Käytetyn perämoottorin kauppa.

Diaarinumero: 02/33/2099
Antopäivä: 15.03.2004

Kuluttaja (K) osti 14.5.2002 elinkeinonharjoittajalta (EH) käytetyn viiden hevosvoiman perämoottorin ja tankin 290 eurolla.

K valittaa siitä, ettei moottori käynnistynyt, kun hän otti sen käyttöön 17.7.2002, eikä myyjä suostunut purkamaan kauppaa.

Vaatimukset

K vaatii kaupan purkamista tai korvausta asiasta aiheutuneesta vahingosta.

K;n mukaan hän soitti EH:lle moottorista. EH ei suostunut ottamaan viallista perämoottoria vastaan eikä laittamaan moottoria toimintakuntoon. K ei suostu EH:n tarjoamaan korjaukseen, koska EH on ollut asiaton.

K kiistää myyjän väitteen siitä, että moottoria olisi käytetty kaksi kuukautta ja toteaa, että moottoria testattiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2002. Moottorin iästä ei ollut kauppaa tehtäessä puhetta.

Vastaus

EH kertoo kokeilleensa moottoria K:n ilmoitettua virheestä. Moottoria ei kuitenkaan saanut käyntiin, koska vetonaru oli jumissa.

EH:n mukaan K tiesi ostavansa noin 15 vuotta vanhan moottorin. On kohtuutonta, että ostaja saisi korvausta käytettyään moottoria kahden kuukauden sesonkiajan ja palautettuaan moottorin tämän jälkeen vahingoittuneena.

EH kertoo kehottaneensa K:a toimittamaan moottorin huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi. Tätä hän ei tehnyt. EH ehdottaa, että K toimittaisi moottorin korjattavaksi. Jos kyseessä on hapettumisen aiheuttama vika, moottori korjataan EH:n kustannuksella. Jos taas kyseessä on käyttövirhe, korjauskustannukset kuuluvat K:n maksettaviksi.

Ratkaisu

K on ostanut käytetyn, viiden hevosvoiman perämoottorin EH:lta. K:n mukaan moottori ei käynnistynyt, ja hän vaatii kaupan purkua. EH:n mukaan syytä moottorin käynnistymättömyyteen ei ole selvitetty ja mahdollinen virhe saattaa olla vähäinen. EH on tarjoutunut korjauttamaan moottorin, jos siinä on virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan tavaran virheellisyyttä on arvioitava sen perusteella, millainen tavara on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka tavarassa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. 2 momentin mukaan virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Kuluttajansuojalain 18 §:n 2 momentin mukaan myyjä saa omalla kustannuksellaan korjata virheen, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

EH väittää kehottaneensa K:a viemään moottorin korjattavaksi, kun K oli tullut moottorin kanssa liikkeeseen, ja on sittemmin toistanut tarjouksensa lautakuntakäsittelyn aikana. K:n mukaan hän oli alun perin vaatinut moottorin toimintakuntoon laittamista, mihin myyjä ei ollut suostunut.

Lautakunta katsoo, ettei K ole esittänyt edellä mainittuja lainmukaisia perusteita korjauksesta kieltäytymiselleen. Hän ei kuitenkaan välttämättä tästä syystä ole menettänyt mahdollista oikeuttaa hyvitykseen.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että moottorin käynnistymättä jääminen voi johtua monesta eri syytä. K on kieltäytynyt toimittamasta moottoria tutkittavaksi myyjälle tai myyjän osoittamaan korjaamoon. Myyjälle ei ole annettu tilaisuutta osoittaa, että moottorin vika ei ole ollut siinä kaupantekohetkellä. Syy, miksi moottori ei käynnistynyt on jäänyt selvittämättä. Lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.3.2004