Uuden henkilöauton kauppa. Cd-soitin. Kopiosuojattujen levyjen toimimattomuus.

Diaarinumero: 03/33/767
Antopäivä: 29.03.2004

Kuluttaja (K) osti 10.5.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) uuden henkilöauton. Kauppahinta oli 57 380 euroa. Autoon asennettiin alkuperäinen autoradio/CD-soitin.

K havaitsi loppuvuodesta 2002 ostettuaan kopiosuojatun CD-levyn, että kopiosuojatut levyt eivät toimi kyseisessä soittimessa. K katsoo, että CD-soitin on virheellinen.

Vaatimukset

K vaatii, että soitin joko korjataan tai vaihdetaan EH:n kustannuksella vastaavaan, toimivaan soittimeen.

K:n mukaan kopiosuojatut levyt soivat normaalisti useissa muissa CD-soittimissa. Kyseessä ei siten voi olla levyjen virhe, vaan auton soitin on viallinen.

K sai EH:n huoltokorjaamolta tiedon, että auton soitin on vanhaa mallia, minkä vuoksi kopiosuojatut levyt eivät toimi soittimessa. Lisäksi soitinmalli on K:n mukaan vaihdettu tuotannossa uuteen. K katsoo myös, että EH on tarjoutumalla vaihtamaan soittimeen uuteen 500 euron hintaan myöntänyt soittimen virheellisyyden.

K:n mukaan autoa ostettaessa ei kerrottu, että kyseisellä soittimella ei voi kuunnella kaikkia CD-levyjä.

K huomauttaa, että Suomen Ääni- ja Kuvatallennettuottajat Ry:n mukaan kopiosuojatut levyt ovat tulleet Suomen markkinoille alkuvuodesta 2002 ja ostettu auto on puolestaan ollut vuoden 2002 huhtikuun lopun tuotantoa.

Vastaus

EH:n mukaan auton valmistaja valmistaa ja varustaa auton kulloinkin voimassa olevien yleisten standardien mukaisilla laitteilla. Kyseisen auton valmistushetkellä kopiosuojatut CD-levyt eivät olleet yleisesti käytössä. Koska CD-levyvalmistajat ovat kuitenkin myöhemmässä vaiheessa valmistaneet voimassa olevan standardin vastaisia tuotteita, EH ei katso auton valmistajan tai EH:n olevan vastuussa CD-levyvalmistajien toiminnasta.

K:lle tarjottiin sovintoehdotuksena nykyisen soittimen vaihtamista uuteen soittimeen 500 euron hintaan. Uuden soittimen hinta on 715 euroa.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, jos muuta ei voida katsoa sovitun. Jos se poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Selvityksen mukaan K:n auton CD-soitin ei ole toistanut kopiosuojattuja CD-levyjä. K katsoo, että soittimessa on tämän vuoksi myyjän vastuulle jäävä virhe. EH:n mukaan kysymyksessä on virhe CD-levyissä.

Lautakunta toteaa, että CD-levyjen kopioinninestomenetelmät perustuvat CD-äänilevynormin vastaisiin tiedostomuotoihin ja äänidatan tahallisiin koodausvirheisiin. Kopioinnin estävällä suojausmenetelmällä varustetut CD-levyt eivät ole CD Audio normin mukaisia. Ne eivät näin ollen välttämättä soi kaikissa CD-levyjen toistamiseen tarkoitetuissa soittimissa. Koska kopiointisuojaus on teknisesti toteutettu koodaamalla levyihin standardista poikkeavia ominaisuuksia, lautakunta katsoo, ettei standardin mukainen CD-soitin ole virheellinen, jos se ei soita kyseisenlaisia levyjä.

EH on kuitenkin tarjoutunut vaihtamaan K:n autoon asennetun CD-soittimeen uuteen soittimeen 500 euron hintaan. K on kieltäytynyt tarjouksesta. Lautakunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että EH vaihtaa kyseisen soittimen tarjouksensa mukaiseen hintaan siinä tapauksessa, että K vielä haluaa, että soitin vaihdetaan.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.3.2004