Auton vaurioituminen pesuautomaatissa. Pesulaitteen toiminnan asianmukaisuus. Vahingonkorvaus.

pesuohjeet
vahinko
virhe
auton pesu

Diaarinumero: 02/34/2702
Antopäivä: 25.09.2003

Kuluttaja (K) vei 29.3.2002 vuonna 1999 käyttöönotetun Ford Mondeo 1.6-merkkisen henkilöauton kuumavahapesuun ja alustan pesuun elinkeinonharjoittajan (EH) harjattomaan pesuautomaattiin. K ajoi auton liian pitkälle pesulinjalla, minkä seurauksena pesulaitteen kattokaari laskeutui auton konepellille. Pesulaite vaurioitti auton etumaskia ja naarmutti konepeltiä.

EH:n pesuohjeissa sanotaan, että stop-valon palaessa auto tulee pysäyttää, panna käsijarru päälle ja sammuttaa moottori. Pesuhetkellä stop-merkkivalot eivät toimineet, koska kaikki lamput olivat palaneet.

K:n mukaan vahinko aiheutui, koska EH:n pesulaitteen stop-merkkivalot eivät toimineet pesuhetkellä. EH:n mukaan K aiheutti itse vahingon peruuttamalla autoa pesulaitteen kattokaaren laskeuduttua konepellille.

Vaatimukset

K vaatii, että EH korvaa hänelle pesulaitteen autolle aiheuttamat vahingot korjauskustannuslaskelman mukaisesti 477,19 euroa. K katsoo, ettei kuluttaja voi tietää auton oikeaa paikkaa pesulinjalla, jos pesulaitteen merkkivalot (aja/stop/peruuta) eivät toimi asianmukaisesti. K ei ole tiennyt, että pesulaite lähtee liikkeelle, vaikka auto olisi pysäköity väärään paikkaan. Pesusta ei ollut näin ollen annettu riittäviä käyttöohjeita.

K siirsi autoa pesulaitteen pysähtymisen jälkeen, koska stop-valo ei toiminut normaalisti. Hän peruutti autoa taaksepäin 1-3 sekunnin sisällä siitä, kun pesulaitteen kattokaari laskeutui konepellille, koska hän pelästyi ja tuli tunne, että pesulaite tulee konepeltiä ylöspäin. Turvalaitteisto ei ollut täydellinen stop-valon vian vuoksi. Tunnistimetkaan eivät toimineet, koska pesulaite pääsi laskeutumaan konepellille. K:n mukaan EH ei ollut huolehtinut pesulaitteen asianmukaisesta huollosta.

Vastaus

EH kiistää K:n vaatimukset. EH myöntää, että kaikki neljä (kaksi kummallakin puolella) stop-kylttien takana olevaa lamppua olivat palaneet. Pesukone toimi muuten normaalisti. Siinä vaiheessa kun auto etenee tiettyyn kohtaan koneen väliin, katkeaa valokennojen säde ja stop-valo syttyy sekä ajavalo sammuu. Mikäli auto ajautuu noin 30-40 senttimetriä eteenpäin ajavalon sammuttua alle viidessä sekunnissa, syttyy peruutavalo.

EH:n mukaan ajavalon sammuminen on kehote olla ajamatta eteenpäin. Kun mikään valo ei pala, ei autoa saa myöskään peruuttaa. Asiakkaan tulisi tietää, kuinka valot toimivat, koska tämä on vakiintunut käytäntö alalla.

Koneen turvalaitteet ovat toimineet moitteettomasti, koska kone on pysähtynyt asianmukaisesti aiheuttamatta mitään vaurioita. EH katsoo, että K:n auton vauriot ovat syntyneet, kun autoa ollaan peruutettu ilman minkäänlaista kehotusta. Näin ollen K:n oma toiminta on aiheuttanut vahingon. Sillä, että stop-valot eivät toimineet, ei ollut mitään tekemistä vahingon kanssa. Näihin seikkoihin vedoten EH ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Asiassa on selvitetty, että K on vienyt 29.3.2002 autonsa EH:n pesuautomaattiin. Pesun alkaessa pesulaitteen kattokaari on laskeutunut auton konepellille, jolloin K on pelästynyt ja alkanut peruuttaa autoaan luultuaan pysäyttäneensä auton väärään paikkaan pesulinjalla, koska hän ei ollut stop-merkkivalojen toimimattomuuden vuoksi tiennyt, mihin kohtaan pesulinjalla hänen olisi pitänyt pysähtyä. Pesulaite on tämän jälkeen vahingoittanut K:n autoa, josta hänelle on aiheutunut 477,19 euron korjauskustannukset.

Lautakunta katsoo vahingon syynä olleen pesulaitteen valojen toimimattomuuden, minkä vuoksi EH on vastuussa K:n auton vaurioista. K:n ei voida toiminnallaan katsoa myötävaikuttaneen vahingon syntyyn.

Pesupalveluksen virheen vuoksi K:lla on oikeus saada kuluttajansuojalain 8 luvun 20 §:n mukaan korvausta pesulaitteen autolle aiheuttamista vahingoista 477,19 euroa vaatimuksensa mukaisesti.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH maksaa K:lle 477,19 euroa auton pesupalveluksen virheen johdosta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 25.9.2003