Lentomatka. Turvallisuus. Lennolta pois jääminen. Lautakunnan toimivalta

Diaarinumero: 02/35/2555
Antopäivä: 08.10.2003

Kuluttajan (K) oli tarkoitus matkustaa elinkeinonharjoittajan (EH) lentolipuilla Wienistä Tukholman kautta Helsinkiin 29.10.2001. Lentoliput maksoivat 2 497,08 markkaa. K katsoi, että erään toisen matkustajan takia turvallisuus lennolla ei ollut taattu. Hän jäi pois lennolta ja osti uuden lentolipun, joka maksoi 828,99 euroa. Erimielisyys koskee sitä, onko EH:lla velvollisuus korvata hänelle uuden lentolipun hinta.

Vaatimukset

K vaatii EH:a korvaamaan 828,99 euroa.

K katsoo, että EH on vastuussa alihankkijanaan käyttämästä XX:stä. Wienin lentokentällä ennen lennon lähtöä K ilmoitti henkilökunnalle olevansa huolestunut lennon turvallisuudesta, koska eräällä matkustajalla oli pääkallomerkki ja hän kantoi epätavallisen kokoista ja muotoista pakettia. K:n ilmoitusta ei otettu vakavasti eikä hänelle kerrottu, että kapteeni olisi arvioinut, ettei turvallisuusriskiä olisi. Henkilökunta vastasi hänelle epäasiallisesti. Henkilökunnan ehdotuksesta K jäi pois lennolta. Hän joutui maksamaan uudesta lentolipusta, joka oli samojen lentoyhtiöiden lennoille. K:lle aiheutui vahinkoa henkilökunnan käytöksen vuoksi.

Alkuperäiset lentoliput oli maksanut Tampereen teknillinen korkeakoulu. K maksoi itse uuden lentolipun. Matka oli työmatka. K:lla on virka Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. K:n mukaan hän on kuluttajasuhteessa uuden lentolipun osalta, koska hän maksoi sen itse.

Vastaus

EH kiistää vaatimuksen. Turvallisuustarkastukset tehdään kansallisten lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Lennon kapteenilla on lennon ja lähtöalueen turvallisuutta koskeva ylin päätösvalta. Tässä tapauksessa turvallisuus ei ollut vaarantunut mitenkään. Sekä vuorossa oleva johtaja että kapteeni tarkastelivat matkustajaa, mutta eivät nähneet syytä olla ottamatta tätä matkustajaa lennolle.

K päätti itse jäädä pois alkuperäiseltä lennolta. Hänen lentolippuunsa ei voinut tehdä muutoksia, joten uusi varaus tehtiin seuraavalle päivälle hänen omalla kustannuksellaan. Käyttämättömällä lipulla ei ole takaisinmaksuarvoa.

Matkustaja, jolla oli pääkallomerkki lakissaan, oli käynyt samassa turvallisuustarkastuksessa kuin muutkin matkustajat. Kysymyksessä oli yrityksen logo.

Ratkaisu

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:n mukaan kuluttajana pidetään tässä laissa luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun käyttöön kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Lautakunta toteaa, että K oli työmatkalla. Matkakulut maksoi Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Lautakunta katsoo, että matka oli hankittu korkeakoulun puolesta. Se ei ole kuluttaja. Kysymyksessä ei ole kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen sopimus eikä sitä koskeva erimielisyys. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa.

K on esittänyt, että hän on itse ostanut ja maksanut toisen lipun, ja että hän olisi sen vuoksi kuluttajan asemassa. Lautakunta toteaa, että K:n vaatimus liittyy ensimmäiseen kuljetussopimukseen, jonka työnantaja oli solminut. Lautakunnalla ei tältäkään osin ole toimivaltaa asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.10.2003