Villapuseron kauppa. Puseron vetoketjun vedin irronnut. Tuotevastuu.

Diaarinumero: 02/30/2481
Antopäivä: 09.10.2003

Kuluttaja (K) osti syyskuussa 2000 elinkeinonharjoittaja 1:ltä (EH1) elinkeinonharjoittaja 2:n (EH2) maahantuoman kaulusvetoketjullisen villapuseron noin 87 markalla. K:n mukaan hän ravisteli puseroa marraskuussa 2001 puhdistaakseen sitä, jolloin puseron vetoketusta irtosi osa, joka sinkoutui K:n silmään ja sokeutti sen.

Vaatimukset

K vaatii EH1:ltä tai EH2:lta korvausta silmävaurion johdosta 42 000 euroa.

K kertoo puistelleensa puseroa kolme-neljä kertaa. Tuolloin vetoketjun pidin irtosi ja iskeytyi K:n vasempaan silmään. Vahingon johdosta K vietiin sairaalaan, jossa silmä leikattiin samana päivänä. Tammikuussa 2002 silmään jouduttiin laittamaan proteesi. K:n mukaan hänelle puhkesi myös Menierin tauti vahingon aiheuttaman stressin johdosta. Tauti on aiheuttanut oikeassa korvassa pysyvän kuulon alenemisen sekä huimauskohtauksia.

K:n mukaan hän on toisen silmän näön menetyksen vuoksi 25 prosentin invalidi. Hän joutui myös vaihtamaan työtä sahurin ammatista puristimen apulaiseksi.

K katsoo, että oli ennakoitavissa, että puseroa puistellaan sen käytön ja huoltamisen yhteydessä. Vaate ei ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa.

K on liittänyt valitukseensa yliopistollisen sairaalan sairauskertomuksen silmävammasta ja sen hoidosta.

Vastaus1.

EH1 ilmoittaa, että puseron maahantuoja hoitaa asian.

EH1 katsoo, ettei se ole vastuussa vahingosta, jonka syntymekanismi ei ole täysin selvinnyt.

2. EH2 kiistää vahingonkorvausvaatimuksen.

Puseron vetoketju on keskitasoa lujempi ja se toimii edelleenkin moitteetta. Vetoketjun vedin on irronnut. Lukon vedinpesän molemmat vetosakarat ovat ehjät, joskin jonkin verran kuluneet. Vedinpesän pohja on kulunut kuopalle. Tällä ei ole mitään merkitystä lujuudelle. Se kertoo runsaasta käytöstä. Vedin on ehjä. Vedinpesän sinettiosa on poissa. Osan irtoaminen normaalikäytössä ei ole mahdollista, mutta voi tapahtua erittäin voimakkaan, normaaliin vetosuuntaan nähden kohtisuoran riuhtaisun tai kierron seurauksena. Vetoketjun pesäosa kertoo selkeästi puseron runsaasta käytöstä.

Vetimen irtoaminen tuotetta ravistettaessa on mahdottomuus, samoin kuin se, että vetimen kevyt vedinosa tunkeutuisi pyöreä pää edellä silmään kahden ja puolen sentin syvyyteen. Tällaisen aikaansaamiseksi vaaditaan rajua voimaa tai sellaista käyttötarkoituksen vastaista käsittelyä, jolle kukaan ei voi antaa turvallisuustakuuta.

Seuraukset kertovat tuotteen voimallisesta, käyttötarkoituksen vastaisesta käsittelystä, josta tuotteen valmistaja ei voi vastata. Jos lautakunta kuitenkin katsoo, että tuotteessa on turvallisuuspuute, EH2 pyytää ilmoittamaan siitä, jotta yhtiö voi olla yhteydessä tuotteesta vastaavan portugalilaisen valmistajan kanssa.

Ratkaisu

Tuotevastuulaki koskee sen 1 §:n mukaan tuotteesta henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamista.

Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Tuotevastuulain 4 a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Tuotevastuulain 5 §:n mukaan lain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on sillä, joka on valmistanut tai tuottanut vahinkoa aiheuttaneen tuotteen.

EH2 on katsonut, että vetoketjun vedinosan tunkeutuminen silmään K:n kuvaamalla tavalla on mahdottomuus.

Myös lautakunnan käsityksen mukaan kyseisenlainen tapahtuma seurauksineen on varsin epätodennäköinen. Tässä tapauksessa on kuitenkin ensin harkittava, onko K näyttänyt, että puserossa on ollut turvallisuuspuute.

Lautakunta toteaa, että turvallisuuspuute tuotteessa tarkoittaa, että tuote voi yleensä olla omiaan aiheuttamaan vahinkoja. Lautakunta ei pidä tuotteen turvallisuuspuutteena sitä, että vaatteesta saattaa sitä ravisteltaessa irrota kevytrakenteinen ja pyöreämuotoinen vetoketjun vedin, koska tällainen ei yleensä aiheuta vahinkoa. Tapauksessa on kyse ennalta-arvaamattomasta tapaturmasta.

Koska puserossa ei ole näytetty olevan turvallisuuspuutetta, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.10.2003