Joustinpatjojen kauppa. Kestoikä. Hinnanalennus.

Diaarinumero: 02/30/2594
Antopäivä: 07.10.2003

Kuluttaja (K) osti 10.7.1995 kaksi elinkeinonharjoittajan (EH) valmistamaa joustinpatjaa sittemmin toimintansa lopettaneesta myymälästä. Patjojen yhteishinta oli K:n mukaan 3 600 markkaa. Kun K puolisoineen oli käyttänyt patjoja noin viisi vuotta, niiden jouset alkoivat tuntua rakenteiden läpi.

Valmistaja antoi patjoille 20 vuoden jousitakuun. Takuutodistuksen takuuehtojen mukaan virheeksi katsotaan takuuaikana ilmenneet raaka-aine- ja valmistusviat. Joustinpatjojen ja joustinsänkyjen joustinrunkotakuu koskee jousiston ja teräskehyksien rikkoutumista.

Vaatimukset

K vaatii EH:a korvaamaan patjat 75 prosentilla samanlaisten patjojen hinnasta. Hän vaatii uusien patjojen kotiinkuljetusta ja entisten pois viemistä.

Kaupantekohetkellä K:lle ei selitetty takuun sisältöä. K:n puoliso, joka painaa 120-130 kg, kokeili erilaisia patjoja löytääkseen kestävän patjan molemmille. K:n mukaan myyjä ilmoitti kyseisten patjojen olevan kestävimmät ja sopivimmat.

Patjat alkoivat ensimmäisen kerran tuntua epämukavilta vuonna 1999. Vuonna 2002 K:t alkoivat viikoittain käännellä patjoja, koska ne tuntuivat erittäin epämukavilta. EH:n edustaja tuli käymään K:n luona. Hän totesi, että patjat tuntuvat epämukavilta mutta ne ovat vääränlaisessa sängyssä. Sängyssä tulisi olla vähintään 10 senttimetrin laita, eikä sängyn laidalla saisi istua.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. K ilmoittaa ostaneensa patjat vuonna 1995 ja maksaneensa niistä 4 000 mk. Hinta ei voi pitää paikkaansa, sillä XX on myynyt niitä 1 550 mk/kpl.

Markkinoilla on tuolloin ollut painaville henkilöille tarkoitettuja joustinpatjoja. Hopea-joustinpatja ei ole tarkoitettu yli 80-kiloiselle henkilölle. On selvää, että jousisto väsyy nopeammin 120-kiloisen käytössä kuin 70-kiloisella.

20 vuoden takuu koskee jousiston rikkoontumista, kuten takuulapusta ilmenee. Takuu ei koske käytöstä johtuvaa normaalia kulumista: kangas kuluu, vaahtomuovit kuoleentuvat ja jousisto menettää joustavuuttaan. Jousiston rikkoutuminen tarkoittaa jousen katkeamista tai irtoamista, jolloin rikkoutunut jousi tulee pehmusteista ja päällyskankaasta läpi.

Patjat lienevät olleet pelkän laverin päällä ilman reunaa, joka tukisi patjaa ja estäisi sen liikkumisen. Kun patja putoaa laverin reunan yli, sen liimaukset joutuvat koetukselle, jolloin liimaukset aukeavat. Patjoja ei ole myöskään tarkoitettu käytettäväksi istuimina.

Suuret kosteuden ja lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa liimauksen aukeamisen, samoin epäasiallinen käsittely, kuten hakkaaminen mattopiiskalla.

Ratkaisun perustelut

K:n ja XX:n väliseen kauppaan sovelletaan kaupantekohetkellä voimassa olleen kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä (16/1994). Sen 12 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, siinä on 4 momentin mukaan virhe.

Jos myyjä on antamalla takuun tai vastaavanlaisen sitoumuksen ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tavarassa katsotaan kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan olevan virhe, mikäli tavara tänä aikana huonontuu sitoumuksen tarkoittamassa suhteessa. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Saman luvun 13 §:n 3 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle sellaisia ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Valmistaja on antanut patjojen jousille 20 vuoden takuun. Jousissa ei selvityksen mukaan ole virhettä, sen sijaan jousiston ympärillä olevan vaahtomuovisen kotelon saumojen liimaukset ovat irronneet, minkä vuoksi jouset pullistuvat päällyskankaaseen kiinni.

Lautakunta katsoo, ettei patjassa ole kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua virhettä.

Kuluttajavalituslautakunnan mukaan patjan kestävyydeksi lasketaan normaalisti noin kymmenen vuotta. Patjaa käyttävän henkilön suuri paino kuitenkin vähentää patjan kestävyyttä ja käyttöikää.

Valmistaja on katsonut, että K:t ovat käyttäneet patjoja vääränlaisessa sängyssä, ja että herra K on ollut liian painava käyttämään kyseistä patjaa.

Valmistaja ei kuitenkaan ole esittänyt näyttöä väitteensä tueksi. Lautakunta katsoo, että patjoissa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 5 kohdan mukainen virhe, koska ne eivät kestävyydeltään ole vastanneet sitä, mitä K:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei tule kysymykseen. Ostaja saa purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Lautakunta toteaa, että K:t ovat voineet käyttää patjoja noin seitsemän vuoden ajan (1995-2002) ennen kuin he kertomansa mukaan havaitsivat virheen ja ilmoittivat siitä valmistajalle. Tämä huomioon ottaen lautakunta ei pidä sopimusrikkomusta olennaisena. K:lla on oikeus hinnanalennukseen virheen vuoksi.

K:t eivät ole esittäneet kuittia tai muuta selvitystä patjoista maksamastaan hinnasta. Valmistajan mukaan kauppahinta on ollut 3 100 markkaa.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle hinnanalennuksena kohtuulliseksi harkitut 156 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.10.2003