Auton hinauspalvelus. Tilauksen peruuttaminen. Laskutusperuste. Hinnan kohtuullisuus.

Diaarinumero: 03/34/478
Antopäivä: 10.02.2004

Kuluttaja (K) tilasi 7.1.2003 noin kello 00.00 tiepalvelun kautta hinausauton Lahdentielle noin 15 kilometriä Tampereelta. Tiepalvelusta sanottiin, että K:lle soitetaan, kun mahdollinen hinausauto vapautuisi. Elinkeinonharjoittaja (EH)otti tilauksen vastaan ja ilmoitti tästä puhelimitse K:lle. K perui kuitenkin hinauksen, koska auto lähti käyntiin ennen hinausauton saapumista.

EH veloitti peruuntuneesta mutta aloitetusta hinauspalveluksesta hinnaston mukaan 210,45 euroa. K katsoo, että laskutettu summa on kohtuuton, koska hinauspalvelusta ei käytetty.

Vaatimukset

K vaatii, että EH palauttaa hänelle yhteensä 146,34 euroa, koska hinauspalveluksen hinta oli kohtuuton ja kilometriveloitus oli epämääräinen. Vaatimus käsittää 138,45 euron hinnanalennuksen ja 7,89 euron korvauksen asian selvittämiseksi tilatusta puheluerittelystä. K on valmis maksamaan palvelusta hinnastossa mainitun perusmaksun 24 euroa ja kilometriveloituksen alle 30 kilometrin ajosta 48 euroa eli yhteensä 72 euroa.

EH soitti K:lle kello 0.26, että he tulevat hinaamaan auton. K:n kertoman mukaan auto lähti kuitenkin käyntiin ja hinaus peruttiin noin 10 minuutin kuluttua EH:n soitosta.

Laskutettu summa tuntuu suurelta myös siksi, että vakuutusyhtiö ei korvannut laskusta mitään, koska itse hinausta ei tapahtunut. Laskussa ihmetyttää myös 50 kilometrin ajo. Kun K ilmoitti sijaintinsa, niin EH totesi hinausauton saapumisen kestävän noin puoli tuntia. K:n kertoman mukaan NN ilmoitti kuitenkin jälkikäteen olleensa vain noin 5 minuutin ajomatkan päässä autosta, ennen kuin hän pääsi kääntymään takaisin. Tällaista aikaeroa ei liittymän ohiajo selitä. Näin ollen kilometrimääräkään ei voi pitää paikkaansa.

K:n mukaan EH:n laskuttama summa ei vastaa hinauspalveluksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia. Laskun erittelyssä ollut hälytysmaksu ei voi olla todellinen kustannus. K ei ole myöskään tehnyt mitään kirjallista sopimusta EH:n kanssa. Kuitenkin rahtikirjaan on väärennetty nimikirjoitus.

Toisen hinauksen menettäminen ei ole myöskään laskutusperuste eikä liity muutenkaan tähän tapaukseen.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset, koska he ovat veloittaneet ainoastaan tarjotusta ja annetusta palvelusta. K on käyttänyt hinauspalvelua veloitetun summan edestä. K on tilannut hinauksen ja saanut sen, mutta hän ei ole käyttänyt palvelua EH:sta riippumattomista syistä.

Hinauskulut koostuvat kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista, josta suurin muuttuva kuluerä on hinauspaikalle meno ja paluu. Puhelinkeskustelun (klo 00.36) aikana EH ilmoitti K:lle aiheutuneet kustannukset. NN:n mukaan K:n olisi tuolloin kannattanut joka tapauksessa hinauttaa auto, jotta he olisivat päässeet varmasti kotiin, sillä auton kanssa oli ollut jo aiemminkin ongelmia.

