Lomamökin vuokraus. Sitovan sopimuksen syntyajankohta. Varauksen peruutus.

peruuttaminen
sopimuksen syntyminen
varaussopimus
vuokraus

Diaarinumero: 03/35/1103
Antopäivä: 29.03.2004

Kuluttaja (K) varasi Internetin kautta 7.2.2003 elinkeinonharjoittajalta (EH) lomamökin ajalle 1.-8.3.2003. Hän ei maksanut varausmaksua ja oletti varauksen tällöin peruuntuvan. EH lähetti hänelle kuitenkin vuokra-ajan jälkeen maksukehotuksen mökin vuokrasta, joka oli 1 070 euroa. Erimielisyys koskee sitä, oliko mökin vuokrauksesta syntynyt sitova sopimus ja onko EH:lla oikeus periä K:lta mökin vuokra.

EH:n varausehdoissa mainitaan:

"Varaaminen ja maksu: Tehtyään varauksen asiakas saa vahvistuksen, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen sekä avainyhteystiedot. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % majoitushinnasta) ja toimistokulut… eräpäivään mennessä. EH:lla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Peruutukset: Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti EH:lle. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra… Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena."

Varauksen tehtyään asiakas saa tietokoneen ruudulle tekstin, jossa sanotaan, että varaus on tallennettu.

Vaatimukset

K vaatii EH:n laskun mitätöimistä.

K näki EH:n varausehdot Internetissä. Hän luuli varauksen peruuntuneen, kun hän jätti varausmaksun eli mökin viikkohinnan maksamatta 12.2.2003. K:n mukaan EH:lta ei tullut kulkuohjetta lomakohteeseen eikä laskua ennen vuokra-ajan alkamista. Huomautuslasku tuli vasta puolitoista viikkoa vuokra-ajan jälkeen. EH:n epäselviä varausehtoja pitää tulkita laatijansa vahingoksi.

K:n tehtyä varauksen ilmeni, että mukaan tulisi yksi henkilö lisää, joten K varasi isomman mökin XX:n mökkipalvelun kautta. XX:n tiedot hän sai samoilta Internet-sivuilta. Ehdoista ei käy ilmi, että uuden varauksen pitäisi olla tehty saman yrityksen kanssa.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. Sen mukaan K ei ole toiminut varausehtojen mukaisesti ja hänen kuuluu maksaa peruuttamatta jätetty varaus. Internet-varaus on mahdollinen vain, jos asiakas on tehnyt merkinnän kohtaan "hyväksyn varausehdot". Varausehtojen mukaan peruutukset on tehtävä EH:lle aina kirjallisena. Kulkuohje ja lasku ovat tulostettavissa Internetistä. Tehtyään varauksen asiakas saa tietokoneen näytölle varauksen yksityiskohdat, ajo-ohjeet ja tiedon tulostettavasta laskusta.

Varausehdoissa ei sanota, että EH:lla olisi velvollisuus perua varaus, ellei suoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä. K on tehnyt uuden varauksen toisen yrityksen kanssa, ei EH:n kanssa. Uuden yrityksen hän on löytänyt Internet-sivuilta, joilta selviää myös se, että uusi yritys on eri yritys. EH ei ole saanut vuokratuksi K:n varaamaa huoneistoa uudelleen toiselle asiakkaalle. Se on joutunut tilittämään huoneiston vuokran huoneiston omistajalle kyseiseltä viikolta.

Ratkaisu

Tehdessään varauksen Internetissä kuluttaja tarjoutuu ostamaan suorituksen, tässä tapauksessa vuokraamaan lomamökin. Kun elinkeinonharjoittaja vastaa tarjoukseen myöntävästi, syntyy sitova sopimus varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain mukaan. Jos muuta ei ole sovittu, sopimus syntyy tällä tavalla.

Jotta elinkeinonharjoittajan vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi, elinkeinonharjoittajan on tullut viitata niihin ennen sopimuksen päättämistä ja ehtojen on tullut olla helposti kuluttajan saatavilla. K on ennen varauksen tekemistä hyväksynyt EH:n varausehdot, joihin on viitattu ja jotka ovat olleet saatavilla Internetissä. K:n ja EH:n väliseen sopimukseen sovelletaan varausehtoja.

EH:n varausehdoissa ei ole erityisesti sovittu siitä, milloin osapuolia sitova sopimus syntyy. Tällöin lomamökin vuokraamisesta syntyy osapuolia sitova sopimus silloin, kun varaus on hyväksytty.

Saadun selvityksen perusteella Internet-varauksen tekemisen jälkeen asiakkaalle ilmoitetaan, että varaus on tallennettu, ja tiedot mökistä kulkuohje mukaan lukien sekä lasku ovat tulostettavissa Internetistä. K ei ole edes väittänyt, ettei hän olisi saanut näitä tietoja Internetistä varausta tehdessään. Lautakunta katsoo, että K:n ja EH:n välille on syntynyt sitova sopimus viimeistään silloin, kun K on tehnyt varauksen ja saanut tietokoneen ruudulle ilmoituksen siitä, että varaus on tallennettu.

Toisin kuin K on luullut, sopimuksen syntymisen edellytyksenä ei ole se, että varaus hyväksymisen lisäksi vahvistetaan. Varausehtojen mukaan asiakas saa varauksen tehtyään vahvistuksen. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun ja toimistokulut. EH:lla on oikeus perua varaus, jos maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Vahvistuksessa ei ole kyse siitä, että vasta sen tekemällä vahvistuksen vastaanottaja hyväksyisi tarjouksen. Sen sijaan siinä on kyse siitä, ett EH:lla ei ole enää vahvistamisen jälkeen oikeutta irtautua sopimuksesta. Toisaalta varaus on vahvistettava, jos suoritus on maksettu eräpäivään mennessä. Varausehdoissa ei ole myöskään mainittu, että varaus peruuntuisi automaattisesti, ellei varaaja maksa ennakkomaksua. Päinvastoin varausehdoissa on korostetusti ilmoitettu, että peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. K ei ole saadun selvityksen mukaan tehnyt peruutusta edes suullisesti.

Jos asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, varausehtojen mukaan tätä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. K on tehnyt uuden varauksen eri yritykseltä. Lautakunta katsoo, että hän ei ole perustellusti voinut olettaa, että toiselle yritykselle tehty varaus menisi tiedoksi EH:lle ja peruuttaisi sille tehdyn varauksen. Koska K ei ole peruuttanut varausta varausehtojen mukaisesti, hän on sidottu sopimukseen.

K on jättänyt varaamansa majoituksen käyttämättä peruuttamatta sitä etukäteen. EH:n mukaan se ei ole saanut vuokrattua mökkiä uudelleen toiselle asiakkaalle. EH:lle on näin ollen aiheutunut vahinkoa vuokran ja liikevoiton menetyksestä. Koska K on rikkonut sopimuksen, hänen on korvattava EH:lle aiheutunut vahinko. Lautakunta katsoo, että EH ei ole myöskään viivytellyt maksukehotuksen lähettämisessä kohtuuttoman kauan.

Kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.3.2004