Onnensanat-arpa. Vaatimus pelin sääntöjen mukaisen päävoiton suorittamisesta.

Diaarinumero: 02/39/1942
Antopäivä: 09.09.2003

Kuluttajan (K) ja Oy elinkeinonharjoittajan (EH) erimielisyys koskee Onnensanat-arpaa. K:n käsityksen mukaan arvasta löytyi kymmenen sanaa, jolloin arvalle kuuluisi 400 000 markan suuruinen päävoitto. EH:n mukaan näin ei ole, vaan kysymys on asiakkaan A- ja R-kirjaimia koskevasta erehdyksestä

Vaatimukset

K vaatii Oy EH:a maksamaan hänelle pelin säännöissä luvatun päävoiton 400 000 mk.

K:n ostamassa arvassa on kiistatta "sinun kirjaimesi"-kentässä A:ksi tulkittava kirjain. Kirjain ei muistuta lainkaan arvan raaputusosassa olevaa R-kirjainta. K on liittänyt valitukseensa riidanalaisen arvan lisäksi kopion toisesta arvasta, jossa "sinun kirjaimesi"-kentässä esiintyvä R-kirjain on ulkoasultaan tavanomainen. Arpojen kirjaimet ovat siis keskenään erilaisia.

Vastaus

EH:n mielestä K:n esittämässä arvassa oleva kirjain, jonka K on tulkinnut A:ksi, on kiistatta R-kirjain.

K:n viittausta toisen arpaerän erimuotoisiin kirjaimiin ei voida pitää relevanttina, koska kirjainten muoto on vaihdellut eri arpaerissä. Voittoon oikeuttavaa tulosta on tarkasteltava sen mukaan, miten kirjaimet erottuvat arvassa, jota vaatimus koskee.

Ratkaisun perustelut

Nyt kyseessä olevan Onnensanat-arvan kääntöpuolella olevissa peliohjeissa sanotaan: "Raaputa SINUN KIRJAIMESI-kentästä kirjain kerrallaan esiin. Merkitse saamasi kirjain kaikkiin ristikon sanoihin raaputtamalla vastaavat kirjaimet kustakin ristikon sanasta. Raaputettu (avattu) kirjain ristikossa jää näkyviin mutta taustan väri muuttuu helpottaen tarkastusta. Jatka kunnes olet avannut kaikki SINUN KIRJAIMESI-ristikon sanoista. Tarkista montako ristikon sanaa olet saanut kokonaan avattua SINUN KIRJAINTESI avulla. Vähintään kolmella avatulla sanalla (vaaka/pysty) voitat."

Lisäksi arvan kääntöpuolella on voitonjakotaulukko sekä arvan viimeinen lunastuspäivä, joka on 31.12.2002. Arvan mainitaan olevan mitätön, jos sen tunnistetiedot eivät ole luettavissa.

K on toiminut peliohjeen mukaisesti ja löytänyt arvasta päävoittoon oikeuttavan määrän sanoja. EH on kuitenkin kieltäytynyt lunastamasta määräajassa lunastettavaksi esitettyä arpaa, koska sen tulkinta eräästä arvan "Sinun kirjaimesi"-osassa olevasta kirjaimesta poikkeaa K:n näkemyksestä.

Lautakunta on tutkinut sille toimitettua arpaa, jonka jäljennös on päätöksen liitteenä ja toteaa, että K:n arvan "Sinun kirjaimesi"-ruudussa ylärivissä toisena oikealla oleva kirjain on A, kuten K on väittänyt. Ko. kirjaimen muotoilussa ei ole helposti havaittavissa mitään, joka tekisi siitä R-kirjaimen. R-kirjaimeen viittaava seikka siinä on kirjaimen vasen yläkulma, joka on muotoiltu suorakulmaiseksi. Suora kulma on kuitenkin vain vaivoin todettavissa ja muu kirjaimen muotoilussa ilmentää A-kirjainta. Alempana sanaruudukossa esiintyvät R-kirjaimet eivät nekään lainkaan muistuta yläosassa olevaa EH:n R-kirjaimeksi väittämää kirjainta.

Lautakunnalle ei ole esitetty selvitystä siitä, että arvan kääntöpuolella olevan peliohjeen lisäksi olisi olemassa muita peliä koskevia sääntöjä. Lautakunta katsoo osapuolten välillä sanattomasti eli arvan kaupalla sovitun siitä, että peliohjeita noudattamalla pelaten saatu lopputulos on voiton maksun kannalta ratkaiseva. Siitä, että voitto arvan ulkoasusta huolimatta viime kädessä olisi riippuvainen ennalta suoritetusta arvonnasta tai että se riippuisi arvan viivakoodista, ei peliohjeista löydy mainintaa.

K:n arvan tunnistetiedot ovat luettavissa, eikä väitteitä arvan muuttamisesta ole edes esitetty, joten lautakunta katsoo, että K:lla on oikeus pelisääntöjen mukaiseen voittoon.

Suositus

Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että EH toimii K:n Onnensanat-arvan voitonjaossa pelisääntöjensä mukaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 9.9.2003