Käytetyn henkilöauton kauppa. Jakohihnan katkeaminen.

selonottovelvollisuus

Diaarinumero: 03/33/2027
Antopäivä: 22.06.2004

Kuluttaja (K) osti 25.1.2003 elinkeinonharjoittajalta (EH) vuonna 1995 käyttöönotetun Renault 19 - henkilöauton 4 400 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 192 200 kilometriä.

K valittaa siitä, että auton jakohihna katkesi 17.4.2003 aiheuttaen moottorivaurion, jonka korjaus maksoi K:lle 1 005 euroa. Auton matkamittarin lukema oli vaurioitumishetkellä 194 897 kilometriä.

EH kiistää vastuunsa asiassa, koska K:lle oli kaupanteon yhteydessä suositeltu jakohihnan vaihtoa.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle 1 000 euroa vaurion aiheuttamista korjauskustannuksista.

K toteaa, että myyjäliike on kaupantekohetkellä tiennyt jakohihnan olevan liian vanha. Asiaa ei kuitenkaan kerrottu hänelle. Tämän voi vahvistaa kaupanteossa mukana ollut K:n ystäväkin. K myös ihmettelee sitä myyjäliikkeen kantaa, että hänen olisi pitänyt itse tajuta vaihdattaa hihna. Miksi myyjäliike ei ollut sitä vaihtanut?

Auton huoltokirjan merkinnät loppuivat 110 000 kilometrin kohdalla. Sen mukaan jakohihna oli vaihdettu 80 000 kilometrin huollossa 4.5.1998. Lautakunta on puhelimitse tiedustellut K:lta, mikä on huoltokirjassa suositeltu auton jakohihnan vaihtoväli. K on arvellut sen olevan 80 000 kilometriä

Vastaus

EH toteaa, että kaupanteon yhteydessä K kysyi jakohihnan vaihdosta. Hänelle todettiin tuolloin, että koska huoltokirjasta eikä muualtakaan ilmennyt oliko hihna vaihdettu vai ei, hihna olisi hyvä vaihtaa. Hihnan vaihtoajankohtaa yritettiin myös selvittää auton edelliseltä omistajalta, jota ei kuitenkaan tavoitettu.

Muut selvitykset

Lautakunta on tiedustellut 16.12.2003 puhelimitse XX:ltä K:n auton jakohihnan vaihtoväliä. Asia on tarkistettu auton rekisterinumeron avulla. Auton jakohihnan vaihtoväli on 80 000 kilometriä tai neljä vuotta.

Ratkaisu

Lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, onko EH:n toimesta kerrottu K:lle puheena olevan kaupanteon yhteydessä auton jakohihnan vaihtotarpeesta. Sillä ei kuitenkaan ole asian ratkaisun kannalta merkitystä seuraavista syistä.

K on auton omistajana itse vastuussa autonsa määräaikaisista huoltotoimenpiteistä, joihin myös jakohihnan vaihto kuuluu. Koska tässä tapauksessa on ollut epäselvää, milloin jakohihna oli viimeksi vaihdettu, olisi K:n tullut itse huolehtia siitä, että hihna vaihdetaan. Saadun selvityksen mukaan K ehti käyttää autoaan kaupanteon jälkeen yli kaksi ja puoli kuukautta ennen vaurion tapahtumista. Tässä ajassa K olisi hyvin ehtinyt huolehtia hihnan vaihdattamisesta. Lautakunta huomauttaa mys, että auton huoltokirjan mukaan jakohihna oli vaihdettu noin viisi vuotta aikaisemmin. Kyseisen hihnanvaihdon jälkeen autolla ehdittiin ajaa melkein 115 000 kilometriä ennen hihnan katkeamista. Lautakunta katsoo, että huoltokirjan tietojenkin pohjalta K:n olisi pitänyt huolehtia auton jakohihnan vaihtotarpeen selvittämisestä.

Edellä kerrotun perusteella lautakunta katsoo K:n EH:lle kohdistaman vaatimuksen perusteettomaksi. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 22.6.2004