Auton jakohihnan vaihto. Moottorivaurio. Kiristinrullan vaihtotarve. Korjauksen asianmukaisuus.

Diaarinumero: 02/34/1192
Antopäivä: 07.10.2003

Kuluttaja (K) vei 16.7.2001 vuonna 1999 käyttöönotetun Mazda 626 2.0 TDhenkilöauton 105 000 kilometrin määräaikaishuoltoon elinkeinonharjoittaja 1:lle (EH1). Autoon vaihdettiin huollossa jakohihna. Tuolloin autolla oli ajettu noin 105 100 kilometriä.

Auton jakohihnan vaihtoväliä oli muutettu 90 000 kilometristä 75 000 kilometriin joulukuussa 1999, jolloin K:n autoon oli vaihdettu vahvempi jakohihna 30 500 kilometrin kohdalla.

K:n auton jakohihnan kiristin rikkoutui maaliskuussa 2002. Se aiheutti moottorivaurion, jonka korjaus maksoi 3 284,28 euroa. Vahinkohetkellä autolla oli ajettu 128 079 kilometriä. Mazdan maahantuoja elinkeinonharjoittaja 2 (EH2) maksoi puolet korjauslaskusta ja EH1 hyvitti 370,76 euroa korjauslaskusta. K joutui maksamaan korjauksesta 1321,51 euroa.

K katsoo, että EH1:n olisi pitänyt vaihtaa myös jakohihnan kiristin 16.7.2001 tehdyn jakohihnan vaihdon yhteydessä, jotta vauriolta oltaisiin vältytty.

Vaatimukset

K vaatii, että EH1 tai EH2 hyvittää hänelle 1321,51 euroa.

K:n mukaan tämän hintaluokan auto, jota on säännöllisesti huollatettu merkkikorjaamossa, ei saa vaurioitua heti takuuajan päätyttyä. Tämän vuoksi K katsoo, että hänelle maksettavaksi jäänyt osuus korjauslaskusta on kohtuuton.

Vastaukset

1. EH1 kiistää K:n vaatimukset. K:n auto siirrettiin XX:n toimesta 22.3.2002 EH1:n korjaamolle. Vaurion määrittelyn jälkeen K:lle ilmoitettiin vahingon laajuus.

EH1:n mukaan K:lta saatiin lupa aloittaa korjaus, vaikka maahantuojan kantaa korvausasiaan ei ollut vielä saatu. Maksuvelvoite korjauksesta kuuluu näin ollen asiakkaalle. EH1 on hyvittänyt korjauslaskusta 370,76 euroa kaupallisista syistä.

EH1 vaihtoi K:n autoon jakohihnan 16.7.2001 valmistajan ohjeiden mukaisesti huolellisuutta ja hyviä työtapoja noudattaen. Myös kiristin tarkastettiin valmistajan ohjeen mukaisesti. Ohjeen mukaan kiristintä ei uusita jakohihnan vaihdon yhteydessä, jos sitä ei todeta vialliseksi tarkastuksessa. EH1:n mukaan K:n auton jakohihnan kiristin ei ollut viallinen, joten sitä ei vaihdettu. Näin ollen EH1 ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

2. Myös EH2 kiistää K:n vaatimukset. Mazda 626 GF- ja GW-mallisarjassa käytetty suoraruiskutteinen RF-TDI dieselmoottori on varustettu hydraulisella jakohihnan kiristimellä. Jakohihnan vaihdon yhteydessä kiristin joudutaan irrottamaan kiristimen männän painamiseksi kiristimen rungon sisään. Kiristimen kunnon ja vaihtotarpeen arviointi perustuu voimaan, joka tarvitaan kiristimen männän painamiseksi sisään. Tämän voiman tulee olla vähintään 235 N eli männässä tuntuu selvä vastus painettaessa se runko-osan sisään. Mikäli voima on selvästi ilmoitettua arvoa alhaisempi eikä männässä tunnu vastusta, tulee kiristin uusia.

EH2:n mukaan kiristintä ei uusita automaattisesti jakohihnan vaihdon yhteydessä. Valmistajan määrittämä 75 000 kilometrin jakohihnan vaihtoväli koskee ainoastaan jakohihnaa. Kiristin vaihdetaan vain mikäli se todetaan tarkastuksessa vialliseksi.

K:n autolle on myönnetty kolmen vuoden tai vaihtoehtoisesti

100 000 kilometrin takuu. Vaikka takuu on päättynyt, EH2 on osallistunut korjauskustannuksiin kaupallisista syistä 50 prosentin osuudella.

Ratkaisu

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

K:n mukaan kiristin olisi pitänyt vaihtaa 105 000 kilometrin huollossa jakohihnan vaihdon yhteydessä. Mazdan huolto-ohje käskee vaihtamaan kiristimen tarvittaessa, jos kiristimen männän voima on liian pieni.

EH1:n mukaan huolto suoritettiin huolellisesti eikä kiristintä vaihdettu, koska se ei ollut viallinen.

K:n auton jakohihnan kiristinpyörän rikkoutuminen aiheutti moottorivaurion noin kahdeksan kuukautta ja 23 000 kilometriä huollosta. Kiristinpyörä voi rikkoutua monesta eri syystä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä kiristinpyörän rikkoutumisen syystä tai näyttöä siitä, että kiristinpyörässä olisi huollossa ollut vikaa, mikä olisi tarkastuksessa pitänyt havaita. Huolto-ohjeen mukaan kiristintä ei vaihdeta automaattisesti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei kiristinpyörän rikkoutuminen ole johtunut EH1:n tekemästä huollosta.

Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole myöskään näytetty, että kiristinpyörässä olisi ollut myyjän tai maahantuojan vastuulle jäävä virhe tai että vaurio olisi aiheutunut huolto-ohjeiden puutteellisuudesta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.10.2003