EH:n mukaan hinauspalveluksen tilauksen ja peruutuksen väli oli enemmän kuin K:n mainitsema 10 minuuttia. Hinausauto tilattiin tilauskeskuksesta kello 00.00 ja peruttiin kello 00.36. Näin ollen tilauksen ja peruutuksen väli on ollut 36 minuuttia. Ainoastaan EH:n ja K:n käymien puhelinkeskustelujen väli on ollut noin 10 minuuttia. EH sai tilauksen tilauskeskukselta kello 00.12 ja auto lähti liikkeelle kello 00.14. Tilauskeskuksen mukaan hinausauto oli tarkoitus toimittaa paikalle ja hinaus oli voimassa, kunnes se peruutettiin.

Ajomatka (50 km) on laskutettu hinnaston mukaisesti asemapaikasta takaisin asemapaikkaan, joten yhdensuuntainen ajomatka on ollut 25 kilometriä. Tämän matkan ajamiseen menee

90 km/h vauhdilla reilut 16 minuuttia. EH:n saaman tilauksen ja peruutuksen väli on ollut noin 22 minuuttia. Kun K peruutti hinauksen kello 00.36, NN oli jo ohittanut Lakalaivan liittymän. Seuraava mahdollinen käännöspaikka oli Lahdesjärvi, koska moottoritiellä ei voi tehdä u-käännöstä.

K:n nimikirjoitusta ei ole väärennetty kuormakirjaan. Kuormakirjassa lukee selvästi vakuutuksenottajan/kuljettajan nimikirjoitus. Kysymyksessä olevat nimikirjaimet ovat hinausauton kuljettajan NN:n.

Hinausalalla kirjallisen sopimuksen tekeminen ei ole aina käytännön syistä mahdollista, koska kaikki tilaukset tulevat puhelimitse. K:n allekirjoituksen hakeminen kirjalliseen tilausvahvistukseen olisi lisännyt kustannuksia huomattavasti.

EH ilmoitti moottoritieltä K:lle noin kello 00.26 puhelinkeskustelun aikana, että hinausauto tulee paikalle noin puolen tunnin kuluttua. Vuosien kokemus on osoittanut, että ajan kanssa on huomattavasti parempi laskea varman päälle kuin tehdä tiukkaa aikataulua. Asiakkaiden antamat ajo-ohjeetkin ovat usein hyvin suurpiirteisiä. Se, että samaan aikaan menetettiin toinen hinaus, ei ole vaikuttanut K:lta laskutettuun summaan.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 8 luvun 23 §:n mukaan jollei palveluksen hinnasta tai sen laskemistavasta ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu, taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa, sopimuksentekoajankohdan käypä hinta tai hinnan laskemistapa sekä muut olosuhteet.

EH:n hinnaston 1.11.2002 mukaan peruutetusta jo aloitetusta hinauksesta veloitetaan normaalisti hinnaston mukaan. EH on laskuttanut K:lta 210,45 euroa (hinnaston mukainen hälytysmaksu, perusmaksu, viikonloppulisä ja kilometriveloitus), vaikka itse hinausta ei tehty.

K on tilannut puhelimitse hinauspalvelun tiepalvelun kautta 7.1.2003 noin kello 00.00. Hinausauto on lähtenyt liikkeelle Lempäälästä kello 00.14. Hinaus on peruttu kello 0.36, jolloin hinausauto on ollut moottoritiellä matkalla hinauspaikalle. Näin ollen EH:lla on ollut oikeus veloittaa K:a aloitetusta palveluksesta. Selvitys ei osoita, että osapuolet olisivat puhelimitse sopineet jostain tietystä hinnasta.

Ottaen huomioon hinauspalvelusten yleinen hintataso ja tilauksen ajankohta lautakunta katsoo, ettei aloitetusta palveluksesta veloitettua 210,45 euron summaa ole pidettävä kohtuuttomana. Tämän vuoksi EH:lla on ollut oikeus laskuttaa kyseinen summa K:lta.

Edellä mainitun vuoksi kuluttajavalituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 10.2.2004