Käytetyn henkilöauton kauppa. Webasto-lisälämmittimen rikkoutuminen.

Diaarinumero: 03/33/223
Antopäivä: 10.08.2004

Kuluttaja (K) osti 18.7.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) vuonna 2000 käyttöön otetun Mercedes-Benz 200 CDIhenkilöauton. Kauppahinta oli 34 950 euroa. Matkamittarin lukema kaupantekohetkellä oli 45 000 kilometriä.

Auton varusteisiin kuuluvassa Webasto-lämmittimessä ilmeni vikaa joulukuussa 2002, jolloin auton matkamittarin lukema oli 75 000 kilometriä. K ilmoitti asiasta EH:lle 3.1.2003. Lämmittimen hehkutulppa vaihdettiin 22.1.2003 mutta lämmitin ei tullut kuntoon. Hehkutulpan vaihtokustannukset olivat 102 euroa. K:n ilmoittama arvio korjauskustannuksista on 600 euroa. EH kieltäytyi K:n vaatimasta hyvityksestä korvata korjauskustannukset.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa auton korjauskustannukset.

K:n mukaan lämmitin oli rikki jo ostohetkellä. Koska Webastoa ei tarvittu aikaisemmin, vika selvisi vasta joulukuussa 2002. Vika on ilmennyt alle kuudessa kuukaudessa kaupanteosta.

Valitusasiakirjoihin on liitetty Webaston hehkutulpan uusineen XX:n lausunto, jonka mukaan Webaston hehkutulpan uusiminen ei korjannut vikaa. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että koko Webasto täytyy uusia. Autossa ollut laite oli vaurioitunut käyttökelvottomaksi. Sen palopesä oli palanut. XX arvioi korjauskustannusten määräksi 600 euroa.

K:n mukaan hehkutulpan uusiminen ei poistanut vikaa, vaan koko Webasto on uusittava.

Vastaus

EH vetoaa autolle myönnettyyn ostoturvaan, jonka mukaan auton moottorilla, vaihteistolla ja voimansiirrolla on takuu

18.7.-18.10.2002. Vika on ilmennyt yli kuusi kuukautta ja

30 000 kilometriä kaupanteon jälkeen. EH:n mukaan Webasto on toiminut kaupantekohetkellä ja jos laite olisi ollut viallinen, autoa ei olisi voinut käyttää.

EH on liittänyt vastaukseensa öljyhuolto NN:n lausunnon. NN:n mukaan Mercedes-Benz C-sarjan autoissa lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila laskee alle -8 asteen. Tämä varmistaa moottorin asianmukaisen lämpiämisen. Jos lämmittimen toiminnassa on häiriöitä, autolla ei voi ajaa yli 60 kilometriä tunnissa. Edellä mainituilla perusteilla NN katsoo, että lämmitin on ollut ehjä kaupantekohetkellä.

Selvitys

Kuluttajavalituslautakunnan tarkastaja on soittanut Vehon tekniseen palveluun OO:lle 21.1.2004. OO:n mukaan CDI-autoissa normaali käyntilämpötila alkaa 60 asteesta. K:n ostamassa automallissa lisälämmitin lähtee automaattisesti päälle, kun ilman lämpötila on alle +7 astetta ja moottoria käynnistetään kylmänä. Moottorin hukkalämpö ei välttämättä riitä pitämään matkustamon lämpötilaa sopivana. Auto kuitenkin kulkee normaalisti, vaikka lisälämmitin ei toimisikaan.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai muuta samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe muun muassa, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sillä perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Saman säännöksen 2 momentin mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset. Käytetyn auton kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko auton kunto sellainen, kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voidaan olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta.

Koska auto kuluu käytössä ja ajan myötä, ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen. Korjauskustannukset eivät kuitenkaan saa nousta kohtuuttoman korkeiksi auton käyttöikä ja kauppahinta huomioon ottaen.

Selvityksen mukaan K havaitsi auton lisälämmittimen rikkoutuneen noin viisi kuukautta kaupanteon jälkeen, jolloin hän oli ehtinyt ajaa autolla noin 30 000 kilometriä. Lautakunta toteaa, että lämmittimen rikkoutumisen syystä ei ole selvitystä.

Lautakunta ei kuitenkaan pidä autoa huonompana kuin ostajalla on ollut aihetta olettaa sillä perusteella, että autoon on kaupanteon jälkeen noin 30 000 ajokilometrin jälkeen tehtävä kauppahintaan nähden pienehkö, noin 600 euron korjaus.

Edellä olevan perusteella kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.8.2004