, jonka mukaan kyseiset esineet olisivat vaurioituneet renkaan rikkoutumisen yhteydessä, joten lautakunta ei suosita tältä osin hyvitystä.

EH on vedonnut siihen, että K on renkaan rikkoutumisen jälkeen siirtänyt peräkärryä aiheuttaen 255 euron vahingon. Lautakunnalle toimitetun aineiston perusteella ainakin peräkärryn vanne, lokasuoja ja laakeri ovat vaurioituneet, kun peräkärryä on siirretty tyhjentyneellä renkaalla. Lautakunnan käsityksen mukaan K:n on ilman erityisiä menettelyohjeitakin täytynyt ymmärtää peräkärrylle syntyvän tällaisesta toiminnasta vaurioita. Lautakunta katsoo K:n aiheuttaneen vauriot tuottamuksellisesti.

Lautakunta toteaa, että K olisi ollut oikeutettu saamaan korvauksen hänelle syntyneistä ylimääräisistä polttoaine- ja puhelinkuluista. Koska K on renkaan puhkeamisen jälkeisellä toiminnallaan aiheuttanut EH:lle kuitenkin edellä mainittua suuremmat vahingot, lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.8.2004